© KSNG 2002-2014

Contact

 

Head Office of Geodesy and Cartography
(Główny Urząd Geodezji i Kartografii)

Commission on Standardization of Geographical Names
Outside the Republic of Poland
(Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej)

ul. Jana Olbrachta 94 B
01-102 Warszawa
POLAND


e-mail: ksng@gugik.gov.pl

phone: (+48) 22 563 13 49
fax: (+48) 22 532 25 97