Konferencje ONZ w sprawie
Standaryzacji Nazw Geograficznych

 


Przygotowanie konferencji nazewniczych ONZ i publikowanie ich wyników jest jednym z głównych zadań UNGEGN. Konferencje odbywają się co 5 lat na podstawie decyzji podjętych przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ. Konferencje uchwalają rezolucje w postaci zaleceń dla Rady i państw członkowskich ONZ.

Dotychczas odbyło się dziesięć Konferencji:

 1. Genewa (1967)
 2. Londyn (1972)
 3. Ateny (1977)
 4. Genewa (1982)
 5. Montreal (1987)
 6. Nowy Jork (1992)
 7. Nowy Jork (1998)
 8. Berlin (2002)
 9. Nowy Jork (2007)
 10. Nowy Jork (2012)
 11. Nowy Jork (2017)

Mapa konferencji


 

W czasie konferencji oraz pomiędzy konferencjami, przeważnie co dwa lata, odbywają się sesje UNGEGN. Dotychczas odbyło się 28 sesji:

 1. Genewa (1967)
 2. Nowy Jork (1970)
 3. Nowy Jork (1971)
 4. Londyn (1972)
 5. Nowy Jork (1973)
 6. Nowy Jork (1975)
 7. Ateny (1977)
 8. Nowy Jork (1979)
 9. Nowy Jork (1981)
 10. Genewa (1982)
 11. Genewa (1984)
 12. Genewa (1986)
 13. Montreal (1987)
 14. Genewa (1989)
 15. Genewa (1991)
 16. Nowy Jork (1992)
 17. Nowy Jork (1994)
 18. Genewa (1996)
 19. Nowy Jork (1998)
 20. Nowy Jork (2000)
 21. Berlin (2002)
 22. Nowy Jork (2004)
 23. Wiedeń (2006)
 24. Nowy Jork (2007)
 25. Nairobi (2009)
 26. Wiedeń (2011)
 27. Nowy Jork (2012)
 28. Nowy Jork (2014)
 29. Bangkok (2016)
 30. Nowy Jork (2017)

  Mapa sesji