Konferencje ONZ w sprawie
Standaryzacji Nazw Geograficznych

 


Przygotowanie konferencji nazewniczych ONZ i publikowanie ich wyników jest jednym z głównych zadań UNGEGN. Konferencje odbywają się co 5 lat na podstawie decyzji podjętych przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ. Konferencje uchwalają rezolucje w postaci zaleceń dla Rady i państw członkowskich ONZ.

Dotychczas odbyło się dziesięć Konferencji:

 • 1967 Genewa
 • 1972 Londyn
 • 1977 Ateny
 • 1982 Genewa
 • 1987 Montreal
 • 1992 Nowy Jork
 • 1998 Nowy Jork
 • 2002 Berlin
 • 2007 Nowy Jork
 • 2012 Nowy Jork

Mapa konferencji


 

W czasie konferencji oraz pomiędzy konferencjami, przeważnie co dwa lata, odbywają się sesje UNGEGN. Dotychczas odbyło się 28 sesji:

 • 1967 Genewa
 • 1970 Nowy Jork
 • 1971 Nowy Jork
 • 1972 Londyn
 • 1973 Nowy Jork
 • 1975 Nowy Jork
 • 1977 Ateny
 • 1979 Nowy Jork
 • 1981 Nowy Jork
 • 1982 Genewa
 • 1984 Genewa
 • 1986 Genewa
 • 1987 Montreal
 • 1989 Genewa
 • 1991 Genewa
 • 1992 Nowy Jork
 • 1994 Nowy Jork
 • 1996 Genewa
 • 1998 Nowy Jork
 • 2000 Nowy Jork
 • 2002 Berlin
 • 2004 Nowy Jork
 • 2006 Wiedeń
 • 2007 Nowy Jork
 • 2009 Nairobi
 • 2011 Wiedeń
 • 2012 Nowy Jork
 • 2014 Nowy Jork

  Mapa sesji