Konferencje ONZ w sprawie
Standaryzacji Nazw Geograficznych

 


Przygotowanie konferencji nazewniczych ONZ i publikowanie ich wyników jest jednym z głównych zadań UNGEGN. Konferencje odbywają się co 5 lat na podstawie decyzji podjętych przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ. Konferencje uchwalają rezolucje w postaci zaleceń dla Rady i państw członkowskich ONZ.

Dotychczas odbyło się dziesięć Konferencji:

 1. 1967 Genewa
 2. 1972 Londyn
 3. 1977 Ateny
 4. 1982 Genewa
 5. 1987 Montreal
 6. 1992 Nowy Jork
 7. 1998 Nowy Jork
 8. 2002 Berlin
 9. 2007 Nowy Jork
 10. 2012 Nowy Jork

Mapa konferencji


 

W czasie konferencji oraz pomiędzy konferencjami, przeważnie co dwa lata, odbywają się sesje UNGEGN. Dotychczas odbyło się 28 sesji:

 1. 1967 Genewa
 2. 1970 Nowy Jork
 3. 1971 Nowy Jork
 4. 1972 Londyn
 5. 1973 Nowy Jork
 6. 1975 Nowy Jork
 7. 1977 Ateny
 8. 1979 Nowy Jork
 9. 1981 Nowy Jork
 10. 1982 Genewa
 11. 1984 Genewa
 12. 1986 Genewa
 13. 1987 Montreal
 14. 1989 Genewa
 15. 1991 Genewa
 16. 1992 Nowy Jork
 17. 1994 Nowy Jork
 18. 1996 Genewa
 19. 1998 Nowy Jork
 20. 2000 Nowy Jork
 21. 2002 Berlin
 22. 2004 Nowy Jork
 23. 2006 Wiedeń
 24. 2007 Nowy Jork
 25. 2009 Nairobi
 26. 2011 Wiedeń
 27. 2012 Nowy Jork
 28. 2014 Nowy Jork
 29. 2016 Bangkok

  Mapa sesji