Konferencje i sesje UNGEGN

 


Grupa Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN) spotyka się regularnie na posiedzeniach, w czasie których omawiane są działania związane ze standaryzacją nazw geograficznych. W latach 1967-2017 spotkania te odbywały się w ramach organizowanych co 5 lat konferencji oraz w czasie sesji odbywających się pomiędzy konferencjami (oraz krótkich, technicznych w czasie konferencji).
W 2017 nastąpiła reforma UNGEGN, a w jej wyniku zmieniono schemat spotkań – teraz następują one co dwa lata w ramach sesji będących połączeniem dawnych konferencji i sesji. Pierwsza sesja w nowym trybie miała miejsce w 2019 roku (Nowy Jork).

Konferencje (1967-2017)
Konferencje ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych odbywały się co 5 lat na podstawie decyzji podejmowanych przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ. Konferencje uchwalały rezolucje w postaci zaleceń dla Rady oraz państw członkowskich ONZ.


W ciągu 50 lat odbyło się łącznie 11 konferencji:

 1. Genewa (1967)
 2. Londyn (1972)
 3. Ateny (1977)
 4. Genewa (1982)
 5. Montreal (1987)
 6. Nowy Jork (1992)
 7. Nowy Jork (1998)
 8. Berlin (2002)
 9. Nowy Jork (2007)
 10. Nowy Jork (2012)
 11. Nowy Jork (2017)

Mapa konferencji


 


Sesje (1967-2017)

W czasie konferencji oraz między konferencjami, przeważnie co dwa lata, odbywały się sesje UNGEGN. W ciągu 50 lat odbyło się łącznie 30 sesji:

 1. Genewa (1967)
 2. Nowy Jork (1970)
 3. Nowy Jork (1971)
 4. Londyn (1972)
 5. Nowy Jork (1973)
 6. Nowy Jork (1975)
 7. Ateny (1977)
 8. Nowy Jork (1979)
 9. Nowy Jork (1981)
 10. Genewa (1982)
 11. Genewa (1984)
 12. Genewa (1986)
 13. Montreal (1987)
 14. Genewa (1989)
 15. Genewa (1991)
 16. Nowy Jork (1992)
 17. Nowy Jork (1994)
 18. Genewa (1996)
 19. Nowy Jork (1998)
 20. Nowy Jork (2000)
 21. Berlin (2002)
 22. Nowy Jork (2004)
 23. Wiedeń (2006)
 24. Nowy Jork (2007)
 25. Nairobi (2009)
 26. Wiedeń (2011)
 27. Nowy Jork (2012)
 28. Nowy Jork (2014)
 29. Bangkok (2016)
 30. Nowy Jork (2017)

  Mapa sesji