Udział Polski w pracach UNGEGNPolska uczestniczy w pracach i realizuje zalecenia ONZ w zakresie standaryzacji nazw geograficznych od samego początku podjęcia międzynarodowej współpracy na tym polu.

W pierwszej Konferencji ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych, która odbyła się w 1967 r. w Genewie uczestniczył Lech Ratajski, ówczesny przewodniczący Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych. Członkowie Komisji uczestniczyli także w konferencjach w 1972 r. w Londynie, 1977 r. w Atenach, 1982 r. w Genewie, 1987 r. w Montrealu, 1998 r. w Nowym Jorku, w 2002 r. w Berlinie oraz w 2012 r. i 2017 r. w Nowym Jorku wygłaszając łącznie 23 referaty. Przedstawiciele Komisji uczestniczyli także w 16 sesjach UNGEGN.

Polska należy od 1972 r. do Sekcji Regionalnej UNGEGN Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Sekcja ta utworzona w 1972 r. początkowo obejmowała siedem państw (Bułgarię, Czechosłowację, Grecję, Jugosławię, Polskę, Turcję oraz Węgry), obecnie grupuje zaś 18 państw (Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Macedonię Północną, Polskę, Serbię, Słowację, Słowenię, Węgry, a także należące również do innych sekcji Cypr, Grecję, Gruzję, Rumunię, Turcję i Ukrainę).

Mapa sekcji regionalnej

W latach 1977-1982 Polska pełniła rolę koordynatora Sekcji Regionalnej UNGEGN Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, organizując posiedzenia w latach 1979-1982 (przewodniczącym sekcji był wówczas Mieczysław Szymczak, wiceprzewodniczący Komisji).
Od 2012 roku Polska jest także członkiem Sekcji Bałtyckiej, w której dotychczas była obserwatorem. Sekcja ta obecnie grupuje 5 państw (Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę i Rosję)

Polska jest również obserwatorem w Sekcji Europy Wschodniej, Azji Północnej i Środkowej.