Referaty zaprezentowane przez delegację polską
na konferencjach, sesjach i innych spotkaniach
organizowanych przez UNGEGN
2 Sesja UNGEGN (on-line 2021)

1* [31] Sesja UNGEGN (Nowy Jork 2019)

XI Konferencja ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych (Nowy Jork 2017)

29 Sesja UNGEGN (Bangkok 2016)

21 posiedzenie Sekcji Regionalnej UNGEGN Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (Lublana 2015)

 28 Sesja UNGEGN (Nowy Jork 2014)

26 Sesja UNGEGN (Wiedeń 2011)

20 posiedzenie Sekcji Regionalnej UNGEGN Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (Zagrzeb 2011)

10 posiedzenie Grupy Roboczej UNGEGN ds. Egzonimów (Tainach 2010)

13 posiedzenie Bałtyckiej Sekcji Regionalnej UNGEGN (Wilno 2009)

19 posiedzenie Sekcji Regionalnej UNGEGN Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (Zagrzeb 2008)

Połączone spotkanie Grupy Roboczej UNGEGN ds. Egzonimów oraz Komisji MAK ds. Atlasów Narodowych i Regionalnych (Timişoara 2008)

XXXI Konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej oraz specjalna Sesja UNGEGN poświęcona Afryce (Tunis 2008)

Międzynarodowe sympozjum nazw geograficznych GeoNames 2008: Nazwy geograficzne jako część dziedzictwa kulturowego (Wiedeń 2008)

IX Konferencja ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych i 24 Sesja UNGEGN (Nowy Jork 2007)

18 posiedzenie Sekcji Regionalnej UNGEGN Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (Praga 2007)

23 Sesja UNGEGN (Wiedeń 2006)

Międzynarodowa konferencja nazw mniejszościowych i obszarów wielojęzycznych GeoNames 2005 (Leeuwarden 2005)

22 Sesja UNGEGN (Nowy Jork 2004)

VIII Konferencja ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych i 21 Sesja UNGEGN (Berlin 2002)