Kontakt

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

e-mail: ksng@gugik.gov.pl

tel. (+48) 22 661 81 45
fax (+48) 22 628 32 06

ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

 

Wszelka korespondencja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres nadawcy.


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46) korespondencja nie podpisana przez nadawcę pełnym imieniem i nazwiskiem oraz bez pełnego adresu zamieszkania pozostawiana jest bez rozpatrzenia.

Komisja odpowiada na merytoryczne pytania dotyczące polskiego nazewnictwa geograficznego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.


Ze względu na tryb pracy Komisji (posiedzenia zwoływane kilka razy do roku) czas udzielania odpowiedzi w kwestiach, w których niezbędne jest zasięgnięcie opinii całej Komisji, może być znacznie wydłużony.