Skład KSNG

 

Skład Komisji powoływany jest przez Głównego Geodetę Kraju, obejmuje: przewodniczącego, zastępcę (zastępców) przewodniczącego, sekretarza, którym jest przedstawiciel Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, członków powoływanych spośród przedstawicieli nauki i ekspertów z dziedzin: językoznawstwa, historii, geografii i kartografii oraz członków delegowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Obrony Narodowej.

Obecny skład Komisji określony został zarządzeniem nr 2 Głównego Geodety Kraju z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący:

Mgr Maciej Zych
Główny Urząd Statystyczny
członek Komisji od 2001 r. (wiceprzewodniczący w latach 2008-2019, przewodniczący od 2019 r.)
 
Wiceprzewodniczący:

Prof. dr hab. Andrzej Markowski
Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN
Uniwersytet Warszawski
Instytut Języka Polskiego
członek Komisji od 2000 r. (wiceprzewodniczący od 2008 r.)
 

Sekretarz:

Mgr Justyna Kacprzak
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
członek Komisji w 2007 r. oraz od 2014 r. (sekretarz od 2014 r.)

 

Członkowie:

Dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu
członek Komisji od 2013 r.

Prof. dr hab. Andrzej Czerny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Zakład Kartografii i Geomatyki

członek Komisji od 2000 r. (oraz we wcześniejszych kadencjach Komisji w latach 1993-1999)


Mgr Sylwia Gil

członek Komisji od 2020 r.

 

Prof. dr hab. Romuald Huszcza
Uniwersytet Warszawski

Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki
Uniwersytet Jagielloński
Zakład Japonistyki i Sinologii
członek Komisji od 2000 r.

 

Mgr Sabina Kacieszczenko

członek Komisji od 2000 r. (oraz we wcześniejszych kadencjach Komisji w latach 1987-1999)

 

Mgr Dariusz Kalisiewicz
MaDar s.c. Spółka Edytorsko-Redakcyjna

członek Komisji od 2000 r. (oraz we wcześniejszych kadencjach Komisji w latach 1987-1999)

 

Mgr Artur Karp
Uniwersytet Warszawski
Katedra Azji Południowej
członek Komisji od 2000 r.


Mgr Jerzy Ostrowski
Polska Akademia Nauk
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (od 2004 r. emeryt)

członek Komisji od 2002 r. (oraz we wcześniejszych kadencjach Komisji w latach 1984-1999)

 
Dr hab. Jarosław A. Pietrow
Uniwersytet Warszawski
Instytut Lingwistyki Stosowanej

członek Komisji od 2008 r.
 
Płk rez. mgr Jerzy Pietruszka
Szefostwo Geografii Wojskowej

22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny
członek Komisji od 2004 r.
 
Prof. dr hab. Andrzej Pisowicz
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Orientalistyki

członek Komisji od 2000 r.

Mgr Agnieszka Reszke
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Protokół Dyplomatyczny
członek Komisji od 2021 r.

Dr hab. Tomasz Wites
Uniwersytet Warszawski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

członek Komisji od 2013 r.

Dr Wojciech Włoskowicz 
Polska Akademia Nauk
Instytut Języka Polskiego

członek Komisji od 2019 r.

Prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska
Uniwersytet Warszawski
Wydział Lingwistyki Stosowanej
członek Komisji od 2000 r. (oraz we wcześniejszej kadencji Komisji w latach 1997-1999; wiceprzewodnicząca w latach 2000-2008; przewodnicząca w latach 2012-2019)


Dr Bogusław R. Zagórski
Instytut Ibn Chalduna
Collegium Civitas

członek Komisji od 2000 r. (oraz we wcześniejszej kadencji Komisji w latach 1995-1999)Dawni członkowie Komisji (w bieżącej kadencji):

Prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Instytut Historii i Archiwistyki
członek Komisji w latach 2000-2012

 

Prof. dr hab. Janusz Danecki
Uniwersytet Warszawski
Instytut Orientalistyczny
członek Komisji w latach 2000-2012


Prof. dr hab. Janusz Gołaski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
członek Komisji
w latach 2000-2016

 

Joanna Januszek
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
członek Komisji w 2007 r. (sekretarz w 2007 r.)


Marian Jurkowski
Instytut Filologii Polskiej
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim

członek Komisji w latach 2000-2005 (oraz we wcześniejszych kadencjach Komisji w latach 1987-1999)


Izabella Karuze-Tomczyk
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
członek Komisji w latach 2000-2007 (oraz we wcześniejszych kadencjach Komisji w latach 1984-1999; sekretarz w latach 1984-1999 oraz 2000-2007)


Ryszard Król
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Protokół Dyplomatyczny

członek Komisji w latach 2000-2002 (oraz we wcześniejszej kadencji Komisji w latach 1984-1988)


Marek Makowski
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Protokół Dyplomatyczny
członek Komisji w latach 2003-2004


Andrzej Marcinkiewicz
Sztab Generalny Wojska Polskiego
Zarząd Geografii Wojskowej

członek Komisji w latach 2000-2001 (oraz we wcześniejszych kadencjach Komisji w latach 1984-1992)


Zbigniew Obidowski
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Protokół Dyplomatyczny
członek Komisji w latach 2005-2009


Katarzyna Przyszewska

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
członek Komisji w latach 2008-2014 (sekretarz w latach 2008-2014)


Waldemar Rudnicki
Główny Urząd Geodezji i Kartografii; Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
członek Komisji w latach 2007-2012 (przewodniczący
w latach 2007-2012)


Henryk Skotarczyk
Sztab Generalny Wojska Polskiego
Zarząd Geografii Wojskowej

członek Komisji w latach 2000-2004 (oraz we wcześniejszej kadencji Komisji w latach 1997-1999)


Maksymilian Skotnicki
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski
członek Komisji w latach 2000-2007 (przewodniczący w latach 2000-2007)


Bogumiła Więcław
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Protokół Dyplomatyczny
członek Komisji w latach 2002-2003 oraz 2009-2021

Mariusz Woźniak
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Protokół Dyplomatyczny
członek Komisji w latach 2004-2005