Podział administracyjny Polski

 

Mapa administracyjna Polski 1:2 500 000 (stan na 1 styczna 2021 r.)

Mapa administracyjna Polski 1:500 000 (stan na 1 styczna 2011 r.)

 Podział administracyjny Polski

Zmiany w podziale administracyjnym polski po dniu 1 stycznia 1999 roku: