Podział administracyjny Polski


Zmiany wchodzące w życie z dniem 7 grudnia 2000 r:

Podstawa prawna:

- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2000 r. sygn. akt U. 3/2000, Dz. U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1147

 zmiany granic gmin

- Anulowanie zmiany granic w powiecie działdowskim (województwo warmińsko-mazurskie) pomiędzy gminą o statusie miasta Działdowo a gminą Działdowo poprzez przyłączenie do gminy o statusie miasta Działdowo części obszarów wsi: Burkat, Komorniki i Księży Dwór o łącznej powierzchni 157,18 ha z gminy Działdowo, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2000 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie ustalania granic niektórych gmin (Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1266)