Podział administracyjny Polski


Zmiany wchodzące w życie z dniem 12 maja 2001 roku:

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie ustalania granic niektórych gmin, Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1266, oraz rozporządzenia zmieniające: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2001 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania granic niektórych gmin, Dz. U. z 2001 r. Nr 37, poz. 430 i Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2000 roku sygn. akt. U. 3/2000 Dz. U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1147

 

zmiany granic gmin

- Zmiana granic w powiecie działdowskim (województwo warmińsko-mazurskie) pomiędzy gminą o statusie miasta Działdowo a gminą Działdowo poprzez przyłączenie do gminy o statusie miasta Działdowo części obszarów obrębów ewidencyjnych Burkat, Komorniki i Księży Dwór o łącznej powierzchni 181,74 ha z gminy Działdowo