Podział administracyjny Polski


Zmiany wchodzące w życie z dniem 27 października 2001 roku:

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 roku w sprawie ustalenia w województwie lubelskim w powiecie ryckim granic gminy Ryki oraz gminy o statusie miasta Dęblin, Dz. U. z 2001 r. Nr 116, poz. 1242

 

zmiany granic gmin

- Zmiana granic w powiecie ryckim (województwo lubelskie) pomiędzy gminą o statusie miasta Dęblin a gminą Ryki poprzez przyłączenie do gminy o statusie miasta Dęblin części obszaru wsi Bobrowniki o powierzchni 406,10 ha z gminy Ryki