Podział administracyjny Polski


Zmiany wchodzące w życie z dniem 16 listopada 2001 roku:

Podstawa prawna:

- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2001 r. sygn. akt U. 1/2001, Dz. U. z 2001 r. Nr 131, poz. 1477

 

zmiany granic powiatów

- Anulowanie zmiany granic w województwie pomorskim pomiędzy powiatem wejherowskim a powiatem puckim poprzez przyłączenie do gminy o statusie miasta Rumia w powiecie wejherowskim obszaru wsi Kazimierz z gminy Kosakowo w powiecie puckim, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie ustalania granic niektórych gmin (Dz. U. z 2000 r. Nr 117, poz. 1230)

 

zmiany granic gmin

- Anulowanie zmiany granic w powiecie ryckim (województwo lubelskie) pomiędzy gminą o statusie miasta Dęblin a gminą Ryki poprzez przyłączenie do gminy o statusie miasta Dęblin części obszaru wsi Bobrowniki o powierzchni 406,10 ha z gminy Ryki, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2000 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie ustalania granic niektórych gmin (Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1266)