Podział administracyjny Polski


Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku:

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie zmiany granic województw małopolskiego i śląskiego, Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 630

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie utworzenia, ustalania granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu, Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 631 oraz rozporządzenia zmieniające: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu, Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1818, Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 27/02 Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1815 i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu Dz. U. z 2003 r. Nr 156, poz. 1247

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 roku w sprawie ustalania granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast, Dz. U. z 2001 r. Nr 116, poz. 1241 oraz rozporządzenia zmieniające: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast, Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1819, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 826 i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast Dz. U. z 2003 r. Nr 134, poz. 1249

 

zmiany granic województw

- Zmiana granic pomiędzy województwem śląskim a województwem małopolskim poprzez przyłączenie do powiatu będzińskiego w województwie śląskim gminy o statusie miasta Sławków z powiatu olkuskiego w województwie małopolskim

 

utworzenie nowych powiatów

- W województwie lubuskim utworzony zostaje powiat wschowski z siedzibą władz we Wschowej, obejmujący gminy: Sława, Slichtyngowa i Wschowa wchodzące dotychczas w skład powiatu nowosolskiego

- W województwie łódzkim utworzony zostaje powiat brzeziński z siedzibą władz w Brzezinach, obejmujący gminę o statusie miasta Brzeziny oraz gminy: Brzeziny, Dmosin, Jeżów i Rogów wchodzące dotychczas w skład powiatu łódzkiego wschodniego

- W województwie podkarpackim utworzony zostaje powiat leski z siedzibą władz w Lesku, obejmujący gminy: Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica i Solina wchodzące dotychczas w skład powiatu bieszczadzkiego

- W województwie pomorskim utworzony zostaje powiat sztumski z siedzibą władz w Sztumie, obejmujący gminy: Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ i Sztum wchodzące dotychczas w skład powiatu malborskiego

- W województwie warmińsko-mazurskim utworzony zostaje powiat gołdapski z siedzibą władz w Gołdapi, obejmujący gminy Dubeniki i Gołdap wchodzące dotychczas w skład powiatu olecko-gołdapskiego oraz gminę Banie Mazurskie wchodzącą dotychczas w skład powiatu giżyckiego

- W województwie warmińsko-mazurskim utworzony zostaje powiat węgorzewski z siedzibą władz w Węgorzewie, obejmujący gminy: Węgorzewo, Budry i Pozezdrze wchodzące dotychczas w skład powiatu giżyckiego

- W województwie zachodniopomorskim utworzony zostaje powiat łobeski z siedzibą władz w Łobzie, obejmujący gminy Łobez i Węgorzyno wchodzące dotychczas w skład powiatu stargardzkiego; gminy Radowo Małe i Resko wchodzące dotychczas w skład powiatu gryfickiego oraz gminę Dobra wchodzącą dotychczas w skład powiatu goleniowskiego

 

zmiany granic powiatów

- Zmiana granic w województwie dolnośląskim pomiędzy powiatem polkowickim a powiatem głogowskim poprzez przyłączenie do gminy Radwanice w powiecie polkowickim części obszaru obrębu ewidencyjnego Dankowice o powierzchni 30,74 ha z gminy Żukowice w powiecie głogowskim

- Zmiana granic w województwie lubuskim pomiędzy Gorzowem Wielkopolskim mającym status miasta na prawach powiatu a powiatem gorzowskim poprzez przyłączenie do miasta na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski części obszaru wsi Santocko o powierzchni 887,21 ha z gminy Kłodawa w powiecie gorzowskim

- Zmiana granic w województwie małopolskim pomiędzy powiatem oświęcimskim a powiatem wadowickim poprzez przyłączenie do gminy Osiek w powiecie oświęcimskim obszaru wsi Głębowice o powierzchni 1207,37 ha z gminy Wieprz w powiecie wadowickim

- Zmiana granic w województwie mazowieckim pomiędzy powiatem legionowskim a powiatem pułtuskim poprzez przyłączenie do miasta Serock położonego na obszarze gminy Serock w powiecie legionowskim części obszaru wsi Pobyłkowo Duże o powierzchni 87,79 ha z gminy Pokrzywnica w powiecie pułtuskim

- Zmiana granic w województwie mazowieckim pomiędzy powiatem nowodworskim a powiatem legionowskim poprzez przyłączenie do gminy o statusie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim obszaru wsi Okunin o powierzchni 380,14 ha z gminy Wieliszew w powiecie legionowskim

- Zmiana granic w województwie mazowieckim pomiędzy powiatem warszawskim a powiatem mińskim poprzez przyłączenie do powiatu warszawskiego gminy o statusie miasta Sulejówek oraz gminy o statusie miasta Wesoła z powiatu mińskiego

- Zmiana granic w województwie podlaskim pomiędzy powiatem białostockim a powiatem monieckim poprzez przyłączenie do gminy Tykocin w powiecie białostockim obszaru wsi Szafranki o powierzchni 188,51 ha z gminy Trzcianne w powiecie monieckim

- Zmiana granic w województwie podlaskim pomiędzy Białymstokiem mającym status miasta na prawach powiatu a powiatem białostockim poprzez przyłączenie do miasta na prawach powiatu Białystok obszaru wsi Zawady o powierzchni 420,88 ha z gminy Dobrzyniewo Kościelne w powiecie białostockim

- Zmiana granic w województwie wielkopolskim pomiędzy powiatem chodzieskim a powiatem pilskim poprzez przyłączenie do gminy Chodzież w powiecie chodzieskim części obszaru wsi Chrustowo o powierzchni 40,63 ha z gminy Ujście w powiecie pilskim

 

zmiana nazwy powiatu i jego siedziby

- W województwie śląskim zmienia się nazwę powiatu tyskiego z siedzibą władz w Tychach na powiat bieruńsko-lędziński z siedzibą władz w Bieruniu

 

zmiana nazwy powiatu

- W województwie warmińsko-mazurskim zmienia się nazwę powiatu olecko-gołdapskiego na powiat olecki

 

zmiany granic gmin

- Zmiana granic w powiecie kłodzkim (województwo dolnośląskie) pomiędzy gminą Stronie Śląskie a gminą Bystrzyca Kłodzka poprzez przyłączenie do gminy Stronie Śląskie części obszaru obrębu ewidencyjnego Biała Woda o powierzchni 100,17 ha z gminy Bystrzyca Kłodzka

- Zmiana granic w powiecie legnickim (województwo dolnośląskie) pomiędzy gminą o statusie miasta Chojnów a gminą Chojnów poprzez przyłączenie do gminy o statusie miasta Chojnów części obszaru obrębu ewidencyjnego Konradówka o powierzchni 4,97 ha z gminy Chojnów

- Zmiana granic w powiecie ostrołęckim (województwo mazowieckie) pomiędzy gminą Olszewo-Borki a gminą Lelis poprzez przyłączenie do gminy Olszewo-Borki części obszaru wsi Siemnocha o powierzchni 8,61 ha z gminy Lelis

- Zmiana granic w powiecie bieszczadzkim (województwo podkarpackie) pomiędzy gminą Ustrzyki Dolne a gminą Olszanica poprzez przyłączenie do gminy Ustrzyki Dolne części obszarów wsi: Brelików, Leszczowate, Ropienka, Serednica, Stańkowa, Wola Romanowa, Zawadka oraz obszaru obrębu ewidencyjnego Wola Maćkowa o łącznej powierzchni 7345,32 ha z gminy Olszanica

- Zmiana granic w powiecie łańcuckim (województwo podkarpackie) pomiędzy gminą Łańcut a gminą Czarna poprzez przyłączenie do gminy Łańcut części obszaru wsi Krzemienica o powierzchni 3,10 ha z gminy Czarna

- Zmiana granic w powiecie gliwickim (województwo śląskie) pomiędzy gminą Gierałtowice a gminą o statusie miasta Knurów poprzez przyłączenie do gminy Gierałtowice części obszaru obrębu ewidencyjnego Szczygłowice o powierzchni 27,18 ha z gminy o statusie miasta Knurów

- Zmiana granic w powiecie ostródzkim (województwo warmińsko-mazurskie) pomiędzy gminą o statusie miasta Ostróda a gminą Ostróda poprzez przyłączenie do gminy o statusie miasta Ostróda części obszarów wsi Kajkowo i Ruś Mała oraz części obszaru osady Wałdowo o łącznej powierzchni 5,84 ha z gminy Ostróda

 

zmiany granic miast

- Zmiana granic miasta Drezdenko położonego na obszarze gminy Drezdenko w powiecie strzelecko-drezdeneckim (województwo lubuskie) poprzez przyłączenie części obszarów wsi Kosin i Osów o łącznej powierzchni 65,45 ha z gminy Drezdenko

- Zmiana granic miasta Nysa położonego na obszarze gminy Nysa w powiecie nyskim (województwo opolskie) poprzez przyłączenie części obszaru obrębu ewidencyjnego Głębinów o powierzchni 7,81 ha z gminy Nysa

- Zmiana granic miasta Ustrzyki Dolne położonego na obszarze gminy Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim (województwo podkarpackie) poprzez:

a) przyłączenie obszaru obrębu ewidencyjnego Strwiążyk oraz części obszarów obrębów ewidencyjnych: Równa, Jałowe i Ustianowa Górna o łącznej powierzchni 338,63 ha z gminy Ustrzyki Dolne;

b) wyłączenie części obszarów obrębów ewidencyjnych Jasień i Ustrzyki Dolne o łącznej powierzchni 3,08 ha i przyłączenie ich do gminy Ustrzyki Dolne

- Zmiana granic miasta Sokółka położonego na obszarze gminy Sokółka w powiecie sokólskim (województwo podlaskie) poprzez przyłączenie części obszarów wsi Kraśniany, Nowa Kamionka i Słojniki oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Tartak Kuryły o łącznej powierzchni 936,46 ha z gminy Sokółka

- Zmiana granic miasta Kobylin położonego na obszarze gminy Kobylin w powiecie krotoszyńskim (województwo wielkopolskie) poprzez przyłączenie części obszaru obrębu ewidencyjnego Rzemiechów o powierzchni 165,44 ha z gminy Kobylin

- Zmiana granic miasta Pniewy położonego na obszarze gminy Pniewy w powiecie szamotulskim (województwo wielkopolskie) poprzez przyłączenie części obszarów obrębów ewidencyjnych: Chełmno-Jakubowo, Konin, Lubocześnica, Pniewy-Zamek i Podpniewki o łącznej powierzchni 551,93 ha z gminy Pniewy

- Zmiana granic miasta Drawsko Pomorskie położonego na obszarze gminy Drawsko Pomorskie w powiecie drawskim (województwo zachodniopomorskie) poprzez przyłączenie części obszaru wsi Gogółczyn o powierzchni 90,18 ha z gminy Drawsko Pomorskie

- Zmiana granic miasta Kalisz Pomorski położonego na obszarze gminy Kalisz Pomorski w powiecie drawskim (województwo zachodniopomorskie) poprzez przyłączenie części obszarów wsi Cybowo i Krężno o łącznej powierzchni 49,16 ha z gminy Kalisz Pomorski

 

zmiana nazwy gminy i jej siedziby

- W województwie opolskim w powiecie brzeskim zmienia się nazwę gminy Brzeg z siedzibą władz w Brzegu na gminę Skarbimierz z siedzibą władz w Skarbimierzu Osiedlu

 

zmiany nazw gmin i nazw ich siedzib

- W województwie małopolskim w powiecie nowosądeckim zmienia się nazwę gminy Krynica z siedzibą władz w mieście Krynica położonym na obszarze gminy Krynica na gminę Krynica-Zdrój z siedzibą władz w mieście Krynica-Zdrój

- W województwie podlaskim w powiecie białostockim zmienia się nazwę gminy Dobrzyniewo Kościelne z siedzibą władz w Dobrzyniewie Kościelnym na gminę Dobrzyniewo Duże z siedzibą władz w Dobrzyniewie Dużym

 

zmiany nazw gmin

- W województwie małopolskim w powiecie nowosądeckim zmienia się nazwę gminy Piwniczna z siedzibą władz w mieście Piwniczna-Zdrój położonym na obszarze gminy Piwniczna na gminę Piwniczna-Zdrój

- W województwie małopolskim w powiecie nowotarskim zmienia się nazwę gminy Rabka z siedzibą władz w mieście Rabka-Zdrój położonym na obszarze gminy Rabka na gminę Rabka-Zdrój

- W województwie podkarpackim w powiecie kolbuszowskim zmienia się nazwę gminy Stary Dzikowiec z siedzibą władz w Dzikowcu na gminę Dzikowiec

- W województwie podkarpackim w powiecie lubaczowskim zmienia się nazwę gminy Horyniec z siedzibą władz w Horyńcu-Zdrój na gminę Horyniec-Zdrój

- W województwie podkarpackim w powiecie stalowowolskim zmienia się nazwę gminy Radomyśl z siedzibą władz w Radomyślu nad Sanem na gminę Radomyśl nad Sanem

- W województwie pomorskim w powiecie gdańskim zmienia się nazwę gminy Kolbudy Górne z siedzibą władz w Kolbudach na gminę Kolbudy