Podział administracyjny Polski


Zmiany wchodzące w życie z dniem 27 października 2002 roku:

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 oraz Ustawa z dnia 19 lipca 2002 roku o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087

 

zmiany granic powiatów

- Zmiana granic w województwie mazowieckim pomiędzy powiatem mińskim a powiatem warszawskim poprzez przyłączenie do powiatu mińskiego gminy o statusie miasta Sulejówek z powiatu warszawskiego

 

zmiana statusu powiatu

- Zmiana w województwie mazowieckim statusu powiatu warszawskiego na miasto na prawach powiatu miasto stołeczne Warszawa

 

utworzenie nowej gminy

- W województwie mazowieckim w powiecie warszawskim tworzy się gminę o statusie miasta stołecznego Warszawa obejmującą dotychczasowe gminy: Warszawa-Bemowo, Warszawa-Białołęka, Warszawa-Bielany, Warszawa-Centrum, Warszawa-Rembertów, Warszawa-Targówek, Warszawa-Ursus, Warszawa-Ursynów, Warszawa-Wawer, Warszawa-Wilanów, Warszawa-Włochy oraz gminę o statusie miasta Wesoła

 

zniesienie gmin

- W województwie mazowieckim w powiecie warszawskim znosi się gminy: Warszawa-Bemowo, Warszawa-Białołęka, Warszawa-Bielany, Warszawa-Centrum, Warszawa-Rembertów, Warszawa-Targówek, Warszawa-Ursus, Warszawa-Ursynów, Warszawa-Wawer, Warszawa-Wilanów, Warszawa-Włochy oraz gminę o statusie miasta Wesoła

 

odebranie statusu miasta

- Odbiera się status miasta gminie o statusie miasta Wesoła położonej w powiecie warszawskim (województwo mazowieckie)