Podział administracyjny Polski


Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku:

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 roku w sprawie ustalania granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast, Dz. U. z 2001 r. Nr 116, poz. 1241 oraz rozporządzenia zmieniające: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1819 i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 826

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia granic niektórych powiatów, Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 821)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie ustalania granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta, Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 822

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany granic województwa podkarpackiego i małopolskiego, Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 823

 

zmiany granic województw

- Zmiana granic pomiędzy województwem lubuskim a województwem zachodniopomorskim poprzez przyłączenie do gminy o statusie miasta Kostrzyn w powiecie gorzowskim w województwem lubuskim obszaru wsi Szumiłowo o powierzchni 475,66 ha z gminy Boleszkowice w powiecie myśliborskim w województwie zachodniopomorskim

- Zmiana granic pomiędzy województwem małopolskim a województwem podkarpackim poprzez przyłączenie do powiatu tarnowskiego w województwie małopolskim gminy Szerzyny z powiatu jasielskiego w województwie podkarpackim

 

zniesienie powiatu

- W województwie dolnośląskim znosi się miasto na prawach powiatu Wałbrzych, a wchodzącą w jego skład gminę o statusie miasta Wałbrzych przyłącza się do powiatu wałbrzyskiego

 

zmiany granic powiatów

- Zmiana granic w województwie małopolskim pomiędzy powiatem dąbrowskim a powiatem tarnowskim poprzez przyłączenie do gminy Dąbrowa Tarnowska w powiecie dąbrowskim obszaru wsi Morzychna o powierzchni 220,00 ha z gminy Żabno w powiecie tarnowskim

- Zmiana granic w województwie mazowieckim pomiędzy powiatem piaseczyńskim a powiatem grójeckim poprzez przyłączenie do powiatu piaseczyńskiego gminy Tarczyn z powiatu grójeckiego

- Zmiana granic w województwie śląskim pomiędzy Bytomiem mającym status miasta na prawach powiatu a powiatem tarnogórskim poprzez przyłączenie do miasta na prawach powiatu Bytom części obszaru obrębu ewidencyjnego Radzionków o powierzchni 10,94 ha z gminy o statusie miasta Radzionków w powiecie tarnogórskim

 

nadanie statusu miasta

- Nadaje się status miasta miejscowości Tarczyn położonej na obszarze gminy w Tarczyn powiecie grójeckim (województwo mazowieckie), w skład miasta Tarczyn wchodzi obszar wsi Tarczyn o powierzchni 524,00 ha

 

zmiany granic miast

- Zmiana granic miasta Supraśl położonego na obszarze gminy Supraśl w powiecie białostockim (województwo podlaskie) poprzez przyłączenie części obszarów obrębów ewidencyjnych Jałówka i Krasne-Ciasne o powierzchni 8,60 ha z gminy Supraśl