Podział administracyjny Polski


Zmiany wchodzące w życie z dniem 31 lipca 2003 roku:

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 roku w sprawie ustalania granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast, Dz. U. z 2001 r. Nr 116, poz. 1241 oraz rozporządzenie zmieniające: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast Dz. U. z 2003 r. Nr 134, poz. 1249

 zmiany granic gmin

- Zmiana granic w powiecie legnickim (województwo dolnośląskie) pomiędzy gminą o statusie miasta Chojnów a gminą Chojnów poprzez przyłączenie do gminy o statusie miasta Chojnów części obszaru obrębu ewidencyjnego Konradówka o powierzchni 0,01 ha z gminy Chojnów

 zmiany granic miast

- Zmiana granic miasta Kobylin położonego na obszarze gminy Kobylin w powiecie krotoszyńskim (województwo wielkopolskie) poprzez przyłączenie części obszaru obrębu ewidencyjnego Rzemiechów o powierzchni 6,23 ha z gminy Kobylin