Podział administracyjny Polski

 

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku:

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie ustalania granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta, Dz. U. z 2004 r. Nr 169, poz. 1767

 

zmiany granic województw

- Zmiana granic pomiędzy województwem lubelskim a województwem mazowieckim poprzez przyłączenie do gminy Łaziska w powiecie opolskim w województwie lubelskim obszarów wsi Kępa Gostecka i Kępa Solecka o łącznej powierzchni 706,11 ha z gminy Solec nad Wisłą w powiecie lipskim w województwie mazowieckim

 

zmiany granic powiatów

- Zmiana granic w województwie wielkopolskim pomiędzy miastem na prawach powiatu Poznań a powiatem poznańskim poprzez przyłączenie do miasta na prawach powiatu Poznań części obszaru wsi Daszewice o powierzchni 6,33 ha z gminy Mosina w powiecie poznańskim

 

zmiany granic gmin

- Zmiana granic w powiecie kamiennogórskim (województwo dolnośląskie) pomiędzy gminą o statusie miasta Kamienna Góra a gminą Kamienna Góra poprzez przyłączenie do gminy o statusie miasta Kamienna Góra części obszaru wsi Ptaszków o powierzchni 5,97 ha z gminy Kamienna Góra

- Zmiana granic w powiecie olkuskim (województwo małopolskie) pomiędzy gminą Olkusz a gminą Bolesław poprzez przyłączenie do gminy Olkusz części obszaru wsi Bolesław o powierzchni 8,11 ha z gminy Bolesław

- Zmiana granic w powiecie płońskim (województwo mazowieckie) pomiędzy gminą o statusie miasta Raciąż a gminą Raciąż poprzez przyłączenie do gminy o statusie miasta Raciąż części obszarów obrębów ewidencyjnych Folwark-Raciąż, Pólka-Raciąż, Sierakowo i Witkowo o łącznej powierzchni 433,64 ha z gminy Raciąż

- Zmiana granic w powiecie wołomińskim (województwo mazowieckie) pomiędzy gminą Wołomin a gminą Poświętne poprzez przyłączenie do gminy Wołomin obszaru sołectwa Cięciwa o powierzchni 201,01 ha z gminy Poświętne

- Zmiana granic w powiecie wyszkowskim (województwo mazowieckie) pomiędzy gminą Somianka a gminą Wyszków poprzez przyłączenie do gminy Somianka części obszaru wsi Gulczewo o powierzchni 99,55 ha z gminy Wyszków

- Zmiana granic w powiecie wyszkowskim (województwo mazowieckie) pomiędzy gminą Wyszków a gminą Somianka poprzez przyłączenie do gminy Wyszków części obszaru wsi Kręgi o powierzchni 85,97 ha z gminy Somianka

- Zmiana granic w powiecie żyrardowskim (województwo mazowieckie) pomiędzy gminą Mszczonów a gminą Radziejowice poprzez przyłączenie do gminy Mszczonów obszarów wsi Olszówka, Nowy Dworek i Wręcza o łącznej powierzchni 705,30 ha z gminy Radziejowice

- Zmiana granic w powiecie leżajskim (województwo podkarpackie) pomiędzy gminą o statusie miasta Leżajsk a gminą Nowa Sarzyna poprzez przyłączenie do gminy o statusie miasta Leżajsk części obszaru wsi Jelna o powierzchni 31,63 ha z gminy Nowa Sarzyna

- Zmiana granic w powiecie bytowskim (województwo pomorskie) pomiędzy gminą Tuchomie a gminą Bytów poprzez przyłączenie do gminy Tuchomie części obszaru obrębu ewidencyjnego Płotowo o powierzchni 4,62 ha z gminy Bytów

- Zmiana granic w powiecie chojnickim (województwo pomorskie) pomiędzy gminą Konarzyny a gminą Chojnice poprzez przyłączenie do gminy Konarzyny części obszaru obrębu ewidencyjnego Kopernica o powierzchni 0,66 ha z gminy Chojnice

 

nadanie statusu miasta

- Nadaje się status miasta miejscowości Olszyna położonej na obszarze gminy Olszyna w powiecie lubańskim (województwo dolnośląskie), w skład miasta Olszyna wchodzi obszar wsi Olszyna o powierzchni 2026,00 ha

 

zmiany granic miast

- Zmiana granic miasta Polkowice położonego na obszarze gminy Polkowice w powiecie polkowickim (województwo dolnośląskie) poprzez przyłączenie części obszarów obrębów ewidencyjnych Trzebocz i Polkowice Dolne o łącznej powierzchni 1496,33 ha z gminy Polkowice

- Zmiana granic miasta Opoczno położonego na obszarze gminy Opoczno w powiecie opoczyńskim (województwo łódzkie) poprzez przyłączenie części obszaru sołectwa Januszewice o powierzchni 84,72 ha z gminy Opoczno

- Zmiana granic miasta Olkusz położonego na obszarze gminy Olkusz w powiecie olkuskim (województwo małopolskie) poprzez przyłączenie części obszaru wsi Żurada o powierzchni 2,78 ha z gminy Olkusz

- Zmiana granic miasta Ropczyce położonego na obszarze gminy Ropczyce w powiecie ropczycko-sędziszowskim (województwo podkarpackie) poprzez przyłączenie części obszaru obrębu ewidencyjnego Gnojnica o powierzchni 5,72 ha z gminy Ropczyce

- Zmiana granic miasta Prabuty położonego na obszarze gminy Prabuty w powiecie kwidzyńskim (województwo pomorskie) poprzez przyłączenie części obszaru obrębu ewidencyjnego Julianowo o powierzchni 138,36 ha z gminy Prabuty

- Zmiana granic miasta Nowy Staw położonego na obszarze gminy Nowy Staw w powiecie malborskim (województwo pomorskie) poprzez przyłączenie części obszaru obrębu ewidencyjnego Stawiec o powierzchni 17,37 ha z gminy Nowy Staw

 

zmiana nazwy gminy i jej siedziby

- W województwie kujawsko-pomorskim w powiecie brodnickim zmienia się nazwę gminy Grążawy z siedzibą władz w Grążawach na gminę Bartniczka z siedzibą władz w Bartniczce

 

zmiana siedziby gminy

- W województwie śląskim w powiecie kłobuckim zmienia się siedzibę władz gminy Popów z Popowa na Zawady