Podział administracyjny Polski


Zmiany wchodzące w życie z dniem 16 listopada 2005 roku:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 roku w sprawie ustalania granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast, Dz. U. z 2001 r. Nr 116, poz. 1241 oraz rozporządzenia zmieniające: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast, Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1819, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 826 i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast Dz. U. z 2005 r. Nr 214, poz. 1783

 

zmiany granic województw

- Zmiana granic pomiędzy województwem podlaskim a województwem mazowieckim poprzez przyłączenie do gminy Czyżew-Osada w powiecie wysokomazowieckim w województwie podlaskim części obszaru obrębu ewidencyjnego Brulino-Piwki o powierzchni 45,32 ha z gminy Nur w powiecie ostrowskim w województwie mazowieckim

 

Zmiana ta ma charakter porządkowy – 1 stycznia 2004 zmieniono granice pomiędzy gminą Czyżew-Osada w powiecie wysokomazowieckim a gminą Nur w powiecie ostrowskim poprzez przyłączenie do dotychczasowego obszaru gminy Czyżew-Osada obszarów wsi: Brulino-Piwki i Brulino-Koski o powierzchni 271,05 ha oraz wsi Szulborze-Kozy o powierzchni 390,71 ha z gminy Nur. W trakcie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z wejściem w życie powyższej zmiany granic, na terenach, które były objęte zmianami dokonano aktualizacji ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym Brulino-Piwki. Okazało się, że istnieje różnica 45,32 ha w powierzchni przekazanej rozporządzeniem a stanem faktycznym, która wynikała z faktu, że przygotowując formalny wniosek dotyczący omawianej zmiany granic, nie uwzględniono powierzchni Lasów Państwowych znajdujących się w granicach obrębu ewidencyjnego Brulino-Piwki. Zatem zmiana, która nastąpiła 12 listopada 2005 r. jest wyłącznie zmianą de iure sankcjonującą dokonaną 1 stycznia 2004 r. faktyczną zmianę, kiedy to przeniesiono obszar 316,37 ha, a nie zapisany w rozporządzeniu obszar 271,05 ha.