Podział administracyjny Polski


Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku:

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie ustalania granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta, Dz. U. z 2004 r. Nr 169, poz. 1767

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie ustalania granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta, Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1185

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie ustalania granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego, Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1187

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta, Dz. U. z 2005 r. Nr 252, poz. 2124


zmiany granic powiatów

 - Zmiana granic w województwie lubelskim pomiędzy powiatem chełmskim a powiatem krasnostawskim poprzez przyłączenie do powiatu chełmskiego gminy Rejowiec z powiatu krasnostawskiego

- Zmiana granic w województwie małopolskim pomiędzy powiatem chrzanowskim a powiatem krakowskim poprzez przyłączenie do gminy Trzebinia w powiecie chrzanowskim części obszaru wsi Wola Filipowska o powierzchni 6,94 ha z gminy Krzeszowice w powiecie krakowskim

- Zmiana granic w województwie małopolskim pomiędzy powiatem krakowskim a powiatem wadowickim poprzez przyłączenie do gminy Czernichów w powiecie krakowskim części obszarów wsi Chrząstowice i Łączany o łącznej powierzchni 169,52 ha z gminy Brzeźnica w powiecie wadowickim

- Zmiana granic w województwie podkarpackim pomiędzy miastem na prawach powiatu Rzeszów a powiatem rzeszowskim poprzez przyłączenie do miasta na prawach powiatu Rzeszów obszarów obrębów ewidencyjnych Słocina i Załęże o łącznej powierzchni 1435,43 ha z gminy Krasne w powiecie rzeszowskim

- Zmiana granic w województwie podlaskim pomiędzy miastem na prawach powiatu Białystok a powiatem białostockim poprzez przyłączenie do miasta na prawach powiatu Białystok obszarów obrębów ewidencyjnych Dojlidy Górne i Zagórki oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Halickie o łącznej powierzchni 832,96 ha z gminy Zabłudów w powiecie białostockim

- Zmiana granic w województwie wielkopolskim pomiędzy powiatem konińskim a powiatem kolskim poprzez przyłączenie do gminy Kramsk w powiecie konińskim części obszaru obrębu ewidencyjnego Tury o powierzchni 55,32 ha z gminy Kościelec w powiecie kolskim


zmiany granic gmin

 - Zmiana granic w powiecie dębickim (województwo podkarpackie) pomiędzy gminą o statusie miasta Dębica a gminą Dębica poprzez przyłączenie do gminy o statusie miasta Dębica części obszaru obrębu ewidencyjnego Latoszyn o powierzchni 9,50 ha z gminy Dębica

- Zmiana granic w powiecie ropczycko-sędziszowskim (województwo podkarpackie) pomiędzy gminą Sędziszów Małopolski a gminą Iwierzyce poprzez przyłączenie do gminy Sędziszów Małopolski części obszaru wsi Olchowa o powierzchni 2,30 ha z gminy Iwierzyce

- Zmiana granic w powiecie żywieckim (województwo śląskie) pomiędzy gminą Węgierska Górka a gminą Radziechowy-Wieprz poprzez przyłączenie do gminy Węgierska Górka części obszaru obrębu ewidencyjnego Radziechowy o powierzchni 3,50 ha z gminy Radziechowy-Wieprz


nadanie statusu miasta

 - Nadaje się status miasta miejscowości Rzgów położonej na obszarze gminy Rzgów w powiecie łódzkim wschodnim (województwo łódzkie), w skład miasta Rzgów wchodzi obszar wsi Rzgów o powierzchni 1625,82 ha

- Nadaje się status miasta miejscowości Zakliczyn położonej na obszarze gminy Zakliczyn w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie), w skład miasta Zakliczyn wchodzi obszar wsi Zakliczyn o powierzchni 402,35 ha


zmiany granic miast

 - Zmiana granic miasta Bystrzyca Kłodzka położonego na obszarze gminy Bystrzyca Kłodzka w powiecie kłodzkim (województwo dolnośląskie) poprzez przyłączenie części obszaru wsi Stara Bystrzyca o powierzchni 4,37 ha z gminy Bystrzyca Kłodzka

- Zmiana granic miasta Kargowa położonego na obszarze gminy Kargowa w powiecie zielonogórskim (województwo lubuskie) poprzez przyłączenie części obszaru wsi Chwalim o powierzchni 39,74 ha z gminy Kargowa

- Zmiana granic miasta Koluszki położonego na obszarze gminy Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim (województwo łódzkie) poprzez przyłączenie części obszarów obrębów ewidencyjnych Katarzynów i Felicjanów o łącznej powierzchni 48,62 ha z gminy Koluszki

- Zmiana granic miasta Wieliczka położonego na obszarze gminy Wieliczka w powiecie wielickim (województwo małopolskie) poprzez przyłączenie części obszaru wsi Czarnochowice o powierzchni 3,37 ha z gminy Wieliczka

- Zmiana granic miasta Konstancin-Jeziorna położonego na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna w powiecie piaseczyńskim (województwo mazowieckie) poprzez przyłączenie części obszaru wsi Bielawa o powierzchni 50,58 ha z gminy Konstancin-Jeziorna

- Zmiana granic miasta Lewin Brzeski położonego na obszarze gminy Lewin Brzeski w powiecie brzeskim (województwo opolskie) poprzez przyłączenie części obszaru obrębu ewidencyjnego Buszyce o powierzchni 128,22 ha z gminy Lewin Brzeski

- Zmiana granic miasta Sędziszów Małopolski położonego na obszarze gminy Sędziszów Małopolski w powiecie ropczycko-sędziszowskim (województwo podkarpackie) poprzez przyłączenie części obszaru obrębu ewidencyjnego Kawęczyn Sędziszowski o powierzchni 2,32 ha z gminy Sędziszów Małopolski


zmiana siedziby powiatu

- W województwie mazowieckim zmienia się siedzibę władz powiatu warszawskiego zachodniego z Warszawy na Ożarów Mazowiecki


zmiana siedziby gminy

- W województwie opolskim w powiecie kluczborskim zmienia się siedzibę władz gminy Lasowice Wielkie z Lasowic Małych na Lasowice Wielkie