Podział administracyjny Polski

 

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku:

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie ustalania granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta, Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1185

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta, Dz. U. z 2005 r. Nr 252, poz. 2124

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta, Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 972

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta, Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1778

 

zmiany granic powiatów

- Zmiana granic w województwie lubuskim pomiędzy powiatem sulęcińskim a powiatem świebodzińskim poprzez przyłączenie do gminy Torzym w powiecie sulęcińskim części obszaru obrębu ewidencyjnego Kosobudz o powierzchni 11,31 ha z gminy Łagów w powiecie świebodzińskim

- Zmiana granic w województwie mazowieckim pomiędzy miastem na prawach powiatu Ostrołęka a powiatem ostrołęckim poprzez przyłączenie do miasta na prawach powiatu Ostrołęka części obszaru obrębu ewidencyjnego Ławy o powierzchni 29,94 ha z gminy Rzekuń w powiecie ostrołęckim oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Zabrodzie o powierzchni 16,58 ha z gminy Olszewo-Borki w powiecie ostrołęckim

- Zmiana granic w województwie opolskim pomiędzy powiatem brzeskim a powiatem opolskim poprzez przyłączenie do gminy Lewin Brzeski w powiecie brzeskim części obszaru wsi Magnuszowice o powierzchni 0,84 ha z gminy Niemodlin w powiecie opolskim

- Zmiana granic w województwie podkarpackim pomiędzy miastem na prawach powiatu Rzeszów a powiatem rzeszowskim poprzez przyłączenie do miasta na prawach powiatu Rzeszów części obszaru obrębu ewidencyjnego Przybyszówka o powierzchni 924,91 ha z gminy Świlcza w powiecie rzeszowskim

 

zmiany granic gmin

- Zmiana granic w powiecie bialskim (województwo lubelskie) pomiędzy gminą o statusie miasta Międzyrzec Podlaski a gminą Międzyrzec Podlaski poprzez przyłączenie do gminy o statusie miasta Międzyrzec Podlaski części obszaru obrębu ewidencyjnego Zaścianki o powierzchni 27,29 ha z gminy Międzyrzec Podlaski

- Zmiana granic w powiecie tomaszowskim (województwo lubelskie) pomiędzy gminą Bełżec a gminą Lubycza Królewska poprzez przyłączenie do gminy Bełżec obszarów wsi Żyłka i Brzeziny o łącznej powierzchni 434,92 ha z gminy Lubycza Królewska

- Zmiana granic w powiecie wadowickim (województwo małopolskie) pomiędzy gminą Spytkowice a gminą Brzeźnica poprzez przyłączenie do gminy Spytkowice obszaru wsi Półwieś o powierzchni 289,55 ha z gminy Brzeźnica

- Zmiana granic w powiecie jarosławskim (województwo podkarpackie) pomiędzy gminą Pruchnik a gminą Roźwienica poprzez przyłączenie do gminy Pruchnik części obszaru obrębu ewidencyjnego Węgierka o powierzchni 205,49 ha z gminy Roźwienica

- Zmiana granic w powiecie koneckim (województwo świętokrzyskie) pomiędzy gminą Końskie a gminą Gowarczów poprzez przyłączenie do gminy Końskie części obszaru wsi Bębnów o powierzchni 42,08 ha z gminy Gowarczów

- Zmiana granic w powiecie wałeckim (województwo zachodniopomorskie) pomiędzy gminą o statusie miasta Wałcz a gminą Wałcz poprzez przyłączenie do gminy o statusie miasta Wałcz części obszaru obrębu ewidencyjnego Wałcz 55 o powierzchni 0,83 ha z gminy Wałcz

 

nadanie statusu miasta

- Nadaje się status miasta miejscowości Wojnicz położonej na obszarze gminy Wojnicz w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie), w skład miasta Wojnicz wchodzą obszary wsi Wojnicz, przysiółków: Podlesie, Ratnawy i Wolice oraz części wsi Wojnicz: Kolonia i Zamoście o łącznej powierzchni 850,18 ha

- Nadaje się status miasta miejscowości Daleszyce położonej na obszarze gminy Daleszyce w powiecie kieleckim (województwo świętokrzyskie), w skład miasta Daleszyce wchodzą obszary wsi Daleszyce oraz przysiółków: Dębczyna, Ławy i Zagórze o łącznej powierzchni 1549,58 ha

 

zmiany granic miast

- Zmiana granic miasta Warka położonego na obszarze gminy Warka w powiecie grójeckim (województwo mazowieckie) poprzez przyłączenie części obszaru obrębu ewidencyjnego PGR Laski o powierzchni 78,48 ha z gminy Warka

- Zmiana granic miasta Krzywiń położonego na obszarze gminy Krzywiń w powiecie kościańskim (województwo wielkopolskie) poprzez przyłączenie części obszarów wsi Nowy Dwór i Wieszkowo o łącznej powierzchni 59,12 ha z gminy Krzywiń

- Zmiana granic miasta Dobra położonego na obszarze gminy Dobra w powiecie łobeskim (województwo zachodniopomorskie) poprzez przyłączenie części obszaru wsi Bienice o powierzchni 4,38 ha z gminy Dobra