Podział administracyjny Polski

 

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku:

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie ustalania granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta, Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1185

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta, Dz. U. z 2005 r. Nr 252, poz. 2124

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta, Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1778

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta, Dz. U. z 2007 r. Nr 136, poz. 961

 

zmiany granic powiatów

– Zmiana granic w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy powiatem świeckim a powiatem tucholskim poprzez przyłączenie do gminy Lniano w powiecie świeckim części obszaru obrębu ewidencyjnego Wysoka o powierzchni 19,31 ha z gminy Cekcyn w powiecie tucholskim

– Zmiana granic w województwie podkarpackim pomiędzy miastem na prawach powiatu Rzeszów a powiatem rzeszowskim poprzez przyłączenie do miasta na prawach powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Zwięczyca o powierzchni 723,38 ha z gminy Boguchwała w powiecie rzeszowskim oraz obszaru obrębu ewidencyjnego Przybyszówka o powierzchni 699,55 ha z gminy Świlcza w powiecie rzeszowskim

– Zmiana granic w województwie zachodniopomorskim pomiędzy powiatem polickim a miastem na prawach powiatu Szczecin poprzez przyłączenie do gminy Police w powiecie polickim części obszaru obrębu ewidencyjnego Nad Odrą 17 o powierzchni 24,91 ha z miasta na prawach powiatu Szczecin

 

zmiany granic gmin

– Zmiana granic w powiecie bydgoskim (województwo kujawsko-pomorskie) pomiędzy gminą Osielsko a gminą Koronowo poprzez przyłączenie do gminy Osielsko części obszaru obrębu ewidencyjnego Samociążek o powierzchni 12,03 ha z gminy Koronowo

– Zmiana granic w powiecie legionowskim (województwo mazowieckie) pomiędzy gminą Wieliszew a gminą Nieporęt poprzez przyłączenie do gminy Wieliszew obszaru obrębu ewidencyjnego Michałów-Reginów o powierzchni 449,27 ha z gminy Nieporęt

– Zmiana granic w powiecie giżyckim (województwo warmińsko-mazurskie) pomiędzy gminą Giżycko a gminą Ryn poprzez przyłączenie do gminy Giżycko obszaru obrębu ewidencyjnego Kozin o powierzchni 695,28 ha z gminy Ryn

– Zmiana granic w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (województwo wielkopolskie) pomiędzy gminą o statusie miasta Czarnków a gminą Czarnków poprzez przyłączenie do gminy o statusie miasta Czarnków części obszaru obrębu ewidencyjnego Brzeźno o powierzchni 0,50 ha z gminy Czarnków

– Zmiana granic w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (województwo wielkopolskie) pomiędzy gminą o statusie miasta Czarnków a gminą Lubasz poprzez przyłączenie do gminy o statusie miasta Czarnków części obszaru obrębu ewidencyjnego Dębe o powierzchni 34,40 ha z gminy Lubasz

 

zmiana statusu gminy

– Zmienia się status gminie Szczawnica położonej w powiecie nowotarskim (województwo małopolskie) z gminy o statusie miasta na gminę miejsko-wiejską; dotychczasowy obszar administracyjny miasta Szczawnica, pokrywający się z granicami gminy Szczawnica ( 8790 ha), zostaje ograniczony do obszarów obrębów ewidencyjnych: Obręb 1, Obręb 2, Obręb 3 i Obręb 4 o łącznej powierzchni 3290 ha

 

nadanie statusu miasta

– Nadaje się status miasta miejscowości Boguchwała położonej na obszarze gminy Boguchwała w powiecie rzeszowskim (województwo podkarpackie), w skład miasta Boguchwała wchodzą obszary wsi Boguchwała oraz części wsi Boguchwała: Dół, Gaj, Góra, Jaroszówka, Koło Gościńca, Sadzawki, Za Koleją, Za Kościołem, Żabnik o łącznej powierzchni 911,19 ha

 

zmiany granic miast

– Zmiana granic miasta Mrocza położonego na obszarze gminy Mrocza w powiecie nakielskim (województwo kujawsko-pomorskie) poprzez przyłączenie części obszaru obrębu ewidencyjnego Wiele o powierzchni 67,28 ha z gminy Mrocza

– Zmiana granic miasta Jasień położonego na obszarze gminy Jasień w powiecie żarskim (województwo lubuskie) poprzez przyłączenie części obszarów obrębów ewidencyjnych: Budziechów, Lisia Góra, Mirkowice oraz Jabłoniec o łącznej powierzchni 171,65 ha z gminy Jasień

– Zmiana granic miasta Brzesko położonego na obszarze gminy Brzesko w powiecie brzeskim (województwo małopolskie) poprzez przyłączenie części obszaru wsi Jasień o powierzchni 3,93 ha z gminy Brzesko

– Zmiana granic miasta Trzebinia położonego na obszarze gminy Trzebinia w powiecie chrzanowskim (województwo małopolskie) poprzez przyłączenie części obszaru obrębu ewidencyjnego Myślachowice o powierzchni 69,55 ha z gminy Trzebinia