Podział administracyjny Polski

 

Zmiany wchodzące w życie z dniem 23 lutego 2008 roku:

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie ustalania granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta, Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1185

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta, Dz. U. z 2005 r. Nr 252, poz. 2124

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta, Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1778

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta, Dz. U. z 2008 r. Nr 21, poz. 124

 

zmiany granic powiatów

– Zmiana granic w województwie małopolskim pomiędzy powiatem wadowickim a powiatem krakowskim poprzez przyłączenie do gminy Brzeźnica w powiecie wadowickim części obszaru obrębu ewidencyjnego Rusocice-Sokółka o powierzchni 0,02 ha z gminy Czernichów w powiecie krakowskim

Zmiana ta ma charakter porządkowy – 1 stycznia 2006 zmieniono granice pomiędzy gminą Czernichów w powiecie krakowskim a gminą Brzeźnica w powiecie wadowickim poprzez przyłączenie do dotychczasowego obszaru gminy Czernichów części obszarów wsi Chrząstowice i Łączany o łącznej powierzchni 169,52 ha z gminy Brzeźnica. W trakcie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z wejściem w życie powyższej zmiany granic, okazało się, że zostały pominięte 2 działki terenu przyłączonego do gminy Czernichów – działka nr 154 i nr 164, a działki nr 254 i nr 798 przekazane gminie Czernichów nie są związane z obszarem przyłączonym do tej gminy. Obecna korekta granic prostuje tą pomyłkę.