Podział administracyjny Polski

 

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku:

 

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta, Dz. U. z 2008 r. Nr 137, poz. 860

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta, Dz. U. z 2008 r. Nr 232, poz. 1563

 

zmiany granic województw

– Zmiana granic pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a województwem pomorskim poprzez przyłączenie do gminy Kisielice w powiecie iławskim w województwie warmińsko-mazurskim części obszaru obrębu ewidencyjnego Grodziec o powierzchni 15,91 ha z gminy Prabuty w powiecie kwidzyńskim w województwie pomorskim

 

zmiany granic powiatów

– Zmiana granic w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy miastem na prawach powiatu Bydgoszcz a powiatem bydgoskim poprzez przyłączenie do miasta na prawach powiatu Bydgoszcz części obszarów obrębów ewidencyjnych Jarużyn i Bożenkowo o łącznej powierzchni 138,86 ha z gminy Osielsko w powiecie bydgoskim

– Zmiana granic w województwie małopolskim pomiędzy powiatem wadowickim a powiatem krakowskim poprzez przyłączenie do gminy Brzeźnica w powiecie wadowickim części obszaru obrębu ewidencyjnego Rusocice-Sokółka o powierzchni 87,69 ha z gminy Czernichów w powiecie krakowskim

– Zmiana granic w województwie podkarpackim pomiędzy miastem na prawach powiatu Rzeszów a powiatem rzeszowskim poprzez przyłączenie do miasta na prawach powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Biała o powierzchni 605,91 ha z gminy Tyczyn w powiecie rzeszowskim

– Zmiana granic w województwie pomorskim pomiędzy miastem na prawach powiatu Gdańsk a miastem na prawach powiatu Sopot poprzez przyłączenie do miasta na prawach powiatu Gdańsk części obszaru obrębu ewidencyjnego 0001 o powierzchni 4,55 ha z miasta na prawach powiatu Sopot

 

zmiany granic gmin

– Zmiana granic w powiecie kraśnickim (województwo lubelskie) pomiędzy gminą o statusie miasta Kraśnik a gminą Kraśnik poprzez przyłączenie do gminy o statusie miasta Kraśnik części obszaru obrębu ewidencyjnego Budzyń o powierzchni 23,48 ha z gminy Kraśnik

– Zmiana granic w powiecie strzelecko-drezdeneckim (województwo lubuskie) pomiędzy gminą Zwierzyn a gminą Strzelce Krajeńskie poprzez przyłączenie do gminy Zwierzyn części obszaru obrębu ewidencyjnego Gardzko o powierzchni 51,69 ha z gminy Strzelce Krajeńskie oraz poprzez przyłączenie do gminy Strzelce Krajeńskie części obszaru obrębu ewidencyjnego Sarbiewo o powierzchni 61,87 ha z gminy Zwierzyn

– Zmiana granic w powiecie bielskim (województwo podlaskie) pomiędzy gminą o statusie miasta Bielsk Podlaski a gminą Bielsk Podlaski poprzez przyłączenie do gminy o statusie miasta Bielsk Podlaski części obszaru obrębu ewidencyjnego Widowo o powierzchni 4,47 ha z gminy Bielsk Podlaski

– Zmiana granic w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (województwo wielkopolskie) pomiędzy gminą Czarnków a gminą o statusie miasta Czarnków poprzez przyłączenie do gminy Czarnków części obszaru obrębu ewidencyjnego „miasto Czarnków” o powierzchni 1,73 ha z gminy o statusie miasta Czarnków

– Zmiana granic w powiecie goleniowskim (województwo zachodniopomorskie) pomiędzy gminą Goleniów a gminą Osina poprzez przyłączenie do gminy Goleniów części obszaru obrębu ewidencyjnego Bodzęcin o powierzchni 6,66 ha z gminy Osina

 

nadanie statusu miasta

– Nadanie statusu miasta miejscowości Bobowa położonej na obszarze gminy Bobowa w powiecie gorlickim (województwo małopolskie), w skład miasta Bobowa wchodzą obszar wsi Bobowa oraz części wsi Bobowa: Berdechów, Bobowa-Miasto, Grochowa, Hamry, Koczanka, Koło Stacji, Na Berdechowie, Na Młynówce, Piekło, Pławienka, Półanki, Przedmieście, Raj o łącznej powierzchni 719,92 ha

– Nadanie statusu miasta miejscowości Szczucin położonej na obszarze gminy Szczucin w powiecie dąbrowskim (województwo małopolskie), w skład miasta Szczucin wchodzą obszar wsi Szczucin, części wsi Szczucin: Piaski, Zajezierze, Nowa Kolonia oraz część wsi Lubasz: Żelazówka o łącznej powierzchni 684,48 ha

– Nadanie statusu miasta miejscowości Brzostek położonej na obszarze gminy Brzostek w powiecie dębickim (województwo podkarpackie), w skład miasta Brzostek wchodzą obszar wsi Brzostek oraz części wsi Brzostek: Podklecie, Równie, Ćwierć, Pole o łącznej powierzchni 882,31 ha

– Nadanie statusu miasta miejscowości Krynki położonej na obszarze gminy Krynki w powiecie sokólskim (województwo podlaskie), w skład miasta Krynki wchodzi obszar wsi Krynki o powierzchni 385,17 ha

– Nadanie statusu miasta miejscowości Michałowo położonej na obszarze gminy Michałowo w powiecie białostockim (województwo podlaskie), w skład miasta Michałowo wchodzi obszar wsi Michałowo o powierzchni 214,51 ha

 

zmiany granic miast

– Zmiana granic miasta Tłuszcz położonego na obszarze gminy Tłuszcz w powiecie wołomińskim (województwo mazowieckie) poprzez przyłączenie części obszaru obrębu ewidencyjnego Postoliska (miejscowość Zakrzewie, część wsi Postoliska) o powierzchni 10,14 ha z gminy Tłuszcz

– Zmiana granic miasta Zbąszyń położonego na obszarze gminy Zbąszyń w powiecie nowotomyskim (województwo wielkopolskie) poprzez przyłączenie części obszaru obrębu ewidencyjnego Nowy Dwór o powierzchni 10,12 ha z gminy Zbąszyń