Zmiany w polskim nazewnictwie świata

 

Zmiany wprowadzone na VIII posiedzeniu Komisji
(26 lutego 2003 roku)


Nazwy dodane:

Prowincja Autonomiczna Kosowo i Metohija (nazwą skróconą tej prowincji Serbii pozostaje nadal Kosowo)

Prowincja Autonomiczna Wojwodina (nazwą skróconą tej prowincji Serbii pozostaje nadal Wojwodina)

Region Autonomiczny na Muzułmańskim Mindanao (dla regionu na Filipinach)

Muzułmańskie Mindanao (dla skróconej nazwy regionu na Filipinach)

Górsko-Badachszański Okręg Autonomiczny (dla okręgu w Tadżykistanie)

Górski Badachszan (dla skróconej nazwy okręgu w Tadżykistanie)

Nazwy zmienione:


Serbia i Czarnogóra (zamiast Jugosławia)

Republika Iraku (zamiast Republika Iracka)

Egzonimy usunięte:


Federalna Republika Jugosławii