Zmiany w polskim nazewnictwie świata

 

Zmiany wprowadzone na X posiedzeniu Komisji (7 maja 2003 roku)

Nazwy dodane:

Athos (dla półwyspu w Grecji)

Bassaj
(dla ruin w Grecji)

Cieśnina Lesbijska (dla cieśniny w Grecji)

Cieśnina Naresa
(dla cieśniny pomiędzy Kanadą a Grenlandią)

Delos (dla ruin w Grecji)

Dion (dla ruin w Grecji)

Eleusis (dla miasta w Grecji)

Erymant (dla gór w Grecji)

Fajstos (dla ruin w Grecji)

Filippi (dla ruin w Grecji)

Fthiotyda (dla regionu geograficznego w Grecji)

Grecja Środkowa (dla regionu geograficznego w Grecji)

Grecja Środkowa i Eubea (dla regionu geograficznego w Grecji)

Grecja Zachodnia (dla regionu geograficznego w Grecji)

Helikon (dla gór w Grecji)

Herajon (dla ruin w Grecji)

Heraklion (dla miasta w Grecji)

Histria (dla ruin w Rumunii)

Hydra (dla wyspy w Grecji)

Ida (dla gór w Grecji)

Kimpulung Mołdawski (dla miejscowości w Rumunii leżącej na obszarze Bukowiny)

Knossos (dla ruin w Grecji)

Korfu (dla miasta w Grecji)

Korfu (dla wyspy w Grecji)

Kotlina Attycka (dla kotliny w Grecji)

Leukada (dla wyspy w Grecji)

Macedonia Środkowa (dla regionu geograficznego w Grecji)

Macedonia Wschodnia i Tracja (dla regionu geograficznego w Grecji)

Macedonia Zachodnia (dla regionu geograficznego w Grecji)

Marica (dla rzeki w Bułgarii, Grecji i Turcji; nie jest to egzonim lecz nazwa tradycyjna – dla całej rzeki używa się nazwy bułgarskiej)

Matapan (dla przylądka w Grecji)

Mesta (dla rzeki w Bułgarii i Grecji; nie jest to egzonim lecz nazwa tradycyjna – dla całej rzeki używa się nazwy bułgarskiej)

Meteory (dla grupy klasztorów w Grecji)

Mistra (dla ruin w Grecji)

Mitylena (dla miasta w Grecji)

Mołdawica (dla miejscowości w Rumunii leżącej na obszarze Bukowiny)

Nauplion (dla miasta w Grecji)

Nizina Cisańska (dla niziny będącej rumuńskim fragmentem Wielkiej Niziny Węgierskiej)

Nizina Lakońska (dla niziny w Grecji)

Otranto (dla cieśniny pomiędzy Albania a Włochami; nie jest to egzonim lecz nazwa tradycyjna – dla całej cieśniny używa się nazwy włoskiej)

Pałac Nestora (dla ruin w Grecji)

Park Narodowy Bizona Leśnego (dla parku narodowego w Kanadzie)

Park Narodowy Delty Dunaju (dla parku narodowego w Rumunii)

Półwysep Lakoński (dla półwyspu w Grecji)

Riwiera Olimpijska (dla regionu w Grecji)

Rymnik (dla rzeki w Rumunii)

Samaria (dla wąwozu w Grecji)

Santoryn (dla wyspy w Grecji)

Seret (dla miejscowości w Rumunii leżącej na obszarze Bukowiny)

Struma (dla rzeki w Bułgarii i Grecji; nie jest to egzonim lecz nazwa tradycyjna – dla całej rzeki używa się nazwy bułgarskiej)

Suczawica (dla miejscowości w Rumunii leżącej na obszarze Bukowiny)

Tempe (dla wąwozu w Grecji)

Termopile (dla wąwozu w Grecji)

Wał Trajana (dla ruin w Rumunii)

Wielkie Ateny (dla jednostki administracyjnej w Grecji)

Wikos (dla wąwozu w Grecji)

Wyspy Egejskie Południowe (dla wysp w Grecji)

Wyspy Egejskie Północne (dla wysp w Grecji)

Wyspa Mackenziego Kinga (dla wyspy w Kanadzie)

Zatoka Arty (dla zatoki w Grecji)

Zatoka Efeska (dla zatoki w Grecji)

Zatoka Heraklejska (dla zatoki w Grecji)

Zatoka Merabelska (dla zatoki w Grecji)

Zatoka Petalijska (dla zatoki w Grecji)

Zatoka Vlorska (dla zatoki w Albanii)

Ziemia Adeli (dla jednostki administracyjnej wchodzącej w skład Francuskich Terytoriów Południowych i Antarktycznych)

Nazwy zmienione:

Kaczyka (zamiast Kaczyca dla miejscowości w Rumunii)

Lodowiec Chrystiana IV (zamiast Lodowiec Christiana IV dla lodowca na Grenlandii)

Nowa Fundlandia i Labrador (zamiast Nowa Fundlandia, dla jednostki administracyjnej w Kanadzie)

Przylądek Lisburne’a (zamiast Przylądek Lisbourne’a, dla przylądka w Stanach Zjednoczonych na północnym wybrzeżu Alaski)

Ziemia Prudhoe’a (zamiast Ziemia Prudhoe’ego dla regionu na Grenlandii)

Egzonimy usunięte:

Dystrykt Franklina (dla zlikwidowanej obecnie jednostki administracyjnej w Kanadzie)

Masyw Tracko-Macedoński (dla masywu leżącego na obszarze Bułgarii, Grecji i Macedonii)

Ochryda (dla jeziora w Albanii i Macedonii, w użyciu pozostaje nadal egzonim Jezioro Ochrydzkie)

Pustynia Kolorado (dla obszaru w Stanach Zjednoczonych który niegdyś był pustynią, a obecnie jest obszarem uprawnym nazywanym Imperial Valley)

Tajgetos (dla gór w Grecji, w użyciu pozostaje nadal egzonim Tajget)

Ziemia Christiana IX (dla regionu na Grenlandii)