Zmiany w polskim nazewnictwie świata

 

Zmiany wprowadzone na XII posiedzeniu Komisji (23 czerwca 2003 roku)

Postanowiono, że jeżeli dla miasta istnieje egzonim, to automatycznie taki sam egzonim jest przyjęty i dla jednostki administracyjnej (chyba, że Komisja zadecyduje inaczej). Wprowadzenie, zmiana lub likwidacja egzonimu dla miasta automatycznie skutkuje taką samą zmianą w odniesieniu do nazwy jednostki administracyjnej.

Nazwy dodane:

Adrianopol (dla miasta w Turcji)

Aleppo (dla miasta w Syrii)

Antiochia (dla miasta w Turcji)

Bazylika św. Szymona (dla ruin w Syrii)

Błękitny Meczet (dla meczetu w Turcji w Stambule)

Damaszek-Miasto (dla jednostki administracyjnej w Syrii)

Dolina Ihlary (dla doliny w Turcji)

Gallipoli (dla miasta w Turcji)

Gallipoli (dla półwyspu w Turcji)

Hagia Sophia (dla meczetu w Turcji w Stambule)

Krak des Chevaliers (dla ruin zamku w Syrii)

Kura (dla rzeki w Turcji, Gruzji i Azerbejdżanie)

Łaźnie Afrodyty (dla źródła na Cyprze)

Meander (dla rzeki w Turcji)

Meczet Sulejmana (dla meczetu w Turcji w Stambule)

Meczet Umajjadów (dla meczetu w Syrii w Damaszku)

Skała Afrodyty (dla skały u wybrzeży Cypru)

Synopa (dla miasta w Turcji)

Zatoka Famagusty (dla zatoki u wybrzeży Cypru)

Zatoka Larnaki (dla zatoki u wybrzeży Cypru)

Złoty Róg (dla zatoki w Turcji w Stambule)

Nazwy zmienione:

Damaszek-Okręg (zamiast Damaszek dla jednostki administracyjnej w Syrii)

Egzonimy usunięte:

Golan (nadal w użyciu pozostaje drugi egzonim dla tych wzgórz w Syrii i Izraelu: Wzgórza Golan)

Nizina Wschodniotracka (nadal w użyciu pozostaje drugi egzonim dla tej niziny w Bułgarii, Grecji i Turcji: Nizina Dolnotracka)

Taurus Armeński (nadal w użyciu pozostaje drugi egzonim dla tych gór w Turcji: Taurus Wschodni)

Taurus Cylicyjski (nadal w użyciu pozostaje drugi egzonim dla tych gór w Turcji: Taurus Środkowy)