Zmiany w polskim nazewnictwie świata

 

Zmiany wprowadzone na XV posiedzeniu Komisji
(11 lutego 2004 roku)

Nazwy dodane:

Bazylika Zwiastowania (dla bazyliki w Nazarecie w Izraelu)
Cezarea Filipowa (dla ruin w Izraelu)
Cezarea Nadmorska wraz z egzonimem wariantowym Cezarea (dla ruin w Izraelu)
Faras (dla dawnej miejscowości w Sudanie, obecnie znajdującej się pod wodą)
Góra Błogosławieństw (dla góry w Izraelu)
Góra Moria (jako egzonim wariantowy dla nazwy Wzgórze Świątynne dla wzgórza w Jerozolimie)
Lidda (dla miasta w Izraelu)
Masada (dla ruin w Izraelu)
Meczet al-Aksa (dla meczetu w Jerozolimie)
Negew (dla pustyni w Izraelu)
Safed (dla miasta w Izraelu)
Wyspa Księcia Walii (dla wyspy w Stanach Zjednoczonych)

Nazwy zmienione:
Góra Karmel (zamiast Karmel dla góry w Izraelu)
Góra Tabor (zamiast Tabor dla góry w Izraelu)
Górskobadachszański Okręg Autonomiczny (zamiast Górsko-Badachszański Okręg Autonomiczny dla długiej nazwy okręgu w Tadzykistanie)
Republika Północnoosetyjska (zamiast Republika Północno-Osetyńska dla długiej nazwy republiki w Rosji)
Egzonimy usunięte:
Południowoosetyjski Obwód Autonomiczny (nadal w użyciu pozostaje forma krótka tej nazwy Południowa Osetia)

Inne zmiany:
Ustalono, że egzonimy Pustynia Libijska oraz Pustynia Zachodnia odnoszą się do tego samego obiektu. Używanie obu tych egzonimów zalecane jest wyłącznie dla obszaru Egiptu, w Libii należy stosować tylko nazwę Pustynia Libijska.