Zmiany w polskim nazewnictwie świata


Zmiany wprowadzone na XVI posiedzeniu Komisji
(7 kwietnia 2004 roku)

Nazwy dodane:
Jerozolima:
Bazylika Wniebowstąpienia
Brama Dawida jako egzonim wariantowy dla istniejącej już nazwy Brama Syjońska
Brama Gnojna wraz z egzonimem wariantowym Brama Maurów
Brama Heroda
Brama Nowa
Brama Świętego Szczepana
Cytadela
Dolina Jozafata jako egzonim wariantowy dla istniejącej już nazwy Dolina Cedronu (egzonim ten, jako wariantowy, zatwierdzony został do użytku tylko na obszarze Jerozolimy, w Palestynie używany powinien być wyłącznie egzonim Dolina Cedronu)
Getsemani jako egzonim wariantowy dla istniejącej już nazwy Ogród Oliwny
Gichon wraz z egzonimem wariantowym Źródło Najświętszej Marii Panny
Groby Królewskie
Grób Proroków
Kopuła Łańcucha
Kopuła Wniebowstąpienia
Pole Krwi wraz z egzonimem wariantowym Hakeldama
Sadzawka Ezechiasza
Sala Skarbów
Studnia Dusz
Studnia Hioba
Tron Jezusa
Tron Salomona
Wzgórze Złej Rady
Zamek Goliata
Złota Brama
Palestyna:
Ezdrelon jako egzonim wariantowy dla istniejącej już nazwy Dolina Jezreel
Gaza Północna dla jednostki administracyjnej
Klasztor Kuszenia jako egzonim wariantowy dla istniejącej już nazwy Klasztor Czterdziestu Dni
Klasztor Świętego Saby
Sadzawka Sułtana
Źródło Elizeusza
Izrael:
Góra Gilboa
Góry Gilboa dla gór na granicy Izraela i Palestyny
Magdala dla ruin
Sefforis dla ruin
Egipt:
Błękitny Meczet wraz z egzonimem wariantowym Meczet Aksunkura
Kościół Marii Panny wraz z egzonimem wariantowym Kościół Zawieszony
Kościół Najświętszej Dziewicy - Naczynie Wonnej Bazylii
Kościół Świętego Merkurego
Kościół Świętego Sergiusza
Mauzoleum Al-Husajna
Meczet Ahmada Ibn Tuluna
Meczet Al-Azhar
Meczet Amra Ibn al-Asa
Meczet Ibrahima Tarbany
Meczet Kaitbaja
Meczet Muhammada Alego wraz z egzonimem wariantowym Meczet Alabastrowy
Meczet Pachnidlarzy
Meczet Proroka Daniela
Meczet Sidi Abu al-Abbasa Ahmada al-Mursiego
Meczet Sułtana Hasana
Meczet Sułtana Al-Mansura Kalawuna
Meczet Sułtana Al-Muajjada
Wielkie Morze Piasku dla pustyni
Niemcy:
Frankfurt nad Odrą dla miasta
Hanower dla krainy historycznej
Hesja Nadreńska dla krainy historycznej
Mały Zalew dla zatoki
Piana dla jednego z ujściowych ramion Odry
Pomorze Przednie dla krainy historycznej
Saska Szwajcaria dla regionu geograficznego
Stara Marchia dla krainy historycznej
Szwajcaria Frankońska dla regionu geograficznego
Szwajcaria Meklemburska dla regionu geograficznego
Wkra dla rzeki
Zatoka Greifswaldzka

Nazwy zmienione:
Fort Kaitbaja (zamiast Fort Ka’it-Baja dla fortu w Aleksandrii w Egipcie)
Grobowiec Tutanchamona (zamiast Grobowiec Tutenchamona dla grobowca w Tebach Zachodnich w Egipcie)
Klasztor Świętego Makarego (zamiast Klasztor Świętego Makariusza dla klasztoru w Egipcie)
Sadzawki Salomona (zamiast Sadzawka Salomona dla zbiornika wodnego w Palestynie)
ustalono, że nazwa Miasto Umarłych (część Kairu) jest egzonimem wariantowym nazwy Cmentarz Wschodni, a nie osobna nazwą
ustalono, że nazwy Palatynat, Dolny Palatynat oraz Palatynat Reński wymienione w dotychczasowym wykazie jako egzonimy dla dwóch krain historycznych w Niemczech odnoszą się w rzeczywistości tylko do jednego obiektu, dla którego przyjęto egzonim Palatynat oraz egzonim wariantowy Palatynat Reński

Egzonimy usunięte:
Dolny Palatynat dla krainy historycznej w Niemczech
Meklemburg dla miasta w Niemczech.