Zmiany w polskim nazewnictwie świata

 

Zmiany wprowadzone na XXI posiedzeniu Komisji
(4 października 2005 roku)

NAZWY OGÓLNOKONTYNENTALNE

Nazwy dodane:

Azja Południowa

Azja Środkowa oraz egzonim wariantowy Azja Centralna

Środkowy Wschód

Turkiestan (dla wielkiego regionu Azji)

 

AFGANISTAN

Nazwy dodane:

Amu-daria (dla rzeki w Afganistanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie) 

Bamian (dla jednostki administracyjnej)

Bamian (dla miasta)

Bamian (dla ruin)

Hindukusz Wschodni (dla gór w Afganistanie i Pakistanie)

Hindukusz Zachodni (dla gór)

Kabul (dla jednostki administracyjnej) - formalnie nie jest to egzonim, w publikacjach polskich zaleca się używanie nazwy z języka paszto

Kabul (dla miasta) - formalnie nie jest to egzonim, w publikacjach polskich zaleca się używanie nazwy z języka paszto

Kabul (dla rzeki w Afganistanie i Pakistanie) - formalnie nie jest to egzonim, dla całej rzeki w użyciu ma być nazwa stosowana w Pakistanie

Kunduz (dla jednostki administracyjnej) - formalnie nie jest to egzonim, w publikacjach polskich zaleca się używanie nazwy z języka paszto

Kunduz (dla miasta) - formalnie nie jest to egzonim, w publikacjach polskich zaleca się używanie nazwy z języka paszto

Pamir (dla gór w Afganistanie, Tadżykistanie i Chinach)

Pamir Wachański (dla gór)

Pamir Zachodni oraz egzonim wariantowy Pamir Mały (dla gór)

Pamiro-Ałaj (dla gór w Afganistanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie, Turkmenistanie, Kirgistanie i Chinach)

Egzonimy skasowane:

Baktria (dla regionu, jest to nazwa historyczna)

Góry Środkowoafgańskie

Piandż (dla rzeki w Afganistanie i Tadżykistanie)

 

ARMENIA

Nazwy dodane:

Araks (dla rzeki w Armenii, Azerbejdżanie, Turcji i Iranie) - formalnie nie jest to egzonim, dla całej rzeki w użyciu ma być nazwa stosowana w Armenii

Eczmiadzyn (dla siedziba katolikosa w mieście Wagharszapat)

Kaukaz (dla regionu w Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji i Rosji obejmującego Przedkaukazie, Wielki Kaukaz, Zakaukazie i Mały Kaukaz)

Rezerwat Sewański

Sewan (dla jeziora)

Egzonimy skasowane:

Aławerdy (dla miasta)

Eczmiadzyn (dla miasta)

Góry Szachdejskie (w użyciu nadal pozostaje drugi egzonim dla tych gór w Armenii i Azerbejdżanie - Góry Sewańskie)

 

AZERBEJDŻAN

Nazwy dodane:

Araks (dla rzeki w Armenii, Azerbejdżanie, Turcji i Iranie) - formalnie nie jest to egzonim, dla całej rzeki w użyciu ma być nazwa stosowana w Armenii

Kaukaz (dla regionu w Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji i Rosji obejmującego Przedkaukazie, Wielki Kaukaz, Zakaukazie i Mały Kaukaz)

Lenkoran (dla miasta)

Mingeczaur (dla miasta)

Rezerwat Apszeroński

Sumgait (dla miasta)

Egzonimy skasowane:

Giandża (w użyciu nadal pozostaje drugi egzonim dla tego miasta - Gandża)

Góry Szachdejskie (w użyciu nadal pozostaje drugi egzonim dla tych gór w Armenii i Azerbejdżanie - Góry Sewańskie)

Tałysz (w użyciu nadal pozostaje drugi egzonim dla tych gór w Azerbejdżanie i Iranie - Góry Tałyskie)

 

CHINY

Nazwy dodane:

Chan Tengri (dla góry w Kazachstanie, Kirgistanie i Chinach)

Pamir (dla gór w Afganistanie, Tadżykistanie i Chinach)

Pamiro-Ałaj (dla gór w Afganistanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie, Turkmenistanie, Kirgistanie i Chinach)

Szczyt Zwycięstwa (dla góry w Kirgistanie i Chinach)

Tien-szan Centralny (jako egzonim wariantowy dla nazwy Tien-szan Południowy dla gór w Kirgistanie i Chinach)

Tien-szan Wschodni (dla gór)

 

GRUZJA

Nazwy dodane:

Dolna Kartlia (dla jednostki administracyjnej)

Kaukaz (dla regionu w Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji i Rosji obejmującego Przedkaukazie, Wielki Kaukaz, Zakaukazie i Mały Kaukaz)

Imeretia (dla jednostki administracyjnej)

Kachetia (dla jednostki administracyjnej)

Mccheta-Mtianetia (dla jednostki administracyjnej)

Megrelia (dla regionu)

Megrelia i Górna Swanetia (dla jednostki administracyjnej)

Osetyjska Droga Wojenna (dla drogi w Gruzji i Rosji)

Przełęcz Kodorska

Racza-Leczchumi i Dolna Swanetia (dla jednostki administracyjnej)

Rezerwat Bordżomski

Samcche-Dżawachetia (dla jednostki administracyjnej)

Suchumska Droga Wojenna (dla drogi w Gruzji i Rosji)

Wewnętrzna Kartlia (dla jednostki administracyjnej)

Nazwy zmienione:

Dżawachetia (zamiast Dżawachecja dla regionu)

Imeretia (zamiast Imerecja dla regionu)

Kachetia (zamiast Kachecja dla regionu)

Meschetia (zamiast Meschecja dla regionu)

Swanetia (zamiast Swanecja dla regionu)

Wąwóz Bordżomski (zamiast Wąwóz Borżomski)

Egzonimy skasowane:

Góry Suramskie (w użyciu nadal pozostaje drugi egzonim dla tych gór - Góry Lichskie)

Zbiornik Ingurski

 

IRAN

Nazwy dodane:

Araks (dla rzeki w Armenii, Azerbejdżanie, Turcji i Iranie) - formalnie nie jest to egzonim, dla całej rzeki w użyciu ma być nazwa stosowana w Armenii

Atrek (dla rzeki w Iranie i Turkmenistanie)

Chorasan Południowy (dla jednostki administracyjnej)

Chorasan Północny (dla jednostki administracyjnej)

Ekbatana (dla ruin)

Góry Turkmeńsko-Chorasańskie (dla gór w Iranie i Turkmenistanie)

Kazwin (dla jednostki administracyjnej)

Kazwin (dla miasta)

Kom (dla jednostki administracyjnej)

Kom (dla miasta)

meczet imama Chomejniego (dla meczetu w Isfahanie)

meczet imama Rezy (dla meczetu w Meszhedzie)

Ormuz (dla miasta)

Persepolis (dla ruin)

Nazwy zmienione:

Sistan i Beludżystan (zamiast Beludżystan i Sistan dla jednostki administracyjnej w Iranie)

Egzonimy skasowane:

Tałysz (w użyciu nadal pozostaje drugi egzonim dla tych gór w Azerbejdżanie i Iranie - Góry Tałyskie)

Góry Wschodnioirańskie

 

KAZACHSTAN

Nazwy dodane:

Ałma-Ata (dla jednostki administracyjnej)

Bajkonur (dla jednostki administracyjnej)

Bajkonur (dla kosmodromu) - formalnie nie jest to egzonim, w publikacjach polskich zaleca się używanie nazwy z języka rosyjskiego

Bajkonur (dla miasta) - formalnie nie jest to egzonim, w publikacjach polskich zaleca się używanie nazwy z języka rosyjskiego

Bałchasz (dla jeziora) - formalnie nie jest to egzonim, w publikacjach polskich zaleca się używanie nazwy z języka rosyjskiego

Biełucha (dla góry w Kazachstanie i Rosji) - formalnie nie jest to egzonim, dla góry w użyciu ma być nazwa używana w Rosji

Chan Tengri (dla góry w Kazachstanie, Kirgistanie i Chinach)

Czu (dla rzeki w Kazachstanie i Kirgistanie) - formalnie nie jest to egzonim, w publikacjach polskich zaleca się używanie nazwy z języka rosyjskiego

Emba (dla rzeki) - formalnie nie jest to egzonim, w publikacjach polskich zaleca się używanie nazwy z języka rosyjskiego

Irgiz (dla rzeki) - formalnie nie jest to egzonim, w publikacjach polskich zaleca się używanie nazwy z języka rosyjskiego

Irtysz (dla rzeki w Kazachstanie i Rosji) - formalnie nie jest to egzonim, dla całej rzeki w użyciu ma być nazwa stosowana w Rosji

Mugodżary (dla gór)

obwód akmolski (dla jednostki administracyjnej)

obwód aktiubiński (dla jednostki administracyjnej)

obwód ałmaacki (dla jednostki administracyjnej)

obwód atyrauski (dla jednostki administracyjnej)

obwód karagandyjski (dla jednostki administracyjnej)

obwód kustanajski (dla jednostki administracyjnej)

obwód kyzyłordyński (dla jednostki administracyjnej)

obwód mangystauski (dla jednostki administracyjnej)

obwód pawłodarski (dla jednostki administracyjnej)

obwód południowokazachstański (dla jednostki administracyjnej)

obwód północnokazachstański (dla jednostki administracyjnej)

obwód wschodniokazachstański (dla jednostki administracyjnej)

obwód zachodniokazachstański (dla jednostki administracyjnej)

obwód żambylski (dla jednostki administracyjnej)

Półwysep Odrodzenia (dla półwyspu w Kazachstanie i Uzbekistanie)

Syr-daria (dla rzeki w Kazachstanie, Uzbekistanie i Tadżykistanie)

Tien-szan Zachodni (dla gór w Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie)

Turgaj (dla rzeki) - formalnie nie jest to egzonim, w publikacjach polskich zaleca się używanie nazwy z języka rosyjskiego

Ustiurt (dla wyżyny w Kazachstanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie)

Nazwy zmienione:

Pogórze Kazachskie (zamiast Pogórze Kazaskie dla wyżyny)

Zatoka Kazachska (zamiast Zatoka Kazaska)

Egzonimy skasowane:

Ałtaj Rudny (w użyciu nadal pozostaje drugi egzonim dla tych gór w Kazachstanie i Rosji - Ałtaj Kruszcowy)

 

KIRGISTAN

Nazwy dodane:

Biszkek (dla jednostki administracyjnej)

Chan Tengri (dla góry w Kazachstanie, Kirgistanie i Chinach)

Czu (dla rzeki w Kazachstanie i Kirgistanie) - formalnie nie jest to egzonim, w publikacjach polskich zaleca się używanie nazwy z języka rosyjskiego

Hisaro-Ałaj (dla gór w Kirgistanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie i Turkmenistanie)

Issyk-kul (dla jeziora)

obwód batkeński (dla jednostki administracyjnej)

obwód czujski (dla jednostki administracyjnej)

obwód dżalalabadzki (dla jednostki administracyjnej)

obwód issykkulski (dla jednostki administracyjnej)

obwód naryński (dla jednostki administracyjnej)

obwód oszyński (dla jednostki administracyjnej)

obwód tałaski (dla jednostki administracyjnej)

Pamiro-Ałaj (dla gór w Afganistanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie, Turkmenistanie, Kirgistanie i Chinach)

Rezerwat Issykkulski

Szczyt Lenina (dla góry w Kirgistanie i Tadżykistanie)

Szczyt Zwycięstwa (dla góry w Kirgistanie i Chinach)

Tien-szan Centralny (jako egzonim wariantowy dla nazwy Tien-szan Południowy dla gór w Kirgistanie i Chinach)

Tien-szan Wewnętrzny (dla gór)

Tien-szan Zachodni (dla gór w Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie)

 

PAKISTAN

Nazwy dodane:

Hindukusz Wschodni (dla gór w Afganistanie i Pakistanie)

 

ROSJA

Nazwy dodane:

Kaukaz (dla regionu w Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji i Rosji obejmującego Przedkaukazie, Wielki Kaukaz, Zakaukazie i Mały Kaukaz)

Osetyjska Droga Wojenna (dla drogi w Gruzji i Rosji)

Suchumska Droga Wojenna (dla drogi w Gruzji i Rosji)

Egzonimy skasowane:

Ałtaj Rudny (w użyciu nadal pozostaje drugi egzonim dla tych gór w Kazachstanie i Rosji - Ałtaj Kruszcowy)

 

TADŻYKISTAN

Nazwy dodane:

Amu-daria (dla rzeki w Afganistanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie)

Hisaro-Ałaj (dla gór w Kirgistanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie i Turkmenistanie)

Pamir (dla gór w Afganistanie, Tadżykistanie i Chinach)

Pamiro-Ałaj (dla gór w Afganistanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie, Turkmenistanie, Kirgistanie i Chinach)

Rezerwat Zarafszański

Syr-daria (dla rzeki w Kazachstanie, Uzbekistanie i Tadżykistanie)

Szczyt Ismaila Samaniego (dla góry)

Szczyt Lenina (dla góry w Kirgistanie i Tadżykistanie)

Tien-szan Zachodni (dla gór w Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie)

Wilajet Administrowany Centralnie (dla jednostki administracyjnej)

wilajet chatloński (dla jednostki administracyjnej)

wilajet sogdyjski (dla jednostki administracyjnej)

Zarafszan (dla rzeki w Tadżykistanie i Uzbekistanie)

Nazwy zmienione:

Góry Zarafszańskie (zamiast Góry Zerawszańskie dla gór w Tadżykistanie i Uzbekistanie)

Lodowiec Zarafszański (zamiast Lodowiec Zerawszański)

Egzonimy skasowane:

Duszanbe (dla miasta, nie był to egzonim, tylko nazwa tadżycka w transkrypcji)

Piandż (dla rzeki w Afganistanie i Tadżykistanie)

Wachsz (dla rzeki, nie był to egzonim, tylko nazwa tadżycka w transkrypcji)

 

TURCJA

Nazwy dodane:

Araks (dla rzeki w Armenii, Azerbejdżanie, Turcji i Iranie) - formalnie nie jest to egzonim, dla całej rzeki w użyciu ma być nazwa stosowana w Armenii

 

TURKMENISTAN

Nazwy dodane:

Ajribaba (dla góry w Turkmenistanie i Uzbekistanie)

Amu-daria (dla rzeki w Afganistanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie)

Atrek (dla rzeki w Iranie i Turkmenistanie)

Hisaro-Ałaj (dla gór w Kirgistanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie i Turkmenistanie)

Góry Turkmeńsko-Chorasańskie (dla gór w Iranie i Turkmenistanie)

Kara Bogaz Goł (dla zatoki)

Pamiro-Ałaj (dla gór w Afganistanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie, Turkmenistanie, Kirgistanie i Chinach)

Rezerwat Krasnowodzki

Tedżen (dla miasta)

Ustiurt (dla wyżyny w Kazachstanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie)

wilajet achalski (dla jednostki administracyjnej)

wilajet bałkański (dla jednostki administracyjnej)

wilajet daszoguski (dla jednostki administracyjnej)

wilajet lebapski (dla jednostki administracyjnej)

wilajet maryjski (dla jednostki administracyjnej)

Zatoka Turkmeńska

Egzonimy skasowane:

Zatoka Krasnowodzka

 

UZBEKISTAN

Nazwy dodane:

Ajdar-kul (dla jeziora)

Ajribaba (dla góry w Turkmenistanie i Uzbekistanie)

Amu-daria (dla rzeki w Afganistanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie)

Andiżan (dla miasta)

Chiwa (dla miasta)

Dżyzak (dla miasta)

Hisaro-Ałaj (dla gór w Kirgistanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie i Turkmenistanie)

Karszy (dla miasta)

Pamiro-Ałaj (dla gór w Afganistanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie, Turkmenistanie, Kirgistanie i Chinach)

Półwysep Odrodzenia (dla półwyspu w Kazachstanie i Uzbekistanie)

Rezerwat Kyzyłkumski

Rezerwat Zarafszański

Syr-daria (dla rzeki w Kazachstanie, Uzbekistanie i Tadżykistanie)

Tien-szan Zachodni (dla gór w Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie)

Ustiurt (dla wyżyny w Kazachstanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie)

wilajet andiżański (dla jednostki administracyjnej)

wilajet bucharski (dla jednostki administracyjnej)

wilajet chorezmijski (dla jednostki administracyjnej)

wilajet dżyzacki (dla jednostki administracyjnej)

wilajet fergański (dla jednostki administracyjnej)

wilajet kaszkadaryjski (dla jednostki administracyjnej)

wilajet namangański (dla jednostki administracyjnej)

wilajet nawojski (dla jednostki administracyjnej)

wilajet samarkandzki (dla jednostki administracyjnej)

wilajet surchondaryjski (dla jednostki administracyjnej)

wilajet syrdaryjski (dla jednostki administracyjnej)

wilajet taszkencki (dla jednostki administracyjnej)

Zarafszan (dla rzeki w Tadżykistanie i Uzbekistanie)

Nazwy zmienione:

Góry Zarafszańskie (zamiast Góry Zerawszańskie dla gór w Tadżykistanie i Uzbekistanie)

Egzonimy skasowane:

Karakałpakstan (dla miasta)