Zmiany w polskim nazewnictwie świata

Zmiany wprowadzone na XXIII posiedzeniu Komisji
(17 maja 2006 roku)

Nazwy dodane:

Kraj Permski (dla jednostki administracyjnej w Rosji)

Nazwy zmienione:

Dystrykt Centralny (zamiast Dystrykt Federalny dla jednostki administracyjnej w Wenezueli)

Egzonimy skasowane:

Komi-Permiacki Okręg Autonomiczny (dla jednostki administracyjnej w Rosji)

Kotlina Górnego Nilu (dla kotliny w Sudanie, była to nazwa błędna, poprawną nazwą pozostaje Kotlina Nilu Białego)

obwód permski (dla jednostki administracyjnej w Rosji)