Zmiany w polskim nazewnictwie świata

 

Zmiany wprowadzone na XXIV posiedzeniu Komisji
(5 czerwca 2006roku)

Nazwy dodane:

Ałazeja (dla rzeki w Rosji)

Anadyr (dla rzeki w Rosji)

Cieśnina Niewielskiego (dla cieśniny w Rosji)

Cieśnina Piławska (dla cieśniny w Rosji)

Cieśnina Sannikowa (dla cieśniny w Rosji)

Desna (dla rzeki w Rosji i na Ukrainie; formalnie nie jest to egzonim, w publikacjach polskich zaleca się używanie nazwy identycznej z transliteracją nazwy rosyjskiej)

Doniec (dla rzeki w Rosji i na Ukrainie)

Druga Cieśnina Kurylska (dla cieśniny w Rosji)

Fligely (dla przylądka w Rosji)

Gelendżyk (dla miasta w Rosji)

Indygirka (dla rzeki w Rosji)

Jeannette (dla wyspy w Rosji)

Jezioro Kurylskie (dla jeziora w Rosji)

Jugorski Szar (dla cieśniny w Rosji)

Kirenga (dla rzeki w Rosji; formalnie nie jest to egzonim, w publikacjach polskich zaleca się używanie nazwy identycznej z transliteracją nazwy rosyjskiej)

Kurejka (dla rzeki w Rosji; formalnie nie jest to egzonim, w publikacjach polskich zaleca się używanie nazwy identycznej z transliteracją nazwy rosyjskiej)

Mała Newa (dla rzeki w Rosji)

Mała Newka (dla rzeki w Rosji)

Nercza (dla rzeki w Rosji)

Okręg Komi-Permiacki (dla okręgu wchodzącego w skład Kraju Permskiego - dawny Komi-Permniacki Okręg Autonomiczny)

Onega (dla rzeki w Rosji; formalnie nie jest to egzonim, w publikacjach polskich zaleca się używanie nazwy identycznej z transliteracją nazwy rosyjskiej)

Penżyna (dla rzeki w Rosji)

Pisa (dla rzeki w Rosji w obwodzie kaliningradzkim)

Selenga (dla rzeki w Rosji; formalnie nie jest to egzonim, w publikacjach polskich zaleca się używanie nazwy identycznej z transliteracją nazwy rosyjskiej)

Seliger (dla jeziora w Rosji)

Średnia Newka (dla rzeki w Rosji)

Terek (dla rzeki w Rosji; formalnie nie jest to egzonim, w publikacjach polskich zaleca się używanie nazwy identycznej z transliteracją nazwy rosyjskiej)

Wielka Newa (dla rzeki w Rosji)

Wielka Newka (dla rzeki w Rosji)

Wyspa Biegiczewa (dla wyspy w Rosji)

Wyspa Halla (dla wyspy w Rosji)

Wyspa Henrietty (dla wyspy w Rosji)

Wyspa Heralda (dla wyspy w Rosji)

Wyspa McClintocka (dla wyspy w Rosji)

Wyspa Sverdrupa (dla wyspy w Rosji)

Wyspa Zajęcza (dla wyspy w Rosji w Petersburgu)

Wyspy Wałaamskie (dla wysp w Rosji)

Zbiornik Chantajski (dla zbiornika wodnego w Rosji)

Zbiornik Dnieprzański (dla zbiornika wodnego na Ukrainie)

Zbiornik Irikliński (dla zbiornika wodnego w Rosji)

Zbiornik Kołymski (dla zbiornika wodnego w Rosji)

Nazwy zmienione:

Czarnogóra oraz Republika Czarnogóry (dotychczas nazwy te odnosiły się do jednostki administracyjnej, obecnie jest to skrócona oraz pełna oficjalna nazwa państwa)

Czwarta Cieśnina Kurylska (zamiast Cieśnina Czwarta Kurylska dla cieśniny w Rosji)

Pierwsza Cieśnina Kurylska (zamiast Cieśnina Pierwsza Kurylska dla cieśniny w Rosji)

Zbiornik Dniestrzański (zamiast Zbiornik Dniestrowski dla zbiornika wodnego na Ukrainie)

Zbiornik Ust-Ilimski (zamiast Zbiornik Ust Ilimski dla zbiornika wodnego w Rosji)

Egzonimy skasowane:

Czeboksary (dla miasta w Rosji - nie był to egzonim, tylko nazwa identyczna z transkrypcją nazwy rosyjskiej)

Gdów (dla miasta w Rosji w obwodzie pskowskim)

Iszym (dla miasta w Rosji - nie był to egzonim, tylko nazwa identyczna z transkrypcją nazwy rosyjskiej)

Iszymbaj (dla miasta w Rosji - nie był to egzonim, tylko nazwa identyczna z transkrypcją nazwy rosyjskiej)

Jezioro Gorzkie (dla jeziora w Rosji)

Joszkar Oła (dla miasta w Rosji)

Wystruć (dla rzeki w Rosji)