Zmiany w polskim nazewnictwie świata

 

Zmiany wprowadzone na XXXI posiedzeniu Komisji
( 21 marca 2007 roku)

Nazwy dodane:

Clipperton (dla terytorium zależnego Francji; nie jest to egzonim, w publikacjach polskich zaleca się używanie nazwy oryginalnej)

Dworzec Białoruski (dla dworca kolejowego w Moskwie w Rosji)

Dworzec Jarosławski (dla dworca kolejowego w Moskwie w Rosji)

Dworzec Kazański (dla dworca kolejowego w Moskwie w Rosji)

Dworzec Kijowski (dla dworca kolejowego w Moskwie w Rosji)

Dworzec Kurski (dla dworca kolejowego w Moskwie w Rosji)

Dworzec Leningradzki (dla dworca kolejowego w Moskwie w Rosji)

Dworzec Ryski (dla dworca kolejowego w Moskwie w Rosji)

Saint-Barthélemy (dla nowopowstałego terytorium zależnego Francji; nie jest to egzonim, w publikacjach polskich zaleca się używanie nazwy oryginalnej)

Saint-Martin (dla nowopowstałego terytorium zależnego Francji; nie jest to egzonim, w publikacjach polskich zaleca się używanie nazwy oryginalnej)

Szeremietiewo (dla miejscowości w Rosji)

Świeża (dla rzeki w obwodzie kaliningradzkim w Rosji)

Wyspa Clippertona (dla wyspy w terytorium zależnym Clipperton)

 

Egzonimy skasowane:

Królestwo Nepalu (dla długiej nazwy kraju, w użyciu pozostaje wyłącznie nazwa krótka Nepal)