Zmiany w polskim nazewnictwie świata

 

Zmiany wprowadzone na XXXIV posiedzeniu Komisji (24 października 2007 roku)

Nazwy dodane:

Apollonia (dla ruin koło miasta Fier w Albanii)

Bakczysaraj (dla miasta na Ukrainie)

Bałkany (dla regionu obejmującego Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Grecję, Macedonię, Serbię oraz częściowo Turcję)

Bendery (dla miasta w Mołdawii)

Biały Timok (dla rzeki w Serbii)

Brczko (dla miasta w Bośni i Hercegowinie)

Bulaj (dla miejscowości na Bukowinie w Rumunii)

Buna (dla rzeki w Albanii i Czarnogórze)

Byk (dla rzeki w Mołdawii)

Czarny Timok (dla rzeki w Serbii)

Dynarski Kras (dla regionu w Bośni i Hercegowinie oraz w Chorwacji)

Dystrykt Brczko (dla jednostki administracyjnej w Bośni i Hercegowinie)

Federacja Bośni i Hercegowiny (dla jednostki administracyjnej w Bośni i Hercegowinie)

Ikiel (dla rzeki w Mołdawii)

Istria (dla półwyspu w Chorwacji i Słowenii)

Jaskinie Szkocjańskie (dla jaskiń w Słowenii)

Kanał Dunaj-Cisa-Dunaj (dla kanału w Serbii)

Kaprijany (dla zespołu klasztornego w Mołdawii)

Kodry (dla wyżyny w Mołdawii)

Kotlina Korczy (dla kotliny w Albanii)

Kotlina Lublańska (dla kotliny w Słowenii)

Kotlina Sarajewska (dla kotliny w Bośni i Hercegowinie)

Kruja (dla miasta w Albanii)

Majdan (dla miejscowości na Bukowinie w Rumunii)

Mała Kapela (dla gór w Chorwacji)

Metochia (dla regionu w Serbii)

Park Narodowy Jezior Plitwickich (dla obszaru chronionego w Chorwacji)

Park Narodowy Jeziora Szkoderskiego (dla obszaru chronionego w Czarnogórze)

Park Narodowy Welebitu Północnego (dla obszaru chronionego w Chorwacji)

Park Narodowy Wysp Briońskich (dla obszaru chronionego w Chorwacji)

Przełom Tary (dla przełomu w Czarnogórze oraz Bośni i Hercegowinie)

Republika Serbska (dla jednostki administracyjnej w Bośni i Hercegowinie)

Reut (dla rzeki w Mołdawii)

Riwiera Albańska (dla regionu w Albanii)

Riwiera Makarska (dla regionu w Chorwacji)

Równina Baczki (dla niziny w Serbii i na Węgrzech)

Rudawy Bośniackie (dla gór w Bośni i Hercegowinie)

Runk (dla miejscowości na Bukowinie w Rumunii)

Sandżak (dla regionu w Czarnogórze i Serbii)

Sarajewo Wschodnie (dla miasta w Bośni i Hercegowinie)

Saranda (dla miasta w Albanii)

Stary Bar (dla miejscowości w Czarnogórze)

Step Bielecki (dla niziny w Mołdawii)

Step Budziacki (dla niziny w Mołdawii i Ukrainie)

Użański Park Narodowy (dla obszaru chronionego na Ukrainie)

Wielka Kapela (dla gór w Chorwacji)

Wikszany (dla miejscowości na Bukowinie w Rumunii)

Wjosa (dla rzeki w Albanii i Grecji)

Wlora (dla miasta w Albanii)

Wyżyna Naddniestrzańska (dla wyżyny w Mołdawii i Ukrainie)

Zamek Orawski (dla zamku na Słowacji)

Zamek Spiski (dla zamku na Słowacji)

Nazwy zmienione:

CieśninaOtranto (zamiast Otranto dla cieśniny pomiędzy Albanią a Włochami)

Nowy Soloniec (zamiast Nowy Sołoniec dla miejscowości na Bukowinie w Rumunii)

Zatoka Wlorska (zamiast Zatoka Vlorska dla zatoki w Albanii)

Ustalono, że nazwa Nizina Cisańska odnosi się do niziny wchodzącej w skład Wielkiej Niziny Węgierskiej i znajdującej się na terytoriach Rumunii, Węgier i Serbii, a nie do rumuńskiego fragmentu Wielkiej Niziny Węgierskiej

Egzonimy skasowane:

Dolina Goliasowska (dla doliny w Tatrach Bialskich na Słowacji)

Goliasowski Potok (dla potoku w Tatrach Bialskich na Słowacji)

KanałBaczki (dla kanału w Serbii)

Pobuże wraz z egzonimem wariantowym Kotlina Górnego Bugu (dla kotliny na Ukrainie)