Zmiany w polskim nazewnictwie świata

 

Zmiany wprowadzone na XXXVIII posiedzeniu Komisji (23 stycznia 2008 roku)

Nazwy dodane:

Agłona (dla miejscowości na Łotwie)

Aleksota (dla części Kowna na Litwie)

Antolepty (dla miejscowości na Litwie)

Berżany (dla miejscowości na Litwie)

Billewicze (dla miejscowości na Litwie)

Birżyniany (dla miejscowości na Litwie)

Botoki (dla miejscowości na Litwie)

Dubinki (dla miejscowości na Litwie)

Ejragoła (dla miejscowości na Litwie)

Elektreny (dla miejscowości na Litwie)

Grzegorzewo (dla części Wilna na Litwie)

Hrybiszki (dla części Wilna na Litwie)

Janopol (dla miejscowości na Łotwie)

Kalwaria Żmudzka (dla miejscowości na Litwie)

Lidowiany (dla miejscowości na Litwie)

Linków (dla miejscowości na Litwie)

Łabonary (dla miejscowości na Litwie)

Markucie (dla części Wilna na Litwie)

Narowy (dla części Wilna na Litwie)

Naruny (dla miejscowości na Litwie)

Narwiliszki (dla miejscowości na Litwie)

Nerynga (dla miejscowości na Litwie)

Nowe Miasto (dla części Wilna na Litwie)

okręg kłajpedzki (dla jednostki administracyjnej na Litwie)

okręg kowieński (dla jednostki administracyjnej na Litwie)

okręg mariampolski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)

okręg olicki (dla jednostki administracyjnej na Litwie)

okręg poniewieski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)

okręg szawelski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)

okręg tauroski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)

okręg telszański (dla jednostki administracyjnej na Litwie)

okręg uciański (dla jednostki administracyjnej na Litwie)

okręg wileński (dla jednostki administracyjnej na Litwie)

Opitołoki (dla miejscowości na Litwie)

Orniany (dla miejscowości na Litwie)

Park Narodowy „Gauja” (dla obszaru chronionego na Łotwie)

Park Narodowy „Raźno” (dla obszaru chronionego na Łotwie)

Pogiry (dla części Wilna na Litwie)

Pojegi (dla miejscowości na Litwie)

Pojeziory (dla miejscowości na Litwie)

Poławień (dla miejscowości na Litwie)

Ponary (dla części Wilna na Litwie)

Ponedele (dla miejscowości na Litwie)

Popiel (dla miejscowości na Litwie)

Porubanek (dla części Wilna na Litwie)

Pożajście (dla części Kowna na Litwie)

Puszkarnia (dla części Wilna na Litwie)

Remigoła (dla miejscowości na Litwie)

Retów (dla miejscowości na Litwie)

Rojże (dla miejscowości na Litwie)

Ruszona (dla jeziora na Łotwie)

Ruś (dla miejscowości na Litwie)

Rykonty (dla miejscowości na Litwie)

Rzeżyca (dla rzeki na Łotwie)

Sałanty (dla miejscowości na Litwie)

Siady (dla miejscowości na Litwie)

Siesiki (dla miejscowości na Litwie)

Soleczniki (jako egzonim wariantowy dla nazwy Soleczniki Wielkie dla miejscowości na Litwie)

Sołonica (dla części Wilna na Litwie)

Stalmujża (dla miejscowości na Litwie)

Stare Miasto (dla części Wilna na Litwie)

Szawdyń (dla miejscowości na Litwie)

Szetejnie (dla miejscowości na Litwie)

Szweksznie (dla miejscowości na Litwie)

Szyłele (dla miejscowości na Litwie)

Szyłokarczma (dla miejscowości na Litwie)

Święta (dla części Połągi na Litwie)

Święta (dla rzeki na Łotwie i Litwie)

Taranda (dla części Wilna na Litwie)

Towiany (dla miejscowości na Litwie)

Urdomin (dla miejscowości na Litwie)

Użwenty (dla miejscowości na Litwie)

Waka Murowana (dla części Wilna na Litwie)

Warżówka Dolna (dla części Wilna na Litwie)

Warżówka Górna (dla części Wilna na Litwie)

Widziniszki (dla miejscowości na Litwie)

Wilki (dla miejscowości na Litwie)

Władysławów (dla miejscowości na Litwie)

Wobolniki (dla miejscowości na Litwie)

Wyspa Campbella (dla wyspy w Nowej Zelandii)

Zameczek (dla części Wilna na Litwie)

Żejmele (dla miejscowości na Litwie)

Żejmy (dla miejscowości na Litwie)

 

Nazwy zmienione:

Bortkuszki (zamiast Borkuszki dla miejscowości na Litwie)

Liszków (zamiast Liszkawa dla miejscowości na Litwie)

Łoździeje (zamiast Łozdzieje dla miejscowości na Litwie)

Okręg Ust-Ordyńsko-Buriacki (zamiast Ust-Ordyńsko-Buriacki Okręg Autonomiczny dla jednostki administracyjnej w Rosji)

Papua Zachodnia (zamiast Irian Jaya Zachodni dla jednostki administracyjnej w Indonezji)

Pupaje (zamiast Popaje dla części Wilna na Litwie)

Stokliszki (zamiast Stakliszki dla miejscowości na Litwie)

Ustalono, że nazwa Bojaryodnosi się do części Wilna, a nie miejscowości na Litwie

Ustalono, że nazwa Daniliszki odnosi się do części Wilna, a nie miejscowości na Litwie

Ustalono, że nazwa Krawczuny odnosi się do części Wilna, a nie miejscowości na Litwie

Ustalono, że nazwa Krzyżaki odnosi się do części Wilna, a nie miejscowości na Litwie

Ustalono, że nazwa Maciuliszki odnosi się do części Wilna, a nie miejscowości na Litwie

Ustalono, że nazwa Mejryszki odnosi się do części Wilna, a nie miejscowości na Litwie

Ustalono, że nazwa Mickuny odnosi się do części Wilna, a nie miejscowości na Litwie

Ustalono, że nazwa Podwilańce odnosi się do części Wilna, a nie miejscowości na Litwie

Ustalono, że nazwa Waka odnosi się do części Wilna, a nie miejscowości na Litwie

Ustalono, że nazwa Wojdaty odnosi się do części Wilna, a nie miejscowości na Litwie

 

Egzonimy skasowane:

Bujwidze (dla miejscowości koło Janiszek na Litwie; egzonim Bujwidze zostaje zachowany natomiast dla miejscowości położonej koło Wilna)

Inflanty (dla krainy na Łotwie; w użyciu pozostaje nadal drugi egzonim dla tego obiektu Łatgalia)

Jezioro Libawskie (dla jeziora na Łotwie; w użyciu pozostaje nadal drugi egzonim dla tego obiektu Jezioro Lipawskie)

Libawa (dla miasta na Łotwie; w użyciu pozostaje nadal drugi egzonim dla tego obiektu Lipawa)

Morze Sycylijskie (dla akwenu na Morzu Śródziemnym)

Nizina Środkowoamurska (dla niziny w Rosji)

Ogra (dla rzeki na Łotwie)

Pilwiszki (dla miejscowości koło Wilna na Litwie; egzonim Pilwiszki zostaje zachowany natomiast dla miejscowości położonej w okręgu mariampolskim)

Symbirsk (dla miasta w Rosji)

Warżówka (dla części Wilna na Litwie)

Zakret (dla części Wilna na Litwie)