Zmiany w polskim nazewnictwie świata

 

Zmiany wprowadzone na XXXIX posiedzeniu Komisji (13 lutego 2008 roku)

 

Nazwy dodane:

Auksztocki Park Narodowy (dla obszaru chronionego na Litwie)

Baszta Rybacka (dla budowli w Budapeszcie na Węgrzech)

bazylika Świętego Stefana (dla świątyni w Budapeszcie na Węgrzech)

cerkiew Świętej Trójcy (dla świątyni w Wilnie na Litwie)

Danga (dla rzeki na Litwie)

Dzukia (dla regionu na Litwie)

Dzukijski Park Narodowy (dla obszaru chronionego na Litwie)

Gausty (dla jeziora na Litwie)

Góra Giedymina (dla wzgórza w Wilnie na Litwie)

Góra Trzykrzyska (dla wzgórza w Wilnie na Litwie)

Hańcza (dla jeziora na Litwie)

Jezioro Trockie (dla jeziora na Litwie)

Jura (dla rzeki na Litwie)

Kanał Kłajpedzki (dla kanału na Litwie)

katedra Świętego Stanisława i Świętego Władysława (dla świątyni w Wilnie na Litwie)

Kiernów (dla rezerwatu historyczno-archeologicznego w Kiernowie na Litwie)

Klasztor Bazylianów (dla klasztoru w Wilnie na Litwie)

kościół Świętego Franciszka i Bernarda (dla świątyni w Wilnie na Litwie)

kościół Świętego Jana (dla świątyni w Wilnie na Litwie)

kościół Świętego Kazimierza (dla świątyni w Wilnie na Litwie)

kościół Świętego Macieja (dla świątyni w Budapeszcie na Węgrzech)

kościół Świętego Michała Archanioła (dla świątyni w Wilnie na Litwie)

kościół Świętego Piotra i Pawła (dla świątyni w Wilnie na Litwie)

kościół Świętej Anny (dla świątyni w Wilnie na Litwie)

Kotlina Pelagońska (dla kotliny w Macedonii)

Kowieńszczyzna (dla regionu na Litwie)

Kras Węgierski (dla wyżyny na Węgrzech)

Lauda (dla rzeki na Litwie)

Mała Kumania (dla regionu na Węgrzech)

Międzyrzecze Dunaju i Cisy (dla regionu na Węgrzech)

most Elżbiety (dla mostu w Budapeszcie na Węgrzech)

most Łańcuchowy (dla mostu w Budapeszcie na Węgrzech)

most Małgorzaty (dla mostu w Budapeszcie na Węgrzech)

Nizina Wilejsko-Żejmiańska (dla niziny na Litwie)

obwód sofijski (dla jednostki administracyjnej w Bułgarii)

Osiaty (dla jeziora na Litwie)

Ostra Brama (dla miejsca kultu w Wilnie na Litwie)

Owile (dla jeziora na Litwie)

Park Narodowy Dunaj-Drawa (dla obszaru chronionego na Węgrzech)

Park Narodowy Dunaj-Ipola (dla obszaru chronionego na Węgrzech)

Park Narodowy Gór Bukowych (dla obszaru chronionego na Węgrzech)

Park Narodowy Keresz-Marusza (dla obszaru chronionego na Węgrzech)

Park Narodowy Krasu Węgierskiego (dla obszaru chronionego na Węgrzech)

Park Narodowy Małej Kumanii (dla obszaru chronionego na Węgrzech)

Park Narodowy Mierzei Kurońskiej (dla obszaru chronionego na Litwie)

Paserniki (dla jeziora na Litwie)

PojezierzeAuksztockie (dla pojezierza na Litwie i Łotwie)

Pojezierze Dzukijskie (dla pojezierza na Litwie)

Rezerwat Biosfery „Żuwinty” (dla obszaru chronionego na Litwie)

Równina Dolnoniemeńska (dla równiny na Litwie)

Równina Dzisny (dla równiny na Litwie i Białorusi)

Równina Muszy i Niemenka (dla równiny na Litwie)

Równina Niewiaży (dla równiny na Litwie)

Równina Windawska (dla równiny na Litwie)

Równina Zachodniożmudzka (dla równiny na Litwie)

Rubiki (dla jeziora na Litwie)

Szatria (dla wzgórza na Litwie)

Szuszwa (dla rzeki na Litwie)

Średniogórze Węgierskie (dla gór na Węgrzech)

Tihany (dla półwyspu na Balatonie na Węgrzech)

Trocki Historyczny Park Narodowy (dla obszaru chronionego na Litwie)

Wiejsieje (dla jeziora na Litwie)

Wielka Kumania (dla regionu na Węgrzech)

Wieża Giedymina (dla baszty w Wilnie na Litwie)

Wileńszczyzna (dla regionu na Litwie)

Wysoczyzna Miednicka (dla wysoczyzny na Litwie)

Wysoczyzna Środkowożmudzka (dla wysoczyzny na Litwie)

Wysoczyzna Wschodniożmudzka (dla wysoczyzny na Litwie)

Wysoczyzna Zachodnioauksztocka (dla wysoczyzny na Litwie)

Wysoczyzna Zachodniokurońska (dla wysoczyzny na Litwie i Łotwie)

Wysoczyzna Zachodniożmudzka (dla wysoczyzny na Litwie)

Zamek Dolny (dla zamku w Wilnie na Litwie)

Zbiornik Antolepski (dla zbiornika na Litwie)

Zemgalia (jako egzonim wariantowy nazwy Semigalia dla regionu na Litwie i Łotwie)

Żmudzki Park Narodowy (dla obszaru chronionego na Litwie)

 

Nazwy zmienione:

Cmentarz na Rossie (zamiast Cmentarz Na Rossie dla cmentarza w Wilnie na Litwie)

Góry Tokajsko-Slańskie (zamiast Góry Slańsko-Tokajskie dla gór na Węgrzech i Słowacji)

Jezioro Dubińskie (zamiast Dubińskie Jezioro dla jeziora na Litwie)

Jezioro Ligońskie (zamiast Ligońskie Jezioro dla jeziora na Litwie)

Ustalono, że nazwa Kalwaria odnosi się do miejsca kultu, a nie dzielnicy Wilna na Litwie

Ustalono, że nazwa Łukiszki odnosi się do innego obiektu, a nie dzielnicy Wilna na Litwie

Ustalono, że nazwa Mały Balaton odnosi się do jeziora, a nie do bagna na Węgrzech

Ustalono, że nazwa Słoneczny Brzeg odnosi się do dzielnicy Warny, a nie do samodzielnej miejscowości w Bułgarii

Ustalono, że egzonim Pojezierze Żmudzkie jest egzonimem głównym, a egzonim Wysoczyzna Żmudzka wariantowym dla pojezierza na Litwie (dotychczas jako zalecany był egzonim Wysoczyzna Żmudzka, a jako wariantowy Pojezierze Żmudzkie)

 

Egzonimy skasowane:

Gioła (dla jeziora na Litwie; w użyciu pozostaje nadal drugi egzonim dla tego obiektu Giela)

Republika Czarnogóry (dla długiej nazwy kraju, w użyciu pozostaje wyłącznie nazwa krótka Czarnogóra)

Wilenka (dla rzeki na Litwie i Białorusi; w użyciu pozostaje nadal drugi egzonim dla tego obiektu Wilejka)