Zmiany w polskim nazewnictwie świata

 

Zmiany wprowadzone na XLIII posiedzeniu Komisji (28 stycznia 2009 roku)

 

Nazwy dodane :

Akwin (dla miejscowości we Włoszech)

Anglia Wschodnia (dla regionu w Wielkiej Brytanii)

Apulia (dla jednostki administracyjnej we Włoszech)

bazylika Maksencjusza (dla ruin w Rzymie we Włoszech)

Bazylika Świętego Franciszka z Asyżu (dla bazyliki w Asyżu we Włoszech)

Bazylika Świętego Jana na Lateranie (dla bazyliki w Rzymie we Włoszech)

bazylika Świętego Krzyża z Jerozolimy (dla bazyliki w Rzymie we Włoszech)

bazylika Świętego Marka (dla bazyliki w Wenecji we Włoszech)

Bazylika Świętego Pawła za Murami (dla bazyliki w Rzymie we Włoszech)

bazylika Świętego Sebastiana za Murami (dla bazyliki w Rzymie we Włoszech)

Bazylika Świętego Wawrzyńca za Murami (dla bazyliki w Rzymie we Włoszech)

Celius (dla wzgórza w Rzymie we Włoszech)

Circus Maximus (dla obiektu w Rzymie we Włoszech)

Cork (dla jednostki administracyjnej (hrabstwa) w Irlandii; formalnie nie jest to egzonim, w języku polskim zaleca się stosowanie jednego z dwóch endonimów – nazwy angielskiej)

Cork (dla jednostki administracyjnej (miasta na prawach hrabstwa) w Irlandii; formalnie nie jest to egzonim, w języku polskim zaleca się stosowanie jednego z dwóch endonimów – nazwy angielskiej)

Cork (dla miejscowości w Irlandii; formalnie nie jest to egzonim, w języku polskim zaleca się stosowanie jednego z dwóch endonimów – nazwy angielskiej)

Dolina Adygi (dla doliny we Włoszech)

Dolina Aosty (dla doliny we Włoszech)

Dolina Aosty oraz dla pełnej nazwy oficjalnej Region Autonomiczny Doliny Aosty (dla jednostki administracyjnej we Włoszech)

Donegal (dla jednostki administracyjnej (miasta na prawach hrabstwa) w Irlandii; formalnie nie jest to egzonim, w języku polskim zaleca się stosowanie jednego z dwóch endonimów – nazwy angielskiej)

Donegal (dla miejscowości w Irlandii; formalnie nie jest to egzonim, w języku polskim zaleca się stosowanie jednego z dwóch endonimów – nazwy angielskiej)

Dublin (dla jednostki administracyjnej (miasta na prawach hrabstwa) w Irlandii; formalnie nie jest to egzonim, w języku polskim zaleca się stosowanie jednego z dwóch endonimów – nazwy angielskiej)

Dublin (dla regionu w Irlandii; formalnie nie jest to egzonim, w języku polskim zaleca się stosowanie jednego z dwóch endonimów – nazwy angielskiej)

Dublin Południowy (dla jednostki administracyjnej (hrabstwa) w Irlandii

Forum Romanum (dla obiektu w Rzymie we Włoszech)

Forum Trajana (dla obiektu w Rzymie we Włoszech)

Galway (dla jednostki administracyjnej (hrabstwa) w Irlandii; formalnie nie jest to egzonim, w języku polskim zaleca się stosowanie jednego z dwóch endonimów – nazwy angielskiej)

Galway (dla jednostki administracyjnej (miasta na prawach hrabstwa) w Irlandii; formalnie nie jest to egzonim, w języku polskim zaleca się stosowanie jednego z dwóch endonimów – nazwy angielskiej)

Galway (dla miejscowości w Irlandii; formalnie nie jest to egzonim, w języku polskim zaleca się stosowanie jednego z dwóch endonimów – nazwy angielskiej)

Grobla Olbrzyma (dla formacji skalnych w Wielkiej Brytanii)

katedra Świętego Pawła (dla budowli w Londynie w Wielkiej Brytanii)

Katedra Westminsterska (dla budowli w Londynie w Wielkiej Brytanii)

Kerry (dla jednostki administracyjnej (hrabstwa) w Irlandii; formalnie nie jest to egzonim, w języku polskim zaleca się stosowanie jednego z dwóch endonimów – nazwy angielskiej)

Kilkenny (dla jednostki administracyjnej (hrabstwa) w Irlandii; formalnie nie jest to egzonim, w języku polskim zaleca się stosowanie jednego z dwóch endonimów – nazwy angielskiej)

Kilkenny (dla miejscowości w Irlandii; formalnie nie jest to egzonim, w języku polskim zaleca się stosowanie jednego z dwóch endonimów – nazwy angielskiej)

Koloseum (dla budowli w Rzymie we Włoszech)

Kolumna Nelsona (dla pomnika w Londynie w Wielkiej Brytanii)

Kornwalia (dla regionu w Wielkiej Brytanii)

kościół Świętej Małgorzaty (dla budowli w Londynie w Wielkiej Brytanii)

Krzywa Wieża w Pizie (dla budowli w Pizie we Włoszech)

Kumbria (dla jednostki administracyjnej w Wielkiej Brytanii)

Lazurowa Grota (dla groty na Capri we Włoszech)

Limerick (dla jednostki administracyjnej (hrabstwa) w Irlandii; formalnie nie jest to egzonim, w języku polskim zaleca się stosowanie jednego z dwóch endonimów – nazwy angielskiej)

Limerick (dla jednostki administracyjnej (miasta na prawach hrabstwa) w Irlandii; formalnie nie jest to egzonim, w języku polskim zaleca się stosowanie jednego z dwóch endonimów – nazwy angielskiej)

Limerick (dla miejscowości w Irlandii; formalnie nie jest to egzonim, w języku polskim zaleca się stosowanie jednego z dwóch endonimów – nazwy angielskiej)

Matterhorn (dla góry we Włoszech i Szwajcarii; formalnie nie jest to egzonim, w języku polskim zaleca się stosowanie jednego z trzech endonimów – nazwy niemieckiej)

most Świętego Anioła (dla mostu w Rzymie we Włoszech)

most Westchnień (dla mostu w Wenecji we Włoszech)

Obserwatorium Królewskie (dla budowli w Londynie w Wielkiej Brytanii)

Opactwo Westminsterskie (dla budowli w Londynie w Wielkiej Brytanii)

Pałac Dożów (dla budowli w Wenecji we Włoszech)

Pałac Kwirynalski (dla budowli w Rzymie we Włoszech)

Pałac Laterański (dla budowli w Rzymie we Włoszech)

Pałac Maltański (dla budowli w Rzymie we Włoszech)

Pałac Świętego Jakuba (dla budowli w Londynie w Wielkiej Brytanii)

Pałac Westminsterski (dla budowli w Londynie w Wielkiej Brytanii)

Panteon (dla budowli w Rzymie we Włoszech)

Park Narodowy Apeninu Toskańsko-Emiliańskiego (dla obszaru chronionego we Włoszech)

Park Narodowy Wezuwiusza (dla obszaru chronionego we Włoszech)

Park Narodowy Wysp Toskańskich (dla obszaru chronionego we Włoszech)

Piramida Cestiusza (dla budowli w Rzymie we Włoszech)

plac Hiszpański (dla placu w Rzymie we Włoszech)

plac Świętego Marka (dla placu w Wenecji we Włoszech)

plac Wenecki (dla placu w Rzymie we Włoszech)

Prealpy Włoskie (dla gór we Włoszech i Szwajcarii)

Region Autonomiczny Friuli-Wenecja Julijska (dla pełnej nazwy oficjalnej jednostki administracyjnej we Włoszech, nazwą krótką tej jednostki pozostaje Friuli-Wenecja Julijska)

Region Autonomiczny Sardynii (dla pełnej nazwy oficjalnej jednostki administracyjnej we Włoszech, nazwą krótką tej jednostki pozostaje Sardynia)

Region Autonomiczny Trydent-Górna Adyga (dla pełnej nazwy oficjalnej jednostki administracyjnej we Włoszech, nazwą krótką tej jednostki pozostaje Trydent-Górna Adyga)

Schody Hiszpańskie (dla obiektu w Rzymie we Włoszech)

Selinunt (dla ruin miasta we Włoszech)

Shannon (dla miejscowości w Irlandii; formalnie nie jest to egzonim, w języku polskim zaleca się stosowanie jednego z dwóch endonimów – nazwy angielskiej)

Termy Dioklecjana (dla obiektu w Rzymie we Włoszech)

tunel Świętego Bernarda (dla tunelu we Włoszech i Szwajcarii)

Ulster (dla regionu w Irlandii i Wielkiej Brytanii; formalnie nie jest to egzonim, w języku polskim zaleca się stosowanie jednego z dwóch endonimów – nazwy angielskiej)

Wał Antonina (dla wału w Wielkiej Brytanii)

Wał Hadriana (dla wału w Wielkiej Brytanii)

Weje (dla ruin miasta we Włoszech)

Willa Hadriana (dla budowli w Tivoli we Włoszech)

Zamek Świętego Anioła (dla budowli w Rzymie we Włoszech)

 

Nazwy zmienione:

Alpy Ötztalskie (zamiast Alpy Oetztalskie dla gór we Włoszech i Austrii)

Alpy Apuańskie (zamiast Góry Apuańskie dla gór we Włoszech)

Prealpy Lombardzkie (zamiast Alpy Lombardzkie dla gór we Włoszech i Szwajcarii)

Ustalono, że egzonim Maremmy odnosi się do niziny, a nie regionu we Włoszech

Ustalono, że egzonim Okińczyce odnosi się do części miejscowości, a nie miejscowości na Białorusi

Ustalono, że egzonim Pola Pontyjskie odnosi się do niziny, a nie regionu we Włoszech

 

Egzonimy skasowane:

Alpy Piemonckie (dla gór we Włoszech)

Góry Północnoszkockie (dla gór w Wielkiej Brytanii; w użyciu pozostaje nadal drugi egzonim Góry Kaledońskie)

Kanał Birminghamski (dla kanału w Wielkiej Brytanii)