Zmiany w polskim nazewnictwie świata

 

Zmiany wprowadzone na: