Aktualności

Archiwum aktualności:
2017 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010

 21 marca 2018 r.

    21 listopada 2018 r. odbyło się 100. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsza część posiedzenia poświęcona została podsumowaniu działalności Komisji z okazji jej setnego posiedzenia. Uczestniczyło w niej kierownictwo Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z p.o. Głównego Geodety Kraju Marcinem Wójtowiczem i dyrektorem Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Piotrem Woźniakiem (więcej informacji).
W dalszej części posiedzenia omówiono sprawozdanie z prac Komisji w 2017 roku, zasady latynizacji języka mongolskiego (zapis cyrylicki) oraz dokończono omawianie wykazu nazw budowli z obszaru Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Australii i Oceanii. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 100. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych

    Pod koniec grudnia Główny Urząd Geodezji i Kartografii wydał publikację pt. „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”. Jest to czwarte, zaktualizowane wydanie publikacji z 2011 roku, uwzględniającej uchwały Komisji podjęte do dnia 29 listopada 2017 roku. W wykazie umieszczono nazwy 195 państw uznawanych przez Rzeczpospolitą Polską (tj. 193 państwa członkowskie ONZ oraz Kosowo i Watykan) i 69 terytoriów niesamodzielnych. Załącznikiem do wykazu jest lista dziewięciu terytoriów o nieustalonym lub spornym statusie międzynarodowym.
    Zawarte w wykazie nazwy państw, terytoriów i ich stolic uzyskały akceptację Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zaś przymiotniki od nazw państw i terytoriów oraz nazwy mieszkańców podano zgodnie z opinią wydaną przez Zespół Ortograficzno-Onomastyczny Rady Języka Polskiego. Również z językoznawcami konsultowana była podana w wykazie odmiana nazw.

    Zobacz więcej