Aktualności

Archiwum aktualności:
2020  2019  2018  2017  2016
  2015  2014 
2013  2012  2011  2010

 

16 czerwca 2021 r.

   
16 czerwca 2021 r. odbyło się 115. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono  6. wydanie "Urzędowego wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych"; ustalono m.in., że nazwa Suazi nie będzie już dopuszczana, jako wariantowa, a jedyną zalecaną nazwą tego państwa jest Eswatini. Ponadto kontynuowano omawianie nazw jednostek administracyjnych drugiego rzędu na Ukrainie oraz omówiono kilka innych propozycji zmian nazw. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 115. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).


3-7 maja 2021 r.

    W dniach 3-7 maja 2021 roku odbyła się 2. Sesja Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN). Ze względu na pandemię COVID-19 odbyła się ona w trybie zdalnym. W sesji uczestniczyło 365 osób – delegaci z 65 państw oraz 23 agend ONZ, organizacji międzynarodowych oraz krajowych instytucji i uczelni. Na sesję przesłano łącznie 135 referatów, raportów i dokumentów technicznych sekretariatu UNGEGN. Wszystkie te dokumenty zostały zamieszczone na internetowej stronie UNGEGN (zobacz).
    Polskę reprezentował przedstawiciel Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Maciej Zych, który zaprezentował dwa referaty dotyczące: nowego wydania wykazu polskich nazw geograficznych świata oraz nowego wydania wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. Przesłany został także raport z działalności nazewniczej w Polsce w latach 2019-2021. Referaty i raport zamieszczone są na osobnej podstronie (zobacz).


21 kwietnia 2021 r.


    21 kwietnia 2021 r. odbyło się 114. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono kilka bieżących zmian nazw, w tym zmianę oficjalnej nazwy Nepalu, oraz kontynuowano omawianie nazw jednostek administracyjnych drugiego rzędu na Ukrainie w związku z reformą administracyjna przeprowadzoną w tym kraju. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 114. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).17 marca 2021 r.


    17 marca 2021 r. odbyło się 113. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono i przyjęto sprawozdanie z prac Komisji w 2020 r. oraz rozpoczęto omawianie nazw jednostek administracyjnych drugiego rzędu na Ukrainie w związku z reformą administracyjna przeprowadzoną w tym kraju (omówiono nazwy nowych rejonów dla 11 z 24 obwodów). Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 113. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).