Aktualności

Archiwum aktualności:
2018 2017 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010

 
15 maja 2019 r.

    15 maja 2019 r. odbyło się 105. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono  5. wydanie "Urzędowego wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych"; ustalono tu m.in. nową polską nazwę dla stolicy Kazachstanu w formie Nur-Sułtan. Ponadto doprecyzowano zasady latynizacji dla języka hindi, omówiono uzupełnienia do wykazu polskich nazw geograficznych świata (głównie nazwy obszarów chronionych) oraz omówiono korespondencję do Komisji i inne sprawy bieżące. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 105. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).29 kwietnia – 3 maja 2019 r.

    W dniach 29 kwietnia – 3 maja 2019 roku odbyła się w Nowym Jorku 1. Sesja Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN). Sesja, pomimo że była 31. z kolei sesją UNGEGN, otrzymała numer 1, ze względu na to, że po reformie UNGEGN przeprowadzonej przez Radę Społeczno-Ekonomiczną ONZ powstała „nowa” UNGEGN, a to było jej pierwsze posiedzenie. W sesji uczestniczyło 256 osób – delegaci z 66 państw oraz 8 agend ONZ i organizacji międzynarodowych. Na sesję przesłano łącznie 130 referatów i raportów, a także 11 dokumentów technicznych sekretariatu UNGEGN. Wszystkie te dokumenty zostały zamieszczone na internetowej stronie UNGEGN (zobacz).
    Polskę reprezentował przedstawiciel Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Maciej Zych, który zaprezentował dwa referaty dotyczące: nowego wydania wykazu nazw państw oraz prac związanych z drugim wydaniem wykazu polskich egzonimów. Przesłany został także raport z działalności nazewniczej w Polsce w latach 2017-2019. Referaty i raport zamieszczone są na osobnej podstronie (zobacz).
    Sesja zakończyła się przyjęciem rekomendacji oraz raportu, dokonano także wyboru nowego prezydium UNGEGN w kadencji na lata 2019-2023 w składzie: przewodniczący – Pierre Jaillard (Francja), wiceprzewodniczący – Hasanuddin Abidin (Indonezja) i Sungjae Choo (Korea Południowa), sprawozdawcy – Trent Palmer (Stany Zjednoczone) i Wendy Shaw (Nowa Zelandia).


27 lutego 2019 r.


    27 lutego 2019 r. odbyło się 104. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono i przyjęto sprawozdanie z prac Komisji w 2018 roku oraz założenia do 5. wydania "Urzędowego wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych". Ponadto przyjęto zasady latynizacji dla języka birmańskiego. Omówiono także kwestię zmiany nazwy Macedonii – ze względu na zmianę nazwy oryginalnej postanowiono dla tego państwa przyjąć nazwę Macedonia Północna oraz dla formy oficjalnej: Republika Macedonii Północnej. Omówione zostały także uzupełnienia do wykazu polskich nazw geograficznych świata (głównie nazwy jednostek administracyjnych) oraz rozpoczęto omawianie wykazu nazw budowli z obszaru państw Europy Środkowej i Południowej. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 104. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).