Aktualności

Archiwum aktualności:
2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010

 6-8 kwietnia 2017 r.


    W dniach 6-8 kwietnia 2017 r. odbyło się w Pradze połączone 19. Posiedzenie Grupy Roboczej UNGEGN ds. Egzonimów oraz posiedzenie Grupy Roboczej UNGEGN ds. Systemów Latynizacji. Organizatorem spotkania byli Czeski Urząd Geodezyjny i Katastralny oraz obydwie grupy robocze. W spotkaniu uczestniczyło 28 osób reprezentujących 15 państw. Polskę reprezentowali dwaj przedstawiciele Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Bogusław R. Zagórski i Maciej Zych. W czasie posiedzenia zaprezentowano 18 referatów; przedstawiciel Komisji wygłosił referat dotyczący stosowania egzonimów w państwach arabskich. Na posiedzeniu dyskutowano także m.in. kryteria stosowania egzonimów, a także nowe zasady latynizacji dla języka arabskiego.


29 marca 2017 r.


    29 marca 2017 r. odbyło się 97. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono propozycje czwartego wydania „Urzędowego wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”, a także dokończono omawianie zasad latynizacji dla języka ukraińskiego oraz wykazu nazw budowli z obszaru krajów arabskich. Ponadto ze względu na zmianę oficjalnej (długiej) nazwy Gambii zmieniono jej polski odpowiednik z Islamska Republika Gambii na Republika Gambii. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 97. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).


1 lutego 2017 r.


    1 lutego 2017 r. odbyło się 96. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji w 2016 roku. Omówiono ponadto zmiany w tablicy latynizacyjnej dla języka rosyjskiego, polskie nazewnictwo budowli z obszarów Azji Południowej, Azji Wschodniej, a także kontynuowano omawianie wykazu nazw budowli z obszaru krajów arabskich. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 96. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).