Aktualności

Archiwum aktualności:
2020  2019  2018  2017  2016
  2015  2014 
2013  2012  2011  2010

 

21 kwietnia 2021 r.

    21 kwietnia 2021 r. odbyło się 114. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono kilka bieżących zmian nazw, w tym zmianę oficjalnej nazwy Nepalu, oraz kontynuowano omawianie nazw jednostek administracyjnych drugiego rzędu na Ukrainie w związku z reformą administracyjna przeprowadzoną w tym kraju. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 114. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).17 marca 2021 r.


    17 marca 2021 r. odbyło się 113. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono i przyjęto sprawozdanie z prac Komisji w 2020 r. oraz rozpoczęto omawianie nazw jednostek administracyjnych drugiego rzędu na Ukrainie w związku z reformą administracyjna przeprowadzoną w tym kraju (omówiono nazwy nowych rejonów dla 11 z 24 obwodów). Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 113. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).