Aktualności

Archiwum aktualności
2012
2011
2010

 


Dwa nowe wykazy nazw

    W grudniu Główny Urząd Geodezji i Kartografii wydał dwa wykazy z nazwami przygotowanymi przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych.

    Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata
    Publikacja jest efektem kilkuletniej pracy Komisji nad standaryzacją polskiego nazewnictwa geograficznego świata. Uwzględniono w niej polskie nazwy dla 13 359 obiektów geograficznych leżących poza granicami Polski. Dla wymienionych w wykazie obiektów podane zostały polskie nazwy oraz odpowiadające im nazwy oryginalne (endonimy). Po nazwach zamieszczone zostały współrzędne geograficzne obiektu.
    Wykaz podzielony został na osiem części (rozdziałów): siedem z nich odpowiada tradycyjnie wydzielanym częściom świata (Europie, Azji, Afryce, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Australii i Oceanii, Antarktyce), ósma poświęcona została obiektom podmorskim. Następnie zamieszczono nazwy według uporządkowanych alfabetycznie państw i terytoriów niesamodzielnych; nazwy obiektów geograficznych z obszarów poszczególnych państw lub terytoriów ułożone zostały z podziałem na kategorie.
    Zobacz więcej

    Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych
    Jest to drugie, zaktualizowane wydanie publikacji z 2011 roku, uwzględniającej uchwały Komisji podjęte do dnia 20 listopada 2013 roku. W wykazie umieszczono nazwy 195 państw uznawanych przez Rzeczpospolitą Polską (tj. 193 państwa członkowskie ONZ oraz Kosowo i Watykan) i 69 terytoriów niesamodzielnych. Załącznikiem do wykazu jest lista dziesięciu terytoriów o nieustalonym lub spornym statusie międzynarodowym.
    Zawarte w wykazie nazwy państw, terytoriów i ich stolic uzyskały akceptację Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zaś przymiotniki od nazw państw i terytoriów oraz nazwy mieszkańców podano zgodnie z opinią wydaną przez Zespół Ortograficzno-Onomastyczny Rady Języka Polskiego. Również z językoznawcami konsultowana była podana w wykazie odmiana nazw.
    Zobacz więcej


20 listopada 2013 r.

    20 listopada 2013 r. odbyło się 82. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu m.in. przyjęto plan pracy Komisji na 2014 rok i omówiono zasady latynizacji nazw geograficznych zapisywanych w oryginale pismem amharskim. Nie zostały zaś przyjęte jakiekolwiek zmiany w polskim nazewnictwie geograficznym świata.

    Na osobnej stronie zostały zamieszczone zasady latynizacji zalecane przez Komisję przy zapisie nazw geograficznych. Będą tu systematycznie dodawane tablice latynizacyjne dla poszczególnych języków – obecnie zostały zamieszczone dla 17 z nich: arabskiego, bengalskiego, berberskiego, białoruskiego, bułgarskiego, greckiego, gruzińskiego, hindi, kurdyjskiego, macedońskiego, malediwskiego, nepalskiego, rosyjskiego, syngaleskiego, tamilskiego, ukraińskiego oraz urdu.


25 września 2013 r.

    25 września 2013 r. odbyło się 81. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono kilka spraw związanych z oddanym do druku „Urzędowym wykazem polskich nazw geograficznych  świata”, a także kwestie opisywania terytoriów spornych w publikacjach Komisji. Dyskutowano także o przygotowaniu wykazów obcojęzycznych form nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


18-20 września 2013 r.

    W dniach 18-20 września 2013 odbyło się w Tallinnie w Estonii połączone: posiedzenie Bałtyckiej Sekcji Regionalnej UNGEGN, posiedzenie Nordyckiej Sekcji Regionalnej UNGEGN oraz seminarium „Integration of onomastic data in National Spatial Data Infrastructure”. Polskę reprezentowała Katarzyna Przyszewska (GUGiK, KSNG) i Jerzy Ziuzia (GUGiK). Pierwszego dnia odbyły się sprawozdawczo-informacyjne posiedzenia Sekcji Bałtyckiej, której Polska jest pełnoprawnym członkiem od ubiegłego roku, oraz Sekcji Nordyckiej. Drugiego dnia spotkania odbyło się seminarium, na którym strona polska zaprezentowała referaty dotyczące nowo opublikowanego „Wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części” oraz prac związanych z państwowym rejestrem nazw geograficznych. Zaprezentowano także opracowany w GUGiK-u „Atlas świata dla niewidomych i słabowidzących”, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem (po spotkaniu prezentowany egzemplarz atlasu został podarowany jednej z tallińskich szkół). Ostatniego dnia odbyła się wycieczka toponimiczna po mieście i jego okolicach.


26 czerwca 2013 r.

    26 czerwca 2013 r. odbyło się 80. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu kontynuowano omówianie nazw geograficznych z obszaru Rosji, zmieniono także kilka innych nazw. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 80. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).23-25 maja 2013 r.

    W dniach 23-25 maja 2013 roku w mieście Korfu w Grecji odbyło się połączone posiedzenie Grup Roboczych UNGEGN ds. Egzonimów oraz ds. Terminologii Toponimicznej. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Greckiej przy współudziale władz gminy Korfu. W spotkaniach uczestniczyły 32 osoby reprezentujące 19 państw z czterech kontynentów. Polskę reprezentowali przedstawiciele Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej: Katarzyna Przyszewska, Bogusław R. Zagórski i Maciej Zych. W czasie posiedzenia Grupy Roboczej ds. Egzonimów zaprezentowano 18 referatów – dwa z nich wygłosili członkowie Komisji (B. Zagórski omówił problemy w stosowaniu egzonimów w języku arabskim na przykładzie arabskich nazw dla obiektów geograficznych z obszaru Polski, M. Zych zaś polskie nazewnictwo państw). Krótkie posiedzenie Grupy Roboczej ds. Terminologii Toponimicznej poświęcone zostało omówieniu ewentualnych zmian do publikowanego przez UNGEGN „Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names”.


8 maja 2013 r.

    8 maja 2013 r. odbyło się 79. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu kontynuowano omówianie nazw geograficznych z obszaru Rosji, zmieniono także kilka innych nazw. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 79. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).


27 marca 2013 r.

    27 marca 2013 r. odbyło się 78. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie posiedzenia Główny Geodeta Kraju powołał dwoje nowych członków – akty powołania do składu Komisji odebrali dr Teresa Brzezińska-Wójcik (UMCS Lublin) oraz dr Tomasz Wites (UW). Na posiedzeniu kontynuowano omówianie nazw geograficznych z obszaru państw europejskich. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 78. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).


13 lutego 2013 r.

    13 lutego 2013 r. odbyło się 77. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Posiedzenie poświęcone zostało przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji w 2012 roku, przyjęciu nowych długich nazw dla Libii i Somalii, omówieniu zasad latynizacji języka tamilskiego oraz kontynuowaniu omawiania nazw geograficznych z obszaru państw europejskich. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 77. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).


The Great Toponymic Divide

    Główny Urząd Geodezji i Kartografii wydał publikację „The Great Toponymic Divide” będącą zbiorem referatów zaprezentowanych w czasie 12. posiedzenia Grupy Roboczej UNGEGN ds. Egzonimów, które odbyło się w dniach 16-17 maja 2012 r. w Gdańsku. Publikacja ta obejmuje 19 artykułów podzielonych na cztery części: „Podział na endonimy i egzonimy”, „Analiza i stosowanie egzonimów”, „Toponimy w językach mniejszości”, „Endonimy, egzonimy i przykład z historii”. Więcej informacji oraz sama publikacja zamieszczone zostały na osobnej stronie.