Aktualności

Archiwum aktualności:
2015  2014  2013  2012  2011  2010

 6 grudnia 2016 r.

    W dniu 6 grudnia 2016 r. odbyło się w Pradze 4. wspólne posiedzenie komisji nazewniczych Czech, Polski i Słowacji. Organizatorem spotkania był Czeski Urząd Geodezyjny i Katastralny (Český úřad zeměměřický a katastrální). Było to kolejne spotkanie z cyklicznych posiedzeń komisji standaryzacyjnych z trzech krajów – poprzednie odbyły się w Bratysławie w grudniu 2015 r., w Warszawie w listopadzie 2014 r. oraz w Pradze w listopadzie 2013 r. Ogólne ramy tych spotkań to: wymiana informacji o działalności każdej z komisji oraz referaty dotyczące aktualnych problemów przy pracach standaryzacyjnych prowadzonych w komisjach. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób reprezentujących Czechy (5 osób), Polskę (1 osoba) i Słowację (3 osoby). Polskę reprezentował przedstawiciel Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Maciej Zych. W czasie spotkania zaprezentowanych zostało 9 referatów; przedstawiciel Komisji przedstawił raport z działalności nazewniczej w Polsce od czasu poprzedniego spotkania (tj. grudnia 2015 r.) oraz referat „Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części”.23 listopada 2016 r.


    23 listopada 2016 r. odbyło się 95. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu przyjęto plan pracy na 2017 rok. Omówiono bieżące zmiany nazw, w tym nowe nazwy dla dwóch miast obwodowych na Ukrainie. Rozpoczęto także omawianie nazw budowli z obszaru państw arabskich, które mają zostać uwzględnione w suplemencie do „Urzędowego wykazu polskich nazw geograficznych świata”. Ponadto omówiono zaktualizowane tablice latynizacyjne dla języka tadżyckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego – tablice zostały rozbudowane o informacje o języku i stosowanym w nim systemie pisma. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 95. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).


19 października 2016 r.

    19 października 2016 r. odbyło się 94. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono zmiany nazw jednostek administracyjnych niektórych państw oraz bieżące zmiany nazw. Omówiono także nazwy budowli z obszaru Rosji, które mają zostać uwzględnione w suplemencie do „Urzędowego wykazu polskich nazw geograficznych świata”. Ponadto omówiono zaktualizowane tablice latynizacyjne dla języka perskiego – tablice zostały rozbudowane o informacje o języku i stosowanym w nim systemie pisma. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 94. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).23 – 25 sierpnia 2016 r.


   
W dniach 23–25 sierpnia 2016 r. odbyło się w Petersburgu 18. Posiedzenie Sekcji Bałtyckiej UNGEGN. Organizatorem spotkania była Rosyjska Federalna Służba Państwowej Rejestracji, Katastru i Kartografii. W posiedzeniu uczestniczyło 29 osób reprezentujących 6 państw (Białoruś, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę i Rosję). Polskę reprezentowali Justyna Kacprzak (sekretarz Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych) i Jerzy Ziuzia (główny specjalista w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK-u). W czasie posiedzenia przedstawiono 18 referatów – przedstawiciele Polski zaprezentowali raport zatytułowany „Prace w zakresie standaryzacji nazw geograficznych w Polsce w latach 2015-2016” oraz referat „Problematyka standaryzacji i wizualizacji danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych”. Posiedzeniu towarzyszyła wystawa, na której poszczególne kraje prezentowały publikacje związane z nazewnictwem – publikacje nazewnicze oraz mapy i atlasy. Uzupełnieniem posiedzenia była wizyta w Rosyjskim Towarzystwie Geograficznym oraz w miejscowości Puszkin.21 – 25 sierpnia 2016 r.

   
W dniach 21–25 sierpnia 2016 r. odbył się w Pekinie 33. Kongres Międzynarodowej Unii Geograficznej, którego organizatorem było Chińskie Towarzystwo Geograficzne oraz Międzynarodowa Unia Geograficzna. W ramach kongresu odbyło się Posiedzenie Komisji Toponimii Międzynarodowej Unii Geograficznej i Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej. Na posiedzeniu tym Komisję reprezentował Tomasz Wites (ogólnie w kongresie wzięło udział 25 osób z Polski). Posiedzenie Komisji Toponimii podzielone zostało na cztery sesje, w tym dwie równoległe. W trakcie dwóch pierwszych sesji przedstawiono po 5 referatów, zaś w trakcie trzeciej, odbywającej się równolegle z sesją czwartą – 4 referaty. W trakcie posiedzenia przedstawiciel Komisji przedstawił referat omawiający wybrane działania podejmowane przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych, w tym specyfikę standaryzacji nazw geograficznych w Polsce uwzględniającą niejednoznaczne kryteria ustalania nazw oraz dążenie do poprawności stosowanych egzonimów.29 czerwca 2016 r.


    
29 czerwca 2016 r. odbyło się 93. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omawiano głównie bieżące zmiany nazw, m.in. zmiany nazw miejscowości na Ukrainie i zmiany w podziałach administracyjnych niektórych państw. Omówiono także zaproponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zmiany do zasad stosowania nazw zagranicznych miejscowości w aktach stanu cywilnego (zmienione zasady zamieszczone są na osobnej stronie). Ponadto przyjęto zaktualizowane tablice latynizacyjne dla języków bułgarskiego i macedońskiego – tablice zostały rozbudowane o informacje o języku i stosowanym w nim systemie pisma; niewielkie zmiany zostały wprowadzone do zasad transkrypcji języka macedońskiego. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 93. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).25 – 29 kwietnia 2016 r.


    
W dniach 25 – 29 kwietnia odbyła się w Bangkoku 29. Sesja Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych. Uczestniczyło w niej 171 delegatów z 49 państw oraz przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Na sesję przesłano łącznie 88 referatów i raportów, a także 13 dokumentów sekretariatu UNGEGN, zaprezentowano także sześć prezentacji specjalnych. Wszystkie te dokumenty zostały zamieszczone na internetowej stronie UNGEGN (zobacz). Ponadto sesji towarzyszyła prezentacja posterów, na której Sekretariat UNGEGN oraz dziesięć państw przedstawiło zagadnienia toponimiczne. Polskę reprezentował Maciej Zych z Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który przedstawił 2 referaty dotyczące opublikowanej w 2015 roku nowej wersji wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz polskiego tłumaczenia opracowanego
przez UNGEGN „Słownika terminów używanych przy standaryzacji nazw geograficznych”. Ponadto na wystawę posterową przesłany został poster zatytułowany „Geographical Names in Poland”, a także przesłano raport z działalności nazewniczej w Polsce w latach 2014-2016, który został włączony do raportów sekcji regionalnych UNGEGN, których członkiem jest Polska: Bałtyckiej oraz Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Polskie referaty i poster zamieszczone zostały na osobnej podstronie (zobacz).24 lutego 2016 r.

   
24 lutego 2016 r. odbyło się 92. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu przyjęto sprawozdanie z prac Komisji w 2015 roku oraz omówiono inne sprawy bieżące. Ponadto ze względu na zmianę oficjalnej (długiej) nazwy Gambii zmieniono jej polski odpowiednik z Republika Gambii na Islamska Republika Gambii, zaś w związku ze zmianą podziałów administracyjnych zmieniono polskie nazewnictwo dla regionów administracyjnych Francji i stanów Sudanu Południowego. Dokonano również kilku zmian w polskich nazwach z obszaru Ukrainy wynikających ze zmian w nazewnictwie tego kraju. Przyjęto także zaktualizowane tablice latynizacyjne dla języków gruzińskiego i ormiańskiego – tablice zostały rozbudowane o informacje o języku i stosowanym w nim systemie pisma; same zasady transkrypcji i transliteracji nie uległy zmianie. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 92. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych

    Główny Urząd Geodezji i Kartografii wydał publikację pt. Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych. Jest to trzecie, zaktualizowane wydanie publikacji z 2011 roku, uwzględniającej uchwały Komisji podjęte do dnia 4 listopada 2015 roku. W wykazie umieszczono nazwy 195 państw uznawanych przez Rzeczpospolitą Polską (tj. 193 państwa członkowskie ONZ oraz Kosowo i Watykan) i 69 terytoriów niesamodzielnych. Załącznikiem do wykazu jest lista dziesięciu terytoriów o nieustalonym lub spornym statusie międzynarodowym.
    Zawarte w wykazie nazwy państw, terytoriów i ich stolic uzyskały akceptację Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zaś przymiotniki od nazw państw i terytoriów oraz nazwy mieszkańców podano zgodnie z opinią wydaną przez Zespół Ortograficzno-Onomastyczny Rady Języka Polskiego PAN. Również z językoznawcami konsultowana była podana w wykazie odmiana nazw.
    Zobacz więcej