Aktualności

Archiwum aktualności:
2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010

 
29 listopada 2017 r.

    29 listopada 2017 r. odbyło się 99. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono plan pracy Komisji na 2018 rok. Ponadto omówiono propozycje uzupełnień do wcześniej omówionych wykazów nazw budowli, a także rozpoczęto omawianie wykazu nazw budowli z obszaru Azji Środkowej i Zakaukazia. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 99. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).2
7 września 2017 r.

   
27 września 2017 r. odbyło się 98. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono propozycje zmian do czwartego wydania „Urzędowego wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”. Ponadto omówiono propozycje uzupełnień do wykazu nazw budowli z obszaru Rosji i Azji Południowej, a także rozpoczęto omawianie wykazu nazw budowli z obszaru obu Ameryk i Australii z Oceanią. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 98. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).7-18 sierpnia 2017 r.


    W dniach 8–17 sierpnia 2017 roku odbyła się w Nowym Jorku 11. Konferencja ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych. Uczestniczyło w niej 253 delegatów z 65 państw, 9 agend ONZ i organizacji międzynarodowych oraz 5 innych organizacji. Na konferencję przesłano łącznie 162 referaty i raporty, a także 9 dokumentów technicznych sekretariatu UNGEGN i 11 oficjalnych oświadczeń delegacji. Wszystkie te dokumenty zostały zamieszczone na internetowej stronie UNGEGN (zobacz).
    Polskę reprezentował przedstawiciel Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Maciej Zych, który zaprezentował dwa referaty dotyczące: wykazu polskich nazw zagranicznych budowli i innych obiektów miejskich oraz stosowanych w publikacjach Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych zasad latynizacji. Przesłany został także raport z działalności nazewniczej w Polsce w latach 2012-2017. Referaty i raport zamieszczone są na osobnej podstronie (zobacz).
    Konferencja zakończyła się przyjęciem rezolucji oraz raportu. Przyjęto rezolucje dotyczące: organizacji 12. Konferencji ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych oraz 31. Sesji UNGEGN, zasad latynizacji dla języka arabskiego, zmiany sposobu funkcjonowania UNGEGN.
    Konferencji towarzyszyła 30. Sesja UNGEGN, która odbyła się dzień przed i dzień po konferencji. Na sesję przesłano 14 raportów oraz 13 dokumentów technicznych sekretariatu UNGEGN. Na sesji omówiono m.in. plany działań UNGEGN na kolejne lata, dokonano wyboru władz UNGEGN, ponadto zadecydowano o rozwiązaniu Grupy Roboczej ds. Wymowy.6-8 kwietnia 2017 r.


    W dniach 6-8 kwietnia 2017 r. odbyło się w Pradze połączone 19. Posiedzenie Grupy Roboczej UNGEGN ds. Egzonimów oraz posiedzenie Grupy Roboczej UNGEGN ds. Systemów Latynizacji. Organizatorem spotkania byli Czeski Urząd Geodezyjny i Katastralny oraz obydwie grupy robocze. W spotkaniu uczestniczyło 28 osób reprezentujących 15 państw. Polskę reprezentowali dwaj przedstawiciele Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Bogusław R. Zagórski i Maciej Zych. W czasie posiedzenia zaprezentowano 18 referatów; przedstawiciel Komisji wygłosił referat dotyczący stosowania egzonimów w państwach arabskich. Na posiedzeniu dyskutowano także m.in. kryteria stosowania egzonimów, a także nowe zasady latynizacji dla języka arabskiego.


29 marca 2017 r.


    29 marca 2017 r. odbyło się 97. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono propozycje czwartego wydania „Urzędowego wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”, a także dokończono omawianie zasad latynizacji dla języka ukraińskiego oraz wykazu nazw budowli z obszaru krajów arabskich. Ponadto ze względu na zmianę oficjalnej (długiej) nazwy Gambii zmieniono jej polski odpowiednik z Islamska Republika Gambii na Republika Gambii. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 97. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).


1 lutego 2017 r.


    1 lutego 2017 r. odbyło się 96. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji w 2016 roku. Omówiono ponadto zmiany w tablicy latynizacyjnej dla języka rosyjskiego, polskie nazewnictwo budowli z obszarów Azji Południowej, Azji Wschodniej, a także kontynuowano omawianie wykazu nazw budowli z obszaru krajów arabskich. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 96. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).