Aktualności

Archiwum aktualności:
2017 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010

 28 listopada 2018 r.

    28 listopada 2018 r. odbyło się 103. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono i przyjęto plan pracy Komisji na 2019 rok oraz założenia do 2. wydania "Urzędowego wykazu polskich nazw geograficznych świata". Ponadto omówiono zasady stosowania nazw miejscowości z obszaru Ukrainy, dla których nazwa współczesna jest inna niż nazwa przedwojenna i dokończono omawianie wykazu nazw budowli z obszaru państw Azji Południowo-Wschodniej i Mongolii. Przyjęto także zasady transliteracji dla języka tigrinia. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 103. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).10 października 2018 r.

    10 października 2018 r. odbyło się 102. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono

zasady stosowania nazw miejscowości z obszaru Białorusi, dla których nazwa współczesna jest inna niż nazwa przedwojenna. Ponadto dokończono omawianie wykazu nazw budowli z obszaru państw Afryki Subsaharyjskiej oraz rozpoczęto omawianie wykazu nazw budowli z obszaru państw Azji Południowo-Wschodniej i Mongolii. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 102. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).24-26 września 2018 r.


    W dniach 24-26 września 2018 r. odbyło się w Rydze 21. Posiedzenie Grupy Roboczej UNGEGN ds. Egzonimów. Organizatorem spotkania byli Kohei Watanabe – przewodniczący grupy, Łotewska Agencja Informacji Geoprzestrzennej i Instytut Języka Łotewskiego Uniwersytetu Łotwy. W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób, reprezentujących 16 państw. Polskę reprezentowali dwaj przedstawiciele Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Bogusław R. Zagórski i Maciej Zych. W czasie posiedzenia zaprezentowano 19 referatów; przedstawiciele Komisji wygłosili referaty dotyczące arabskiego nazewnictwa dla Litwy, Łotwy i Estonii stosowanego w atlasach szkolnych oraz adoptowania egzonimów jako lokalnych toponimów na przykładzie nazw dotyczących Polski spotykanych na świecie i obcych nazw stosowanych dla obiektów geograficznych w Polsce.11 lipca 2018 r.


    11 lipca 2018 r. odbyło się 101. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono kwestię zmiany nazwy Suazi – ze względu na zmianę nazwy oryginalnej postanowiono dla tego państwa przyjąć dwie krótkie nazwy Eswatini i Suazi, zaś długą nazwę zmienić na Królestwo Eswatini. Ponadto dokończono omawianie wykazu nazw budowli z obszaru państw Azji Środkowej i Zakaukazia oraz rozpoczęto omawianie wykazu nazw budowli z obszaru państw Afryki Subsaharyjskiej. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 101. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).11 kwietnia 2018 r.


    W dniu 11 kwietnia 2018 r. odbyło się w Warszawie piąte wspólne posiedzenie komisji nazewniczych Czech, Polski i Słowacji. Organizatorem spotkania był Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Było to kolejne spotkanie z cyklicznych posiedzeń komisji standaryzacyjnych z trzech krajów – poprzednie odbyły się w Pradze w grudniu 2016 r., w Bratysławie w grudniu 2015 r., w Warszawie w listopadzie 2014 r. oraz w Pradze w listopadzie 2013 r. Ogólne ramy tych spotkań to: wymiana informacji o działalności każdej z komisji oraz referaty dotyczące aktualnych problemów przy pracach standaryzacyjnych prowadzonych w komisjach. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób reprezentujących Czechy (3 osoby), Polskę (9 osób) i Słowację (2 osoby). Polskę reprezentowali przedstawiciele Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Instytutu Języka Polskiego i Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. W czasie spotkania zaprezentowanych zostało 11 referatów – po 3 czeskie i słowackie oraz 5 polskich.21 marca 2018 r.


    21 listopada 2018 r. odbyło się 100. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsza część posiedzenia poświęcona została podsumowaniu działalności Komisji z okazji jej setnego posiedzenia. Uczestniczyło w niej kierownictwo Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z p.o. Głównego Geodety Kraju Marcinem Wójtowiczem i dyrektorem Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Piotrem Woźniakiem (więcej informacji).
W dalszej części posiedzenia omówiono sprawozdanie z prac Komisji w 2017 roku, zasady latynizacji języka mongolskiego (zapis cyrylicki) oraz dokończono omawianie wykazu nazw budowli z obszaru Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Australii i Oceanii. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 100. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych

    Pod koniec grudnia Główny Urząd Geodezji i Kartografii wydał publikację pt. „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”. Jest to czwarte, zaktualizowane wydanie publikacji z 2011 roku, uwzględniającej uchwały Komisji podjęte do dnia 29 listopada 2017 roku. W wykazie umieszczono nazwy 195 państw uznawanych przez Rzeczpospolitą Polską (tj. 193 państwa członkowskie ONZ oraz Kosowo i Watykan) i 69 terytoriów niesamodzielnych. Załącznikiem do wykazu jest lista dziewięciu terytoriów o nieustalonym lub spornym statusie międzynarodowym.
    Zawarte w wykazie nazwy państw, terytoriów i ich stolic uzyskały akceptację Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zaś przymiotniki od nazw państw i terytoriów oraz nazwy mieszkańców podano zgodnie z opinią wydaną przez Zespół Ortograficzno-Onomastyczny Rady Języka Polskiego. Również z językoznawcami konsultowana była podana w wykazie odmiana nazw.

    Zobacz więcej