Aktualności

Archiwum aktualności:
2018 2017 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010

 


18 grudnia 2019 r.

   
18 grudnia 2019 r. odbyło się 108. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu kontynuowano omawianie wykazu angielskich nazw dla obiektów geograficznych z obszaru Polski oraz kontynuowano omawianie wykazu nazw budowli z obszaru państw Europy Środkowej i Południowej, a także omówiono sprawy bieżące. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 108. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).


Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych

    Pod koniec listopada Główny Urząd Geodezji i Kartografii wydał publikację pt. „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”. Jest to piąte, zaktualizowane wydanie publikacji z 2011 roku, uwzględniającej uchwały Komisji podjęte do dnia 16 października 2019 roku. W wykazie umieszczono nazwy 195 państw uznawanych przez Rzeczpospolitą Polską (tj. 193 państwa członkowskie ONZ oraz Kosowo i Watykan) i 69 terytoriów niesamodzielnych. Załącznikiem do wykazu jest lista dziewięciu terytoriów o nieustalonym lub spornym statusie międzynarodowym.

    W porównaniu z wydaniem czwartym, dla nazw zapisanych w językach posługujących się niełacińskimi systemami pisma podano nie tylko zapis w formie zlatynizowanej ale także oryginalny zapis w piśmie niełacińskim.
    Zawarte w wykazie nazwy państw, terytoriów i ich stolic uzyskały akceptację Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zaś przymiotniki od nazw państw i terytoriów oraz nazwy mieszkańców podano zgodnie z opinią wydaną przez Zespół Ortograficzno-Onomastyczny Rady Języka Polskiego. Również z językoznawcami konsultowana była podana w wykazie odmiana nazw.

    Zobacz więcej20 listopada 2019 r.

   
20 listopada 2019 r. odbyło się 107. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu obecny był Główny Geodeta Kraju – Waldemar Izdebski, który, ze względu na złożenie przez prof. Ewę Wolnicz-Pawłowską rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji, odwołał ją z tego stanowiska. Jednocześnie Główny Geodeta Kraju powołał na stanowisko Przewodniczącego Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej Macieja Zycha, dotychczasowego zastępcę przewodniczącego. W dalszej części posiedzenia omówiono i przyjęto plan pracy Komisji na 2020 rok, omówiono sprawy bieżące, omówiono korespondencję skierowaną do Komisji oraz kontynuowano omawianie wykazu angielskich nazw dla obiektów geograficznych z obszaru Polski. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 107. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).


16 października 2019 r.


    16 października 2019 r. odbyło się 106. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Większą część posiedzenia zajęło omawianie spraw bieżących, w tym licznej korespondencji skierowanej do Komisji. Ponadto omówiono i przyjęto zasady latynizacji dla języka mongolskiego w piśmie mongolskim zalecając chiński alfabet fonetyczny pinyin dla języka mongolskiego, transliterację Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (modyfikacja systemu Władimircowa-Mostaerta) oraz polską transkrypcję fonetyczną, a także rozpoczęto omawianie wykazu angielskich nazw dla obiektów geograficznych z obszaru Polski. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 106. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).24-25 września 2019 r.

    W dniach 24-25 września 2019 r. w Rydze odbyło się 20. posiedzenie Sekcji Bałtyckiej UNGEGN. Jego organizatorami byli: Łotewska Agencja Informacji Geoprzestrzennej (Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra) i Instytut Języka Łotewskiego Uniwersytetu Łotwy (Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts). W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób z państw członkowskich sekcji, tj. Estonii, Litwy, Łotwy, Polski i Rosji. Polskę reprezentowali Justyna Kacprzak i Maciej Zych. W czasie posiedzenia zaprezentowano 18 referatów; przedstawiciele Komisji przedstawili raport Polski oraz wygłosili referat dotyczący historii, organizacji i zasad standaryzacji nazw geograficznych w Polsce od 1918 roku.15-20 lipca 2019 r.


    W dniach 15-20 lipca 2019 roku odbyła się w Tokio 29. Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna. W trakcie konferencji miały miejsce posiedzenia poświęcone toponimii zorganizowane przez wspólną Komisję Toponimiczną Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej (MAK) i Międzynarodowej Unii Geograficznej (MUG). Na posiedzenia te składały się: przedkonferencyjne warsztaty „Rola i struktura narodowych organów nazewniczych” (15 lipca), 3 sesje w ramach samej konferencji (16 lipca) oraz robocze spotkanie Komisji Toponimicznej MAK i MUG (16 lipca).
    Warsztaty zorganizowane zostały z myślą o przedstawicielach Japonii, gdyż środowiska naukowe z tego kraju starają się o powołanie narodowego organu nazewniczego. W trakcie nich przedstawione zostały referaty dotyczące organów standaryzujących nazwy geograficzne w Polsce, Korei Południowej, Austrii i Niemczech. W trakcie samej konferencji odbyły się trzy sesje w ramach bloku „Toponimia”, na których zaprezentowano 10 referatów.


15 maja 2019 r.


    15 maja 2019 r. odbyło się 105. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono  5. wydanie "Urzędowego wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych"; ustalono tu m.in. nową polską nazwę dla stolicy Kazachstanu w formie Nur-Sułtan. Ponadto doprecyzowano zasady latynizacji dla języka hindi, omówiono uzupełnienia do wykazu polskich nazw geograficznych świata (głównie nazwy obszarów chronionych) oraz omówiono korespondencję do Komisji i inne sprawy bieżące. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 105. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).29 kwietnia – 3 maja 2019 r.

    W dniach 29 kwietnia – 3 maja 2019 roku odbyła się w Nowym Jorku 1. Sesja Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN). Sesja, pomimo że była 31. z kolei sesją UNGEGN, otrzymała numer 1, ze względu na to, że po reformie UNGEGN przeprowadzonej przez Radę Społeczno-Ekonomiczną ONZ powstała „nowa” UNGEGN, a to było jej pierwsze posiedzenie. W sesji uczestniczyło 256 osób – delegaci z 66 państw oraz 8 agend ONZ i organizacji międzynarodowych. Na sesję przesłano łącznie 130 referatów i raportów, a także 11 dokumentów technicznych sekretariatu UNGEGN. Wszystkie te dokumenty zostały zamieszczone na internetowej stronie UNGEGN (zobacz).
    Polskę reprezentował przedstawiciel Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Maciej Zych, który zaprezentował dwa referaty dotyczące: nowego wydania wykazu nazw państw oraz prac związanych z drugim wydaniem wykazu polskich egzonimów. Przesłany został także raport z działalności nazewniczej w Polsce w latach 2017-2019. Referaty i raport zamieszczone są na osobnej podstronie (zobacz).
    Sesja zakończyła się przyjęciem rekomendacji oraz raportu, dokonano także wyboru nowego prezydium UNGEGN w kadencji na lata 2019-2023 w składzie: przewodniczący – Pierre Jaillard (Francja), wiceprzewodniczący – Hasanuddin Abidin (Indonezja) i Sungjae Choo (Korea Południowa), sprawozdawcy – Trent Palmer (Stany Zjednoczone) i Wendy Shaw (Nowa Zelandia).


27 lutego 2019 r.


    27 lutego 2019 r. odbyło się 104. posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na posiedzeniu omówiono i przyjęto sprawozdanie z prac Komisji w 2018 roku oraz założenia do 5. wydania "Urzędowego wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych". Ponadto przyjęto zasady latynizacji dla języka birmańskiego. Omówiono także kwestię zmiany nazwy Macedonii – ze względu na zmianę nazwy oryginalnej postanowiono dla tego państwa przyjąć nazwę Macedonia Północna oraz dla formy oficjalnej: Republika Macedonii Północnej. Omówione zostały także uzupełnienia do wykazu polskich nazw geograficznych świata (głównie nazwy jednostek administracyjnych) oraz rozpoczęto omawianie wykazu nazw budowli z obszaru państw Europy Środkowej i Południowej. Pełna lista zmian w polskich nazwach geograficznych świata dokonanych na 104. posiedzeniu Komisji znajduje się w dziale „Zmiany w polskim nazewnictwie świata” (zobacz).