Posiedzenia KSNG


Zmiany w polskim nazewnictwie świata przyjęte na posiedzeniach
CXVII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2021 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Przyjęcie planu prac Komisji na 2022 rok
 • Omówienie wykazu nazw rejonów Ukrainy
 • Inne sprawy bieżące


CXVI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2021 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie uwag do wykazu angielskich nazw dla ważniejszych obiektów geograficznych z obszaru Polski
 • Kontynuowanie omawiania wykazu nazw budowli z obszaru Estonii, Litwy i Łotwy
 • Inne sprawy bieżące

Protokół z posiedzenia
Uchwała 4/2021CXV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie 6. wydania "Urzędowego wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych"
 • Omówienie wykazu nazw rejonów Ukrainy
 • Inne sprawy bieżące

Protokół z posiedzenia
Uchwała 3/2021CXIV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2021 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie bieżących zmian nazw
 • Omówienie wykazu nazw rejonów Ukrainy

Protokół z posiedzenia
Uchwała 2/2021CXIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2021 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji w 2020 roku
 • Omówienie wykazu nazw rejonów Ukrainy
 • Inne sprawy bieżące

Protokół z posiedzenia
Uchwała 1/2021CXII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2020 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie wykazu nazw budowli z obszaru Estonii, Litwy i Łotwy
 • Inne sprawy bieżące

Protokół z posiedzenia
Uchwała 6/2020

Uchwała 7/2020CXI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Kontynuowanie omawiania wykazu nazw budowli z obszaru państw Europy Środkowej i Południowej
 • Inne sprawy bieżące

Protokół z posiedzenia
Uchwała 4/2020

Uchwała 5/2020CX posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Przyjęcie planu prac Komisji na 2021 rok
 • Omówienia nazw do wyjaśnienia lub uzupełnienia
 • Inne sprawy bieżące

Protokół z posiedzenia
Uchwała 3/2020CIX posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2020 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji w 2019 roku
 • Kontynuowanie omawiania wykazu nazw budowli z obszaru państw Europy Środkowej i Południowej
 • Inne sprawy bieżące

Protokół z posiedzenia
Uchwała 1/2020

Uchwała 2/2020CVIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2019 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Kontynuowanie omawiania wykazu angielskich nazw dla ważniejszych obiektów geograficznych z obszaru Polski
 • Kontynuowanie omawiania wykazu nazw budowli z obszaru państw Europy Środkowej i Południowej
 • Odpowiedzi na korespondencję i inne sprawy bieżące

Protokół z posiedzenia
Uchwała 8/2019

Uchwała 9/2019CVII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2019 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.
 • Odpowiedzi na korespondencję i inne sprawy bieżące
 • Kontynuowanie omawiania wykazu angielskich nazw dla ważniejszych obiektów geograficznych z obszaru Polski

Protokół z posiedzenia
Uchwała 7/2019CVI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2019 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Odpowiedzi na korespondencję i inne sprawy bieżące
 • Omówienie zasad latynizacji języka mongolskiego w piśmie mongolskim
 • Rozpoczęcie omawiania wykazu angielskich nazw dla ważniejszych obiektów geograficznych z obszaru Polski

Protokół z posiedzenia
Uchwała 5/2019

Uchwała 6/2019CV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2019 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie 5. wydania "Urzędowego wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych", w tym omówienie zmiany nazwy stolicy Kazachstanu
 • Omówienie zmian nazw do "Urzędowego wykazu polskich nazw geograficznych świata"
 • Modyfikacja zasad latynizacji języka hindi
 • Inne sprawy bieżące

Protokół z posiedzenia
Uchwała 3/2019

Uchwała 4/2019CIV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2019 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji w 2018 roku
 • Przyjęcie założeń do 5. wydania "Urzędowego wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych"
 • Przyjęcie rozszerzonych zasad transliteracji dla języka birmańskiego
 • Omówienie zmiany nazwy Macedonii
 • Omówienie zmian nazw do "Urzędowego wykazu polskich nazw geograficznych świata"
 • Omówienie wykazu nazw budowli z obszaru państw Europy Środkowej i Południowej
 • Inne sprawy bieżące

Protokół z posiedzenia
Uchwała 1/2019

Uchwała 2/2019CIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2018 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok
 • Przyjęcie założeń do 2. wydania "Urzędowego wykazu polskich nazw geograficznych świata"
 • Omówienie niektórych nazw miejscowości z obszaru Ukrainy
 • Omówienie wykazu nazw budowli z obszaru państw Azji Południowo-Wschodniej i Mongolii
 • Przyjęcie zasad transliteracji dla języka tigrinia
 • Inne sprawy bieżące

Protokół z posiedzenia
Uchwała 8/2018

Uchwała 9/2018

Uchwała 10/2018CII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2018 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie niektórych nazw miejscowości z obszaru Białorusi
 • Omówienie wykazu nazw budowli z obszaru państw Afryki Subsaharyjskiej
 • Omówienie wykazu nazw budowli z obszaru państw Azji Południowo-Wschodniej i Mongolii
 • Inne sprawy bieżące

Protokół z posiedzenia
Uchwała 6/2018

Uchwała 7/2018CI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2018 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie zmiany nazwy Suazi
 • Omówienie wykazu nazw budowli z obszaru państw Azji Środkowej i Zakaukazia
 • Omówienie wykazu nazw budowli z obszaru państw Afryki Subsaharyjskiej
 • Inne sprawy bieżące

Protokół z posiedzenia
Uchwała 4/2018

Uchwała 5/2018C posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2018 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Podsumowanie działalności Komisji z okazji setnego posiedzenia
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2017 roku
 • Omówienie zasad latynizacji języka mongolskiego
 • Omówienie wykazu nazw budowli z obszaru państw Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Australii i Oceanii
 • Inne sprawy bieżące

Protokół z posiedzenia
Uchwała 1/2018

Uchwała 2/2018

Uchwała 3/2018


XCIX posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2017 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok
 • Dyskusja dotycząca nazwy Wyspy Spratly
 • Omówienie wykazu nazw budowli z obszaru państw Azji Środkowej i Zakaukazia
 • Inne sprawy bieżące

Protokół z posiedzenia
Uchwała 7/2017

Uchwała 8/2017XCVIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2017 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie zmian do 4. wydania "Urzędowego wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych"
 • Omówienie uzupełnień do wykazu nazw budowli z obszaru Rosji i Azji Południowej
 • Omówienie wykazu nazw budowli z obszaru państw Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Australii i Oceanii

Protokół z posiedzenia
Uchwała 5/2017

Uchwała 6/2017XCVII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Przyjęcie założeń do 4. wydania "Urzędowego wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych"
 • Ustalenie oficjalnej nazwy dla Gambii
 • Dokończenie omawiania zasad latynizacji dla języka ukraińskiego
 • Dokończenie omawiania wykazu nazw budowli z obszaru państw arabskich

Protokół z posiedzenia
Uchwała 2/2017

Uchwała 3/2017

Uchwała 4/2017XCVI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2017 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji w 2016 roku
 • Omówienie wykazu nazw budowli z obszaru Azji Południowej
 • Omówienie wykazu nazw budowli z obszaru Azji Wschodniej
 • Kontynuowanie omawiania wykazu nazw budowli z obszaru państw arabskich

Protokół z posiedzenia
Uchwała 1/2017XCV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2016 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Przyjęcie planu pracy na 2017 rok
 • Omówienie bieżących zmian nazw
 • Omówienie zasad latynizacji języków: tadżyckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego
 • Omówienie wykazu nazw budowli z obszaru państw arabskich

Protokół z posiedzenia
Uchwała 8/2016

Uchwała 9/2016

Uchwała 10/2016

Uchwała 11/2016XCIV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie bieżących zmian nazw
 • Omówienie zasad latynizacji języka perskiego
 • Omówienie wykazu nazw budowli z obszaru Rosji

Protokół z posiedzenia
Uchwała 6/2016

Uchwała 7/2016XCIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2016 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie bieżących zmian nazw
 • Omówienie zasad latynizacji języka bułgarskiego i macedońskiego
 • Inne sprawy bieżące

Protokół z posiedzenia
Uchwała 3/2016

Uchwała 4/2016

Uchwała 5/2016XCII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2016 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2014 roku
 • Ustalenie oficjalnej nazwy dla Gambii oraz nazw dla jednostek administracyjnych Francji i Sudanu Południowego
 • Omówienie zasad latynizacji języka gruzińskiego i ormiańskiego
 • Inne sprawy bieżące

Protokół z posiedzenia
Uchwała 1/2016

Uchwała 2/2016XCI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omawianie wykazu polskich nazw budowli dla państw zachodnioeuropejskich
 • Omawianie wykazu polskich nazw budowli dla państw z obszaru Azji Południowej
 • Inne sprawy bieżące

Protokół z posiedzenia
Uchwała 6/2015XC posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2015 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie planu pracy Komisji na 2016 rok
 • Omawianie wykazu polskich nazw budowli dla państw zachodnioeuropejskich
 • Inne sprawy bieżące

Protokół z posiedzenia
Uchwała 4/2015

Uchwała 5/2015LXXXIX posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2015 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie 3. wydania wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych
 • Omawianie wykazu polskich nazw budowli dla państw zachodnioeuropejskich
 • Inne sprawy bieżące

Protokół z posiedzenia
Uchwała 3/2015LXXXVIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2015 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Ustalenie zasad stosowania nazw zagranicznych miejscowości dla urzędów stanu cywilnego
 • Ustalenie angielskich nazw województw dla projektu EuroBoundaryMap
 • Inne sprawy bieżące

Protokół z posiedzenia
Uchwała 2/2015LXXXVII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2015 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2014 roku
 • Dyskusja nad opracowaniem wzorcowego wykazu ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dyskusja nad przygotowaniem zasad stosowania polskich nazw geograficznych świata i ich kategoryzacji
 • Dyskusja nad ustaleniem założeń do opracowania przymiotników, dopełniaczy i miejscowników nazw zawartych w "Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata"

Protokół z posiedzenia
Uchwała 1/2015LXXXVI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok
 • Dyskusja nad opracowaniem wykazu polskich nazw budowli

Protokół z posiedzenia
Uchwała 6/2014LXXXV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2014 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Dyskusja nad opracowaniem wykazu polskich nazw budowli

Protokół z posiedzenia
Uchwała 5/2014LXXXIV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Przedstawianie terytoriów spornych w wykazach Komisji
 • Kontynuowanie omawiania wykazów obcojęzycznych form nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dyskusja nad opracowaniem wykazu polskich nazw budowli

Protokół z posiedzenia
Uchwała 4/2014LXXXIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2014 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji w 2013 roku
 • Omówienie zasad latynizacji języka łemkowskiego i hebrajskiego
 • Kontynuowanie omawiania wykazów obcojęzycznych form nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dyskusja nad opracowaniem wykazu polskich nazw budowli

Protokół z posiedzenia
Uchwała 1/2014

Uchwała 2/2014

Uchwała 3/2014LXXXII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2013 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok
 • Omówienie zasad latynizacji języka amharskiego

Protokół z posiedzenia
Uchwała 7/2013LXXXI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2013 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Omówienie wykazów obcojęzycznych form nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w językach: angielskim, rosyjskim, niemieckim
 • Omówienie kwestii opisywania terytoriów spornych

Protokół z posiedzenia
Uchwała 6/2013LXXX posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Rosji

Protokół z posiedzenia
Uchwała 5/2013LXXIX posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2013 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Rosji

Protokół z posiedzenia
Uchwała 4/2013LXXVIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2013 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru państw europejskich
 • Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Rosji

Protokół z posiedzenia
Uchwała 3/2013


LXXVII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2013 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2012 r.
 • Ustalenie długich nazw dla Libii i Somalii
 • Sprawy bieżące
 • Omówienie zasad latynizacji języka tamilskiego
 • Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru państw europejskich

Protokół z posiedzenia
Uchwała 1/2013

Uchwała 2/2013


LXXVI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2012 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Omówienie zasad latynizacji języków urdu i arabskiego
 • Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru państw europejskich

Protokół z posiedzenia
Uchwała 17/2012
Uchwała 18/2012
Uchwała 19/2012


LXXV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2012 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Omówienie zasad latynizacji języków: hindi, nepalskiego, bengalskiego, syngaleskiego i malediwskiego
 • Omówienie wykazu polskich nazw dla obiektów podmorskich

Protokół z posiedzenia
Uchwała 11/2012
Uchwała 12/2012
Uchwała 13/2012

Uchwała 14/2012

Uchwała 15/2012

Uchwała 16/2012


LXXIV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2012 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Powołanie nowego przewodniczącego Komisji – prof. dr hab. Ewy Wolnicz-Pawłowskiej
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok
 • Sprawy bieżące
 • Omówienie zasad latynizacji języków: bułgarskiego, hebrajskiego, kazachskiego, perskiego i ukraińskiego
 • Omówienie wykazu polskich nazw dla obiektów podmorskich

Protokół z posiedzenia
Uchwała 8/2012
Uchwała 9/2012
Uchwała 10/2012LXXIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2012 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Ustalenie nazw dla Ałma-Aty i Sedżongu

Protokół z posiedzenia

Uchwała 7/2012LXXII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2012 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Słowacji
 • Omówienie wykazu polskich nazw dla obiektów podmorskich

Protokół z posiedzenia

Uchwała 6/2012LXXI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2012 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Czech
 • Ustalenie nazw dla Bombaju, Kalkuty i Madrasu

Protokół z posiedzenia

Uchwała 5/2012LXX posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Omówienie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych
 • Kontynuacja omawiania wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Ukrainy

Protokół z posiedzenia

Uchwała 4/2012LXIX posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2012 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Przyjęcie krótkiej nazwy dla Republiki Związku Mjanmy
 • Kontynuacja omawiania wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Ukrainy

Protokół z posiedzenia

Uchwała 3/2012LXVIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2012 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2011 r.
 • Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Ukrainy

Protokół z posiedzenia

Uchwała 2/2012LXVII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2012 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Omówienie uwag do nazw ruin osiedli
 • Omówienie polskich nazw rejonów Litwy i Białorusi
 • Kontynuacja omawiania wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Białorusi

Protokół z posiedzenia

Uchwała 1/2012


LXVI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2011 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Kontynuacja omawiania wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Białorusi

Protokół z posiedzenia

Uchwała 13/2011


LXV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Omówienie uzupełnień do przyjętych już wykazów egzonimów
 • Kontynuacja omawiania wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Białorusi

Protokół z posiedzenia

Uchwała 12/2011


LXIV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2011 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Zasady latynizacji pisma berberskiego
 • Przyjęcie założeń do wykazu obcojęzycznych form nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok
 • Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Białorusi

Protokół z posiedzenia

Uchwała 10/2011
Uchwała 11/2011


LXIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2011 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Omówienie uwag MSZ do wykazu nazw państw
 • Kontynuacja omawiania wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Litwy
 • Omówienie nazw geograficznych nadanych przez polskie ekspedycje antarktyczne

Protokół z posiedzenia

Uchwała 9/2011


LXII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Kontynuacja omawiania wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Litwy

Protokół z posiedzenia

Uchwała 8/2011


LXI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2011 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Zasady latynizacji pisma gruzińskiego
 • Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Litwy

Protokół z posiedzenia

Uchwała 6/2011
Uchwała 7/2011


LX posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2011 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Ameryki Południowej

Protokół z posiedzenia

Uchwała 5/2011


LIX posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Omówienie uwag Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego do wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych
 • Zasady transliteracji nazw ukraińskich i białoruskich
 • Dokończenie omawiania wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Ameryki Północnej

Protokół z posiedzenia

Uchwała 3/2011
Uchwała 4/2011


LVIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2011 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie zagadnień standaryzacji nazw geograficznych z obszaru Antarktyki
 • Sprawy bieżące
 • Dokończenie omawiania wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Afryki
 • Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Ameryki Północnej

Protokół z posiedzenia

Uchwała 2/2011


LVII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Afryki

Protokół z posiedzenia

Uchwała 1/2011


LVI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2010 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Dokończenie omawiania wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych
 • Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Australii i Oceanii
 • Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Antarktyki

Protokół z posiedzenia

Uchwały (24/2010, 25/2010, 26/2010)LV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2010 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych

Protokół z posiedzenia

Uchwały (22/2010, 23/2010)LIV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2010 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Dokończenie omawiania wykazu polskich nazw geograficznych Azji

Protokół z posiedzenia

Uchwały (19/2010, 20/2010, 21/2010)


LIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2010 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Kontynuowanie omawiania wykazu polskich nazw geograficznych Azji

Protokół z posiedzenia

Uchwały (16/2010, 17/2010, 18/2010)LII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2010 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Ustalenie założeń dla urzędowego wykazu państw i terytoriów niesamodzielnych
 • Przyjęcie zasad latynizacji dla języka kurdyjskiego

Protokół z posiedzenia

Uchwały (14/2010, 15/2010)LI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2010 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawy bieżące
 • Kontynuowanie omawiania wykazu polskich nazw geograficznych Azji

Protokół z posiedzenia

Uchwały (11/2010, 12/2010, 13/2010)L posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2010 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Inauguracja 50. posiedzenia Komisji
 • Sprawy bieżące
 • Kontynuowanie omawiania wykazu polskich nazw geograficznych Azji

Protokół z posiedzenia

Uchwały (9/2010, 10/2010)XLIX posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2010 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Zapis wielką lub małą literą nazw obiektów geograficznych
 • Sprawy bieżące
 • Kontynuowanie omawiania wykazu polskich nazw geograficznych Azji

Protokół z posiedzenia

Uchwały (5/2010, 6/2010, 7/2010, 8/2010)XLVIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2010 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie uwag Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego do wykazu nazw budowli
 • Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Azji

Protokół z posiedzenia

Uchwały (1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010)XLVII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2009 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie wykazów nazw geograficznych Austrii, Islandii, Norwegii, Szwecji, Danii i Finlandii

Protokół z posiedzenia 

Uchwały (15/2009, 16/2009, 17/2009)

 


XLVI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2009 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie poprawionego projektu nowego regulaminu Komisji
 • Przyjęcie planu pracy na 2010 r.
 • Omówienie wykazów nazw geograficznych Portugalii i Niemiec

Protokół z posiedzenia

Uchwały (11/2009, 12/2009, 13/2009, 14/2009)

 


XLV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2009 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącego Komisji
 • Omówienie projektu nowego regulaminu Komisji
 • Dokończenie omawiania wykazu nazw geograficznych dotyczących Szwajcarii oraz omówienie wykazów nazw geograficznych Hiszpanii

Protokół z posiedzenia

Uchwały (8/2009, 9/2009, 10/2009)

 


XLIV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2009 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie zmian egzonimów do zeszytu 11. Nazewnictwa geograficznego świata
 • Omówienie zmian egzonimów do aktualizacji wykazu Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców
 • Zasady pisowni wielką lub mała literą terminów rodzajowych w nazwach budowli i innych obiektów antropogenicznych
 • Omówienie wykazów nazw geograficznych z obszarów Belgii i Szwajcarii

Protokół z posiedzenia

Uchwały (5/2009, 6/2009, 7/2009)XLIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2009 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie kwestii nazw obywateli państw i narodowości
 • Omówienie wykazu nazw geograficznych z obszaru Irlandii, Wielkiej Brytanii i Włoch
 • Przedstawienie propozycji zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. działalności Komisji

Protokół z posiedzenia

Uchwały (1/2009, 2/2009, 3/2009, 4/2009)XLII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2008 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Wyjaśnienie różnych wątpliwości dotyczących nazewnictwa z obszaru: Białorusi, Rosji, Rumunii, Słowacji oraz mórz i oceanów, Iraku, Gruzji.
 • Przyjęcie nowej oficjalnej nazwy dla Nepalu.
 • Ustalenie nazw dla kilku języków.
 • Przyjęcie planu pracy na rok 2009.
 • Omówienie wykazu nazw geograficznych z obszaru Francji i Holandii.

Protokół z posiedzenia

Uchwały (14/2008, 15/2008, 16/2008, 17/2008)XLI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2008 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Nazewnictwo z obszaru terytoriów spornych
 • Przyjęcie zasad transkrypcji i transliteracji dla alfabetów: bułgarskiego, greckiego i macedońskiego
 • Wyjaśnienie różnych wątpliwości dotyczących nazewnictwa z obszaru: Albanii, Białorusi, Czech, Kosowa, Litwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier.
 • Omówienie wykazu nazw geograficznych z obszaru Andory, Gibraltaru, Guernsey, Jan Mayen, Jersey, Liechtensteinu, Luksemburga, Malty, Monako, San Marino, Svalbardu, Watykanu, Wyspy Man oraz Wysp Owczych

Protokół z posiedzenia

Uchwały (10/2008, 11/2008, 12/2008, 13/2008)XL posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2008 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Dyskusja nad pełną polską oficjalną nazwą dla Kosowa
 • Dokończenie omawiania wykazu nazw geograficznych z obszaru Bułgarii
 • Omówienie wykazu nazw geograficznych z obszaru Grecji

Protokół z posiedzenia

Uchwały (7/2008, 8/2008, 9/2008)XXXIX posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2008 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Przyjęcie sprawozdania prac Komisji za rok 2007
 • Dokończenie omawiania wykazu nazw geograficznych z obszaru Litwy
 • Omówienie wykazu nazw geograficznych z obszaru Węgier, Macedonii i Bułgarii

Protokół z posiedzenia

Uchwały (4/2008, 5/2008, 6/2008)XXXVIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Powołanie nowych wiceprzewodniczących Komisji
 • Omówienie planu prac Komisji na rok 2008
 • Wyjaśnienie kilku kwestii odnośnie nazewnictwa mórz oraz nazewnictwa z obszaru Rosji
 • Omówienie wykazu nazw geograficznych z obszaru Łotwy
 • Omówienie wykazu nazw geograficznych z obszaru Litwy

Protokół z posiedzenia

Uchwały (1/2008, 2/2008, 3/2008)XXXVII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2007 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Dyskusja, na wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nad polską nazwą dla miejscowości w Grecji (Janina czy Joanina)
 • Omówienie wykazów nazw geograficznych z obszarów mórz i oceanów
 • Omówienie wykazów nazw geograficznych z obszaru Estonii

Protokół z posiedzeniaXXXVI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2007 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie wykazów nazw geograficznych z obszarów mórz i oceanów
 • Dyskusja, na wniosek ambasady Republiki Korei, nad polską nazwą dla Morza Japońskiego
Protokół z posiedzenia


XXXV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2007 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie bazy nazw geograficznych świata
 • Omówienie wykazów nazw geograficznych z obszarów mórz i oceanów
Protokół z posiedzenia


XXXIV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2007 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Wyjaśnienia dotyczące wykazów nazw z obszarów Czech, Słowacji i Ukrainy
 • Omówienie wykazów nazw geograficznych z obszarów Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Mołdawii, Rumunii, Serbii i Słowenii

Protokół z posiedzeniaXXXIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2007 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Przedstawienie nowego członka Komisji – dr Jarosława Pietrowa
 • Wyjaśnienia dotyczące wykazu nazw z obszaru Ukrainy
 • Omówienie wykazów nazw z obszarów Czech i Słowacji

Protokół z posiedzeniaXXXII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2007 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Przedstawienie nowego Sekretarza – mgr Joanny Januszek
 • Sprawozdanie z Połączonego Międzynarodowego Posiedzenia dot. Nazewnictwa Geograficznego
 • Kontynuacja omawiania III wydania publikacji „Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców”
 • Kontynuacja omawiania wykazu nazw geograficznych z obszaru UkrainyXXXI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2007 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Mianowanie nowego Przewodniczącego - dr inż. Waldemara Rudnickiego
 • Kontynuacja omawiania III wydania publikacji "Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców"
 • Omówienie projektu pokategoryzowania egzonimów ze względu na ich użytkowanie
 • Propozycja zdefiniowania nazw niebędących egzonimami, które standaryzuje Komisja

Protokół z posiedzeniaXXX posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2007 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2006
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2007 r.
 • Omówienie III wydania publikacji "Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców
Protokół z posiedzeniaXXIX posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2006 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Dokończenie omówienia i zatwierdzenia wykazu nazw dotyczących Rosji

Protokół z posiedzeniaXXVIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2006 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie i zatwierdzenie wykazu nazw dotyczących Azji Wschodniej (Chin, Tajwanu, Japonii, Korei Północnej, Korei Południowej, Mongolii)
 • Zatwierdzenie zasad latynizacji z języków: chińskiego, chińskiego w dialekcie kantońskim, japońskiego, koreańskiego, mongolskiego, tybetańskiego, ujgurskiego

Protokół z posiedzeniaXXVII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2006 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie i zatwierdzenie wykazu nazw dotyczących Antarktydy i terenów przyległych (Francuskich Terytoriów Południowych i Antarktycznych, Georgii Południowej i Sandwicha Południowego, wyspy Gough, wyspy Macquarie, Wyspy Bouveta, Wysp Heard i McDonalda oraz Wysp Księcia Edwarda)
 • Przyjęcie wykazu nazw nadanych przez Polaków w czasie wypraw polarnych od 1978 roku i polskich odpowiedników tych nazw

Protokół z posiedzeniaXXVI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2006 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie i zatwierdzenie wykazu nazw dotyczących krajów Azji Południowo-Wschodniej (Birmy, Brunei, Filipin, Indonezji, Kambodży, Laosu, Malezji, Singapuru, Tajlandii, Timoru Wschodniego, Wietnamu, Wyspy Bożego Narodzenia, Wysp Kokosowych i Wysp Spratly)
 • Zatwierdzenie zasad latynizacji z języków: birmańskiego, kambodżańskiego (khmerskiego), laotańskiego i tajskiego
 • Przyjęcie zasad pisowni terminu rodzajowego "morze" w polskich nazwach mórz

Protokół z posiedzeniaXXV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 30 czerwca 2006 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Zmienienie nazwy Serbia i Czarnogóra na Serbia dla państwa
 • Omówienie i zatwierdzenie wykazu nazw dotyczących Białorusi

Protokół z posiedzeniaXXIV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 5 czerwca 2006 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Przyjęcie nazw Czarnogóra i Republika Czarnogóry dla nowopowstałego państwa
 • Dyskusja nad polską nazwą dla hiszpańskiego regionu Galicia
 • Ustalenie zasad stosowania polskich nazw dla obszaru Białorusi, Litwy i Ukrainy
 • Omówienie i zatwierdzenie wykazu nazw dotyczących Rosji

Protokół z posiedzeniaXXIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych

poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2005 r.
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2006 r.
 • Sprawozdanie z XXII Sesji UNGEGN
 • Przyjęcie definicji egzonimu

Protokół z posiedzenia


XXII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2005 roku
Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie i zatwierdzenie wykazu nazw dotyczących Białorusi
 • Omówienie i zatwierdzenie wykazu nazw dotyczących Rosji

Protokół z posiedzeniaXXI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2005 roku
Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie i zatwierdzenie wykazów nazw dotyczących Azji Środkowej i Zakaukazia (Afganistanu, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Iranu, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu)
 • Zatwierdzenie zasad transkrypcji i transliteracji z języków: perskiego, dari, paszto, ormiańskiego, gruzińskiego, kazachskiego, kirgiskiego, tadżyckiego, abchaskiego, osetyjskiego i karakałpackiego

Protokół z posiedzeniaXX posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2005 roku
Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie i zatwierdzenie wykazów nazw dotyczących Azji Południowej (Bangladeszu, Bhutanu, Indii, Malediwów, Nepalu, Pakistanu, Sri Lanki)
 • Zatwierdzenie zasad transkrypcji i transliteracji z języków: bengalskiego, dzongka, hindi, malediwskiego, nepalskiego, syngaleskiego, tamilskiego i urdu

Protokół z posiedzeniaXIX posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2005 roku
Przebieg posiedzenia:

 • Przyjęcie zasad transkrypcji i transliteracji z alfabetów rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2004 r.
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2005 r.
 • Przyjęcie założeń do sporządzania wykazu nazw historyczno-geograficznych z obszarów Rzeczypospolitej Obojga Narodów (do 1772 r.)
 • Przedstawienie stanowiska Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego w sprawie wątpliwości dotyczących zapisu wielką lub małą literą niektórych nazw geograficznych
 • Przedstawienie ustaleń Rady Języka Polskiego odnośnie stosowania łącznika w nazwach miejscowości z obszaru Polski

Protokół z posiedzeniaXVIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2004 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie wykazu nazw geograficznych z obszaru Afryki
 • Przyjęcie zmian w polskich egzonimach z obszaru Afryki

Protokół z posiedzenia


XVII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie założeń do sporządzenia wykazu nazw geograficznych z obszarów Rzeczpospolitej Obojga Narodów
 • Omówienie i zatwierdzenie wykazów nazw dotyczących Niemiec (dokończenie), Francji, Belgii

Protokół z posiedzeniaXVI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2004 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Dokończenie wyjaśniania wątpliwości dotyczących wykazów nazewnictwa z krajów Bliskiego Wschodu (Izrael, Palestyna, Jerozolima, Egipt)
 • Omówienie i zatwierdzenie wykazów nazw dotyczących Niemiec

Protokół z posiedzenia


XV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2004 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie formy współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności KSNG za 2003 r. oraz planu pracy na 2004 r.
 • Zaopiniowanie wykazu nazw geograficznych dotyczących Izraela opracowanych do publikacji w ramach polskiego nazewnictwa geograficznego świata

Protokół z posiedzeniaXIV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2003 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Dokończenie omawiania wykazu nazw geograficznych z obszaru Egiptu opracowanych do publikacji w ramach polskiego nazewnictwa geograficznego świata
 • Zaopiniowanie wykazu nazw geograficznych dotyczących Sudanu
 • Zaopiniowanie wykazu nazw geograficznych dotyczących Palestyny

Protokół z posiedzeniaXIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2003 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Przyjęcie propozycji prac Komisji na rok 2004
 • Zatwierdzenie nowych egzonimów z obszaru Ameryki Łacińskiej
 • Zaopiniowanie wykazu nazw geograficznych dotyczących Egiptu opracowanych do publikacji w ramach polskiego nazewnictwa geograficznego świata

Protokół z posiedzeniaXII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2003 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Zaopiniowanie wykazów nazw geograficznych dotyczących Turcji, Cypru, Syrii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich opracowanych do publikacji w ramach polskiego nazewnictwa geograficznego świata

Protokół z posiedzeniaXI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2003 roku
Przebieg posiedzenia:

 • Zaopiniowanie wykazów nazw geograficznych dotyczących Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Iraku, Jemenu, Jordanii, Kuwejtu, Kataru, Libanu i Omanu opracowanych do publikacji w ramach polskiego nazewnictwa geograficznego świata
 • Rozstrzygnięcie wątpliwości do niektórych nazw z obszaru Stanów Zjednoczonych, Rumunii i Grecji

Protokół z posiedzeniaX posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2003 roku
Przebieg posiedzenia:

 • Dyskusja nad wnioskiem Pana Tomasza Zadróżnego dotyczącym nadania nazw kanałowi i wyspie odkrytym przez niego w Antarktydzie
 • Zaopiniowanie wykazów nazw geograficznych dotyczących Kanady, Grenlandii i Bahamów opracowanych do publikacji w ramach polskiego nazewnictwa geograficznego świata
 • Zaopiniowanie wykazów nazw geograficznych dotyczących Grecji, Albanii i Rumunii opracowanych do publikacji w ramach polskiego nazewnictwa geograficznego świata

Protokół z posiedzeniaIX posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2003 roku
Przebieg posiedzenia:

 • Zaopiniowanie wykazu nazw geograficznych dotyczących Stanów Zjednoczonych opracowanego do publikacji w ramach polskiego nazewnictwa geograficznego świata
 • Dyskusja nad projektem „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie trybu i zakresu działania Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych Poza Granicami Polski”
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2002
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2003
 • Rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących polskich nazw terytoriów autonomicznych

Protokół z posiedzeniaVIII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2003 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Przedstawienie sprawozdanie z VII Konferencji ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych, która odbyła się w dniach 27 sierpnia - 5 września w Berlinie
 • Omówionie recenzji i końcowych uwag do wykazu Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców
 • Zatwierdzonie wydanie tymczasowych próbnych zeszytów wykazu Nazwy geograficzne świata obejmujących nazewnictwo z obszaru Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Australii i Oceanii

Protokół z posiedzeniaVII posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2002 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Omówienie uwag Ministerstwa Spraw Zagranicznych do wykazu Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców
 • Przedstawienie aktualnego stanu prac nad polskim nazewnictwem geograficznym świata
 • Zaopiniowanie wykazu nazw geograficznych dotyczących Australii i Oceanii opracowanego do publikacji w ramach polskiego nazewnictwa geograficzne świata
 • Dyskusja nad poprawnością używania przymiotników kazachski i kazaski

Protokół z posiedzenia


VI posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2002 roku

Posiedzenie było w większości kontynuacją V posiedzenia, na którym nie dokończono omawiania zmian nazw państw i ich stolic.

Przebieg posiedzenia:

 • Kontynuacja omawiania wykazu Nazw państw świata, ich stolic i mieszkańców niedokończonego podczas poprzedniego posiedzenia
 • Przedstawienie projektu układu treści w nowym wydaniu wykazu Nazw państw świata, ich stolic i mieszkańców

Protokół z posiedzenia


V posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2002 roku

Posiedzenie było w większości kontynuacją IV posiedzenia, na którym nie dokończono omawiania zmian nazw państw i ich stolic.

Przebieg posiedzenia:

 • Przedstawienie informacji o IV Posiedzeniu Sekcji Regionalnej Europy Wschodniej, Azji Północnej i Środkowej UNGEGN, które odbyło się w Mińsku w dniach 2-3 października 2001 roku
 • Kontynuacja omawiania wykazu Nazw państw świata, ich stolic i mieszkańców niedokończonego podczas poprzedniego posiedzenia. Ponownie głosowania i omawiania tych zmian zajęły niemal całe posiedzenie, i ponownie z braku czasu postanowiono tę dyskusje dokończyć na następnym spotkaniu

Protokół z posiedzenia


IV posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2002 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Przedstawienie przebiegu przygotowań na VIII Konferencję ONZ na temat Standaryzacji Nazw Geograficznych (Berlin, 2002)
 • Omówienie wykaz polskich nazw państw i terytoriów niesamodzielnych oraz ich stolic

Protokół z posiedzenia


III posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2001 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Pzedstawienie informacje o Normie ISO 3166 dotyczącej kodów nazw krajów i ich jednostek administracyjnych
 • Informacja o opracowywaniu polskiego nazewnictwa geograficznego świata
 • Zaopiniowanie wykazu nazw geograficznych dotyczących Ameryki Łacińskiej opracowanego do publikacji w ramach polskiego nazewnictwa geograficzne świata
 • Informacja o VIII Konferencji ONZ dla Standaryzacji Nazw Geograficznych, która ma odbyć się w Berlinie w 2002 roku oraz o mającej odbyć się jednocześnie XXI sesji Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazewnictwa Geograficznego

Protokół z posiedzenia


II posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2001 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Dyskusja nad projektem nowego wydania wykazu Nazw państw świata, ich stolic i mieszkańców
 • Dyskusja nad zmianami w nazewnictwie geograficznym na obszarach, na których stosuje się alfabet łaciński
 • Dyskusja nad założeniami wydawnictwa Polskie nazewnictwo geograficzne świata
 • Przedstawienie sprawozdania z szesnastego posiedzenia Sekcji Regionalnej Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej Europy UNGEGN (Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych), które odbyło się w dniach 18-20 kwietnia 2001 roku w Lublanie

Protokół z posiedzenia


I posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2001 roku

Przebieg posiedzenia:

 • Wystąpienie Głównego Geodety Kraju dr inż. Kazimierza Bujakowskiego i wręczenie nominacji członkom Komisji
 • Wystąpienie Przewodniczącego Komisji dr Maksymiliana Skotnickiego
 • Wystąpienie Sekretarz Komisji mgr Izabelli Krauze-Tomczyk o dotychczasowej działalności Komisji
 • Przyjęcie regulaminu Komisji
 • Omówienie i przyjęcie planu prac Komisji
 • Dyskusja nad nowym wydaniem Polskich Nazw Geograficznych Świata
 • Przyjęcie planu pracy na 2001 rok

Protokół z posiedzenia