The Great Toponymic Divide
Reflections on the definition and usage of endonyms and exonyms


    Publikacja jest zbiorem referatów zaprezentowanych w czasie 12. posiedzenia Grupy Roboczej UNGEGN ds. Egzonimów, które odbyło się w Gdańsku w dniach 16-17 maja 2012 r. Zawarto w niej artykuły dotyczące podziału nazw na egzonimy i endonimy, kategoryzowania egzonimów, trendów w stosowaniu egzonimów oraz nazw w językach mniejszości. Artykuły te zostały przygotowane przez siedemnastu autorów z dziesięciu państw. Redaktorem całej publikacji jest Paul Woodman, który przez ponad 30 lat pełnił funkcję sekretarza brytyjskiego Stałego Komitetu do spraw Nazw Geograficznych (Permanent Committee on Geographical Names), zaś wydawcą – Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Spis treści:


Section I – The endonym/exonym divide
Paul Woodman • The naming process: Societal acceptance and the endonym definition
Peter Jordan • Towards a comprehensive view at the endonym/exonym divide
Philip W. Matthews • Endonyms, exonyms and seas
Ojārs Bušs • On some possibilities for a more exact definition of exonyms
Paul Woodman • Endonyms, exonyms and language boundaries: A clarification
Maciej Zych • Definition of ‘exonym’ in the context of the new list of Polish exonyms
Herman Bell • Nubian perceptions of exonyms and endonyms
Halīm Sabbār • Numbers as geographical names in Nubia: Endonyms or exonyms?
Paul Woodman • Toponymic expression: Endonyms and exonyms in speech, writing and reading

Section II – Exonym analysis and usage
Małgorzata Mandola • French exonyms for Polish toponyms
Béla Pokoly • Trends in exonym use: Selected exonyms of the Hungarian language
Maria Del Mar Batlle • What is an endonym in Spain?
Bogusław R. Zagórski • Polish exonyms for the Arab world: How they come and go; what appears to stay
Ivana Crljenko • Geographical feature importance as a criterion for exonym selection: Croatian examples
Pavel Boháč • Names of European spatial features within the List of Czech Exonyms

Section III – Minority toponyms
Zsombor Bartos-Elekes • Minority toponyms in Romania
Mónika Mándoki, András Dutkó • Slovak names of settlements in Hungary
Ewa Wolnicz-Pawłowska, Maciej Zych • Place names in minority languages in Poland

Section IV – Endonyms, exonyms and an illustration from history
Paul Woodman • Toponymy in a landscape of aggression: Geographical names in National Socialist Germany